Alternativa metoder att bota cancer

Här får jag åter påminna om att jag inte är läkare eller har någon formell utbildning inom medicin. Därför skall du inte enbart lita på mina uppgifter i nedanstående texter, utan bör se till att få mina uppgifter bekräftade via andra källor.

Men eftersom du tagit dig hit, så har du självklart tillgång till Internet, och där kan man förstås hitta underlag till det mesta av vad jag skriver. Dock krävs visst omdöme och en kritisk inställning, eftersom Internet överflödas av desinformation och felaktiga uppgifter, som ibland kan vara svåra att genomskåda.

Ett underlag för tankar om hur man skulle kunna bota cancer är, att cancerceller faktiskt har en avvikande metabolism jämfört med vanliga celler i kroppen. Den tyske läkaren och professorn Otto Heinrich Warburg (1883 – 1970) fick Nobelpriset i medicin 1931. Men redan 1924 visade han i sina studier att cancerceller har en avvikande metabolism, som tycks bero på en defekt hos deras mitokondrier (cellernas små ”kraftstationer", där s.a.s. den mat vi ätit blir till energi). Vanliga celler förbränner glukos med syre, vilket är en effektiv metod.

Se gärna denna video: https://pro.healthresponse.org/p/NHS_warburg1yr_1118/LNHSV623/?h=true

Cancercellernas mitokondrier använder däremot huvudsakligen fermentering (”jäsning”), vilket är ett primitivt och ineffektivt sätt att skapa energi. Därför behöver cancerceller minst 20 ggr mer glukos än andra celler. Detta utnyttjar man också vid s.k. ”PET-skanning” för cancerdiagnostik. Då injicerar man i patienten artificiell glukoslösning med en radioaktiv isotop en tid före skanningen.

Eftersom cancercellerna formligen suger åt sig socker (glukos), så absorberar de också radioaktiviteten, och sedan kan man på ”PET-kamerans” bild se anhopningen av cancerceller (tumören) som en ljus fläck. Nyare forskning visar för övrigt också att snabbväxande cancerceller förbrukar stora mängder av aminosyran glycin, vilket ger möjligheter till ett annat angreppssätt – men där återstår mycket forskning än.

Klart är emellertid, att mycket kolhydrater i födan – och ett därav följande högt blodsocker - kan ge en optimal miljö för utvecklingen av cancer. Detta är sannolikt också en anledning till att en s.k. ketogen diet verkar ha en betydande anticancereffekt i sig. Forskning har också tydligt visat, att diabetes och högt blodsocker avsevärt försämrar överlevnaden hos dem som behandlas för cancer.

Vissa saker är svåra att informera om på ett begripligt sätt, och riskerar att försämra trovärdigheten hos annan information, om man försöker. När jag själv via Ty Bollingers intervjuserie ”The Truth about Cancer” först stötte på detta med höger- resp. vänsterroterande molekyler tog det en stund innan jag riktigt förstod att det var verklighet. Det låter ju som litet ”trolleri” eller ren vidskepelse. Men det tycks faktiskt vara alldeles konkret påtagliga fysikaliska fakta, och kunskapen om detta kastar nytt ljus över annars till synes oförklarliga företeelser. Man vet ju, som nämnts här ovan, att socker formligen göder cancerceller, eftersom de har en avvikande metabolism, som kräver mycket glukos för sin energiförsörjning.

Samtidigt kan man konstatera, att frukt och grönsaker (som innehåller en hel del socker) kan vara verksamma beståndsdelar i en kost som motverkar cancer. Hur kan detta hänga ihop? Jo cancerceller tycks bara kunna tillgodogöra sig energi från högerroterande molekyler, medan friska celler använder vänsterroterande molekyler. Och sockermolekylerna i raffinerade och industriellt bearbetade produkter – samt i GMO-produkter – verkar oftast vara högerroterande, medan sockermolekyler från ”naturliga” råvaror (t.ex. frukt och grönsaker) är vänsterroterande.

Men denna kunskap har alltså än inte trängt igenom bland dem som forskar på cancer, och de flesta hävdar fortfarande att man skall söka efter lösningen på genetisk nivå.

På denna länk kan man nu se information om just detta: http://www.healthy-holistic-living.com/scientist-find-this-common-food-doesnt-just-feed-cancer-cells-it-creates-them.html

I övrigt vet man också, att cancerceller s.a.s. är mindre robusta än vanliga celler. De tål mindre värme, trivs sämre i syrerik och basisk miljö och behöver utveckla egna blodkärl (angiogenes) för att kunna växa till tumörer större än 1 mm i diameter. Dessa förhållanden ger förstås också utgångspunkter för terapeutiska åtgärder. Olika forskningsprojekt har under åren med större eller mindre framgång bedrivits utifrån nämnda förutsättningar.

Men eftersom de stora läkemedelsföretagen (”Big Pharma”) har gigantiska inkomster från olika traditionella metoder som används mot cancer, så har man också kraftfullt motarbetat alla andra lösningar. Detta har väsentligt förhindrat framgångsrika interventioner av ickefarmaceutiskt slag. Man har inte dragit sig för några medel när det gäller att hindra tillämpning och spridning av sådana metoder. Här nedan följer några av de effektiva botemedel mot cancer som framkommit under de senaste hundra åren (åtskilliga fler finns). Några av metoderna finns detaljerat beskrivna i boken ”Överlista din cancer” av Tanya Harter Pierce.

Hur som helst skall du veta, att om din läkare påstår, att det bara finns tre verksamma behandlingar mot cancer – kirurgi, strålning och cellgifter – så talar han/hon mot bättre vetande. Fast pinsamt nog kan det också hända att han/hon faktiskt inte vet bättre. Till saken hör förstås också, att läkare strängt tagen riskerar sin legitimation, om de ens föreslår ett alternativ utöver de tre nämnda metoderna.

Men efter ett utslag i Högsta Förvaltningsdomstolen (f.d. Regeringsrätten) 2012 framstår det klart, att varje läkare är fri att föreslå alternativa behandlingsmetoder, om inte dessa riskerar att skada patienten, och om det inte innebär att patienten förhindras att använda sig av traditionell behandling. Och om Socialstyrelsen sedan har synpunkter på aktuell behandling, så får man där i efterhand anmäla läkaren till Högsta Förvaltningsdomstolen – men då har Socialstyrelsen bevisbördan. Man måste där leda i bevis att läkaren riskerat att skada patienten, eller att patienten förhindrats att använda traditionell behandling.

Essiac

Historien om ”Essiac Tea ” skulle det gå att skriva en hel roman om. Här en mycket kort sammanfattning: En kanadensisk sjuksköterska, Rene Caisse (Essiac är hennes efternamn stavat baklänges) fick av en indiansk ”medicinman” receptet på en örtblandning, som botade cancer. Örterna var: 

Kardborrerot (Arctium lappa), Sheep sorrel, en kanadensisk form av Harsyra (Rumex acetocella), Slippery elm (Ulmus rubra/fulva), Turkey rubarb root (Rheum palmatum tanguticum). På senare tid har Jane Barlow-Christensen kunnat öka effekten av Essiac Tea genom tillsats av två örter - Blodrot (Potentiella erecta) och Vattenkrasse eller Källfräkne (Nasturtium officiale).

Lyssna till Jane Barlow-Christensen på denna länk: https://www.chrisbeatcancer.com/jane-barlow-christensen-on-the-healing-power-of-herbs/

Efter en lång kedja av upprörande förföljelse, under tiden som Rene Caisse botade tusentals cancerpatienter, förbjöds hon fortsätta med verksamheten. Det slutade med att hon avgiftsfritt hemma i sin bostad fortsatte med verksamheten ända fram till sin död. Eftersom hon var utbildad sjuksköterska förde hon noggranna journaler över sin verksamhet, och hon behandlade endast patienter som hade fått en cancerdiagnos av en vanlig läkare. Omedelbart efter hennes död gick det kanadensiska hälsodepartementets tjänstemän in i hennes hus och förstörde alla handlingar om Essiac. De omhändertog sedan och brände alla hennes journaler – för att inga bevis om Essiacs förmåga att bota cancer skulle finnas kvar!

Mer detaljerad beskrivning om tillverkning och användning av Essiac Tea här: http://www.svaradoktorn.se/427029039/4203342/posting/essiac-tea

 

Laetrile

Se under rubriken ”Cancer” – Ett exempel på botemedel mot cancer som stoppats av ”Big Pharma”. Direktlänk här: http://www.svaradoktorn.se/425407782

Intressant föreläsning om Laetrile kan du se här: 

https://www.youtube.com/watch?v=w8KPhT2xGL4

och här

https://www.youtube.com/watch?v=wrbS3t2sfZY&spfreload=1och här: https://www.youtube.com/watch?v=pZwJJxIvNos

 

Rife-maskinen

På 1920-och 1930-talet utvecklade Royal Raymond Rife en teknisk apparat, som utsände ljud av viss frekvens. Han ansåg sig ha visat, att det fanns ett samband mellan vissa mikroorganismer och cancer, och genom att anpassa sin maskins frekvens till varje enskild typ av dessa mikroorganismer kunde han få dem att falla sönder – och cancern försvann. I dag ansluter sig många forskare till teorin att just mikrober har en avgörande roll för uppkomsten av cancer, medan skolmedicinen i huvudsak tar avstånd från den teorin och håller fast vid sin genetiska förklaringsmodell.

Rife var kanske också den som först visade att mikroorganismer kunde vara ”pleomorfa”, d.v.s. uppträda under olika former (t.ex. som virus eller bakterie), något som fortfarande är kontroversiellt men som man sannolikt kommer att tvingas acceptera som ett faktum. Svenske läkaren Erik Enby är övertygad om detta och har baserat en del av sin behandling av kroniskt sjuka på detta faktum. Bl.a. för denna inställning har han upprörande nog blivit fråntagen sin läkarlegitimation!

Vad man förstår verkar just användningen av Rife-maskinen hittills vara den enda metod som botat 100 % av cancerpatienterna vid ett kontrollerat försök. Av 16 cancerpatienter botades 14 efter 70 dagars behandling, och efter ytterligare 60 dagar var även de resterande två botade med hjälp av denna metod.

Naturligtvis blev Rife också förföljd för sin epokgörande verksamhet, och det hela slutade med att han avled 1971 utan att ha fått se sin oerhört framgångsrika metod tillämpad i större skala. I dag torde det vara en mycket begränsad skara som ens känner till att metoden existerat.

Se gärna denna video: https://www.youtube.com/watch?v=SLOOyE3KhLk

Syre

Som inledningsvis nämndes är en syrerik miljö inte optimal för de anaeroba cancercellerna. På senare tid har man visat att ”hyperbar oxygenbehandling (HBO)” kan vara oerhört effektiv vid behandling av cancer. Man låter patienten vistas i en tryckkammare och inandas rent syre. På så sätt tycks man kunna uppnå en optimal syremättnad i kroppens vävnader, vilket cancerceller inte tål. En halvtimmeslång behandling några gånger i veckan tycks räcka. Även behandling i normalt atmosfäriskt tryck verkar kunna ha en god effekt.

Värme

Cancerceller tål värme sämre än friska celler, och på många kliniker t.ex. i Tyskland använder man därför s.k. ”hypertermibehandling”, där man ger patienten ”feber” på kanske över 40 grader. I Sverige tycks man mest ha gjort försök med hypertermibehandling som komplement till traditionell behandling (med strålning och/eller cytostatika), och inga säkra resultat har offentliggjorts. I dag finns i Sverige på försöksstadiet en metod där man monterar i elektroder i cancertumören och sedan sänder en elektrisk ström genom dessa, varvid tumören värms upp kraftigt. Sparsamt med information runt metoden – vilket förstås innebär att de flesta cancerpatienter inte ens får veta att metoden existerar. Jfr också IRE (Irreversibel elektroporering) här nedan!

Peppar och gurkmeja

Allt fler vetenskapliga studier visar gurkmejans odiskutabla hälsoeffekter. Dess ingrediens kurkumin har bl.a. kraftfull inflammationsdämpande effekt - och tycks även ha direkt effekt mot cancer. Kurkuminet har ansetts tas upp effektivare i närvaro av svartpeppar, med hjälp av piperinet i peppar. Nu visar ny forskning att detta piperin också i sig själv har kraftfulla anticanceregenskaper. Ett par studier finns här: 

http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/9/1/74

https://www.nature.com/articles/srep39239

 

CBD-olja

Cannabinoider är en grupp kemiska ämnen som aktiverar kroppens cannabinoidreceptorer. Eftersom de kommer från cannabis, så associerar de flesta även CBD-olja med hasch, marijuana, missbruk och kriminalitet. Detta blir förödande för möjligheterna till medicinsk användning. Det hela är också en intrikat historia. I huvudsak kan man säga, att CBD är en molekyl som inte ger något "rus", utan i stället har en oerhört positiv hälsopotential , bl.a. i form av smärtlindring - och det finns tecken på att CBD kan vara effektivt mot t.ex. epilepsi och andra tillstånd med neurologisk koppling - samt mot cancer.

Det är i stället ämnet THC som har psykiska effekter och kan resultera i missbruk. Den industrihampa som odlas i Sverige innehåller så litet THC att det är en juridiskt tillåten produkt - och alltså råvaran till den CBD-olja som saluförs här. Men dess medicinska effekt tycks vara så kraftfull att oljan kan bli ett hot mot läkemedelsbolagens produkter. Detta är sannolikt också anledningen till att Läkemedelsverket till varje pris försöker få oljan förbjuden.

 

 

Bikarbonat

Cancerceller har också svårt att tåla basisk miljö. Den italienske läkaren Tullio Simoncini har tagit fasta på detta och behandlat cancerpatienter med injektioner av bikarbonat direkt in i cancertumörer. Behandlingen tycks vara framgångsrik, när det handlar om specifikt avgränsade och lokaliserbara tumörer, samt cancer i blodet. För tumörer i benvävnad verkar metoden mindre tillämpbar. Simoncini ansluter sig till Erik Enbys teori att cancer är en svamp, eller att encelliga svampar i alla fall spelar en väsentlig roll i tillkomsten av cancer. Följdriktigt har också Simoncini precis som Enby förföljts och förhånats av det medicinska etablissemanget – och slutligen blivit fråntagen sin legitimation.

C-vitamin

Dubble Nobelpristagaren Linus Pauling (kemi 1954 och Fredspriset 1962) hävdade under senare delen av sitt liv C-vitaminets fantastiska egenskaper, när det gäller att behålla en god hälsa. Han tog själv också rejäla doser dagligen – och blev faktiskt nästan 94 år gammal (levde 1901 – 1994).

Han möttes av stor skepsis hos sina samtida, och fortfarande i dag har den officiella sjukvården svårt att acceptera C-vitaminets närmast undergörande egenskaper. Detta kan delvis bero på, att dess fantastiska egenskaper först kommer till sin rätt vid oerhört höga doser, så stora att man inte kan ta vitaminet oralt (äta det), utan måste använda injektioner intravenöst. Det finns vetenskapliga studier som visar att formen natriumaskorbat är den effektivaste och för magen mest skonsamma formen av C-vitamin. En klargörande föreläsning av Dr Suzanne Humphries finns här: https://www.youtube.com/watch?v=y0LLX0sgwAU&feature=youtu.be

Följande helt osannolika historia är helt autentisk. Den som har personliga kontakter i Nya Zeeland kan säkert få den bekräftad därifrån, för det hela väckte en enorm uppståndelse och presenterades i TV där med en efterföljande affekterad debatt. Om någon hamnat i ett livshotande tillstånd i Sverige och ens anhöriga skulle be en läkare ge doser på kanske 20 GRAM (20 000 mg) intravenöst, så skulle säkert läkaren vägra, eftersom den doseringen för hans/hennes del skulle te sig helt grotesk – och patienten skulle få dö helt ”enligt regelverket”. Begripligt, eftersom läkaren sannolikt skulle riskera sin legitimation, om han gjorde ett så drastiskt avsteg från ”guidelines”.

http://www.thenhf.se/dodsdomd-man-botas-av-c-vitamin/

Alldeles nyligen (7 april 2016) publicerades i Science Translational Medicine en forskningsrapport av ett team forskare vid Universitetet i Kansas. Man kunde visa att intravenös behandling med höga doser av C-vitamin formligen utrotade cancercellerna, medan friska celler förblev opåverkade.

Forskarna konstaterar också, att eftersom C-vitamin är ett naturligt ämne som man inte kan ta patent på, så är förstås de stora läkemedelsbolagen totalt ointresserade - eller snarare väldigt intresserade av att denna information inte sprids. Detta är naturligtvis begripligt. Varför skulle de vilja delta i forskning eller sprida information som visar att enkla och billiga produkter är effektivare och säkrare än deras egna. Den omfattande "cancerindustrin" kommer givetvis att göra allt som står i dess makt för att bortförklara de här forskningsresultaten. Kort beskrivning av nämnda forskning finns här:

http://healthycures.org/high-dose-vitamin-c-injections-shown-annihilate-cancer

Och här kommer min "amatöröversättning" av beskrivningen:

Revolutionerande ny forskning om C-vitaminets cancerbekämpande potential har publicerats i den fackgranskade medicinska skriften Science Translational Medicine.

Ett forskarlag från University of Kansas, i amerikanska Mellanvästern, har tydligen testat effekterna av C-vitamin, administrerat intravenöst (injicerat) i höga doser på en grupp människor och funnit att vitaminet tar död på cancerceller, medan det lämnar de friska cellerna opåverkade.

En kemist från Oregon State University, som i dag betraktas som världens ledande företrädare för terapeutisk användning av C-vitamin, har byggt på tidigare forskning från 1970-talet av bortgångne Nobelpristagaren Linus Pauling, och den nya forskningen innefattar injicering av höga doser C-vitamin i mänskliga äggstocksceller. Testen genomfördes såväl ”in vitro” (”i provrör”) som direkt i både levande möss och i en grupp på 22 kvinnor.

Enligt BBC News visade testen positiva resultat i samtliga tre grupper, då C-vitaminet effektivt angrep cancercellerna men undvek friska celler. Nyttan med de höga doserna C-vitamin jämfördes med konventionell cytostatikabehandling, som förstör alla celler, både friska celler och cancerceller och ofta förr eller senare leder till patientens död.

Patienterna söker efter säkra och billiga alternativ för att behandla sin cancer, säger Dr Jeanne Drisko, en av författarna till rapporten, till BBC News, angående resultaten av denna studie. Intravenös C-vitaminbehandling har dessa egenskaper, baserat på vår grundläggande forskning och tidiga kliniska data.

Forskarna erkänner, att fler försök på människor med intravenös C-vitaminbehandling är osannolika, eftersom läkemedelsbolagen inte kan ta patent på vitaminer.

Nästa steg i den här typen av forskning skulle vara att använda samma parametrar i ett storskaligt försök på människor för att se om resultaten kan upprepas och bekräftas. Fastän den här nya studien är ganska övertygande i sig är hindren för att uppnå en spridd acceptans av resultatet stora – och ett sätt att övervinna dessa hinder skulle förstås vara att göra fler studier på större grupper.

Men det kommer kanske aldrig att ske. Och anledningen är, säger forskningsgruppen, att sådana försök kräver mycket kapital, vilket i allmänhet kommer från farmaceutiska företag, som är intresserade av att skapa en patenterad medicin. Läkemedelsbolag är, med andra ord, knappast intresserade av att framhäva de medicinska fördelarna hos naturliga substanser som C-vitamin, eftersom det skulle kunna reducera den konventionella cancerindustrins multimiljarddollarinkomster, om ryktet om fördelarna med denna substans skulle spridas.

”Eftersom C-vitamin inte har någon möjlighet att bli patenterat, kommer utvecklingen av denna produkt inte att stödjas av något läkemedelsbolag”, säger Qi Chen, huvudförfattaren till den nya rapporten. ”Men vi tror att tiden har kommit för forskningsföretag att kraftfullt stödja genomtänkta och noggranna kliniska prövningar med C-vitamin”.

Den konventionella läkemedelsindustrins reaktioner på den här och liknande upptäckter under åren har inte varit annat än hånfullt föraktande – vilket man också kan förvänta sig. Efter att ha varit tvungna att föra köande cancerpatienter genom ett gatlopp av cellgifter, strålning och kirurgi – med deprimerande resultat – och ignorerat naturliga cancerbekämpande alternativ som C-vitamin, är det här svårsmält för den mäktiga högprofitindustri, där varje enskilt företag hellre totalt ignorerar sådana här upptäckter än ägnar dem någon tankeverksamhet.

”Askorbinsyra behandlas olika av kroppen, beroende på om den administreras oralt (genom munnen) eller intravenöst (genom injektioner)”, skriver Heidi Leford i tidskiften Nature om den här vanligtvis missförstådda varianten. Det ”medicinindustriella komplexet”, visar det sig, förvanskar medvetet diskussionen om C-vitamin genom att dölja de specifika effekterna hos dessa mycket olika distributionsvägar.

”Orala doser av C-vitamin fungerar som antioxidanter och skyddar celler från att skadas av reaktiva ämnen som innehåller syre (”fria radikaler”). Men C-vitamin som ges intravenöst kan ha motsatt effekt genom att stödja bildandet av ett av dessa ämnen – nämligen väteperoxid. Cancerceller är särskilt känsliga för skada av ett sådant reaktivt ämne som innehåller syre (en ”fri radikal”).

En intressantföreläsning om C-vitamin finns här: https://www.youtube.com/watch?v=W5Bgdqsorg0

...och här: https://www.youtube.com/watch?v=QMULeO4sR3I

I Peter Wilhemssons "Näringsmedicinska Uppslagsboken" kan man också läsa följande:

C-vitamin hjälper till vid leverns avgiftning och kan därmed  minska skador orsakade av läkemedel. C-vitamin är ett utmärkt komplement till läkemedelsbehandling."

Anmärkningsvärt nog verkar också rejäla doser av C-vitamin dramatiskt minska cancerrisken för dem som utsatts för radioaktiv strålning. Men fortfarande tycks tillämpningen av sådana erfarenheter och kunskaper hämmas av det förhållandet att C-vitamin är ett naturligt ämne, som inte kan patenteras och inbringa stora inkomster för något enskilt företag. Intressant länk här:

http://www.doctoryourself.com/Radiation_VitC.pptx.pdf

 

D-vitamin

Stora vetenskapliga studier har visat, att tillskott av D-vitamin kraftigt minskar risken för cancer - och är ett kraftfullt medel för att bota uppkommen cancer. Detta gäller bl.a. pankreascancer, tjocktarmscancer, bröstcancer och prostatacancer.

Kolloidalt silver

Se under rubriken ”Kolloidalt silver" . Direktlänk här: http://www.svaradoktorn.se/425558358

Hoxseymetoden

Hoxseymetoden var den första alternativa ”giftfria” metoden mot cancer i USA. Metoden praktiseras fortfarande där och består av en örtsalva och ett pulver för utvärtes bruk och ett örtbaserat stärkande medel för invärtes bruk. Metoden var framgångsrik och användes av tiotusentals amerikaner under första hälften av 1900-talet. I början av 1950-talet, då

Hoxseymetoden var som mest populär, hade huvudkliniken för hoxseybehandling i Dallas, Texas, ca 12 000 patienter och var då det största privata cancercentret i världen, och det fanns dotterkliniker i ytterligare 17 andra delstater. Metoden anses ha varit mest framgångsrik, när det gällde att bota utvärtes tumörer. Ingredienserna i Hoxseys preparat är kaliumjodid, lakritsrot, rödklöver, kardborrerot, stillingiarot, berberisrot, amerikanskt kermesbär, sagradabark, bark från amerikanskt pepparträd och getapelbark. Samtliga har av modern forskning visat sig ha olika cancerbekämpande egenskaper.

Eftersom metodens framgångar hotade inkräkta på ”Big Pharmas” inkomster, så förföljdes dess utövare kraftfullt av de amerikanska myndigheterna. I dag finns metoden att tillgå vid Biomedical Center i Tijuana, Mexiko. Förföljelserna av Harry Hoxsey i USA är nog ett av de allra värsta exemplen på hur myndigheter och läkare i fullkomlig desperation tar till vilka medel som helst för att förhindra att cancer botas med alternativa medel. Den som kan ta del av följande film utan att bli upprörd måste lida av en allvarlig emotionell störning: 

https://www.youtube.com/watch?v=DTh4NjL40vo

Gersonmetoden

Gersonmetoden är en naturlig, holistisk metod som i hög grad är inriktad på en näringsriktig diet. Nypressade frukt- och grönsaksjuicer är en viktig del av behandlingen. Metoden har använts sedan 1940-talet och grundades av den tyske läkaren Max Gerson, som emigrerade till USA 1936 och startade en medicinsk mottagning i New York. Under det senaste halvseklet har tusentals cancerpatienter haft nytta av denna metod. Berömd blev Max Gerson, då han med en strikt dietkur lyckades få den kände Nobelpristagaren Albert Schweitzer botad från diabetes typ 2 och slippa insulinbehandling efter endast någon månad.

Dr Kelleys enzymbehandling

Enzymbehandling eller ”metabolisk terapi” är en framgångsrik naturlig metod för att bota cancer. Den utvecklades av Dr William Donald Kelley under 1960- och 1970-talet och handlar om tillskott av höga doser pankreasenzymer och bygger på den s.k. ”trofoblastteorin”. Kortfattat kan den sägas härröra från iakttagelsen att cancerceller och celler från vissa preembryonala celler under tidig graviditet knappast går att skilja från varandra. Metoden och teorin bakom den kan sägas ha fått förnyad aktualitet genom den allra senaste cancerforskningen. Men teorin att en malign cancertumör strängt taget kan betraktas som en “falsk placenta” formulerades först av den skotske embryologen John Beard redan 1902.

Dr Burzynskis antineoplastoner

Ett helt annorlunda sätt att behandla cancer dök upp i USA, när den polske läkaren och forskaren Stanislaw Burzynski emigrerade dit från Polen 1970. Han har med sin antineoplaston-behandling i hög grad inriktat sig på behandling av svårbehandlade hjärntumörer och nått enastående framgångar där. Några av hans enligt skolmedicinen ”obotliga” patienter lever fortfarande efter mer än 20 år. Men naturligtvis har även Dr Burzynski trakasserats och förföljts av de amerikanska myndigheterna, och i stället för att kunna använda tiden till att förfina sin metod har han huvudsakligen blivit tvungen att i otaliga rättegångar försvara sin rätt att använda metoden.

Protocel

Protocel är också en ”annorlunda” metod, som innebär att man inmundigar en vätska, som endast påverkar anaeroba celler (som cancerceller) och inte påverkar vanliga friska, aeroba sådana. En nackdel är att man måste inta vätskan var 4:e eller 6:e timme dygnet runt, och att andra tillskott (t.ex. C-vitamin) kan blockera effekten. Det finns gott om imponerande fallbeskrivningar av hur Protocel har botat cancer. I boken ”Överlista din cancer” ägnas flera kapitel åt att beskriva historien bakom, användningsanvisningar och ett avsevärt antal fallbeskrivningar. Tidigare anvisningar om att t.ex. inte använda Protocel tillsammans med kolloidalt silver har reviderats. Det går utmärkt - men man kan inte ta det exakt samtidigt, utan vänta minst 30 min mellan intagen.

Budwig-dieten (Linfröolja och grynost)

Den tyska biokemisten Dr Johanna Budwig (utbildad apotekare och doktor i både fysik och kemi) har av sina kollegor vid sex tillfällen nominerats till det "alternativa Nobelpriset" (the Right Livelihood Award) -utan framgång. Hon genomförde banbrytande forskning om de essentiella fettsyrornas roll och upptäckte tidigt att våra moderna kostvanor ofta medför en farlig brist just på de essentiella fettsyror, som är avgörande för vår hälsa. Hon klargjorde att detta kunde vara en viktig anledning till flera av våra degenerativa sjukdomar – bl.a. just cancer. De via modern ”processindustri” förstörda oljorna och fetterna kan vara en viktig orsak till bl.a. cancer. Ett av hennes recept är:

2,4 dl ekologisk grynost med låg fetthalt

4 msk oraffinerad, kallpressad linfröolja
2 färska persikor eller annan färsk frukt’
1 msk honung Juice från ½ citron.
Allt blandas med en mixer.

GcMAF

Den japansk-amerikanske cancerforskaren professor Nobuto Yamamoto upptäckte i mitten av 1990-talet att cancerceller producerar ett enzym, nagalas, som bryter ned den substans (Gc-protein) som kroppen behöver för att tillverka ett immunsystemsaktiverande ämne, GcMAF. Gc-protein finns t.ex. i modersmjölken och omvandlas sedan till den s.k. granulocyt-makropfag-aktiverande faktorn, GcMAF. Nagalas som tillverkas av de flesta cancerceller tycks bryta ned Gc-protein och därmed finns ingen grundsubstans längre för att tillverka GcMAF.

Utan GcMAF aktiveras inte kroppens makrofager, som spelar en avgörande roll i vårt immunsystem, och dess förmåga att angripa cancerceller eller virus. GcMAF sätter alltså fart på våra makrofager, som därmed kan ta itu med såväl främmande mikrober som cancerceller.

Något om upptäckten: http://den-stora-konspirationen.blogspot.se/2015/07/en-medicinsk-sensation-som-inte-lar-fa.html

Beskrivning av GcMAF (på engelska):   https://www.youtube.com/watch?v=6IjHwt_3kuw

Chockerande information om hur Big Pharma agerar för att undanhålla oss kunskaper om GcMAF - kunskaper som skulle göra det möjligt att bota såväl cancer som andra kroniska sjukdomar...

 https://www.youtube.com/watch?v=dy0luU4RF5U

Rigvir (Riga-virus)

I Riga, Lettland, har man lyckats odla fram ett virus, som enbart angriper cancerceller och inte vanliga celler. Viruset sägs vara effektivast mot melanom och andra former av hudcancer. Viruset förorsakar inte sjukdom och kan inte reproducera sig hos människa. Utvecklingen av detta virus startade redan 1960, och patentet var klart 2002. Finns numera tillgängligt hos “The State Agency of Medicines of the Republic of Latvia.

Ketogen kost

Det finns tecken som tyder på, att endast övergång till ketogen kost (strikt LCHF, mycket naturligt fett och minimalt med kolhydrater) kan bidra till att minska risken för cancer – ev. också få den att försvinna. Direktlänk till sidan om ketogen kost här: http://www.svaradoktorn.se/425558411

IRE (Irreversibel elektroporering)

En ny metod, där man genom att placera nåltunna elektroder runt en tumör alstrar ett kraftigt likströmsfält, som förorsakar hål i cancercellernas membran och ger ”apoptos”, naturlig, programmerad celldöd (till skillnad mot ”nekros”, som blir följden av t.ex. strålning eller cytostatika och innebär problem för kroppen att ta hand om ”avfallet”).

Metoden är fortfarande under utprovning och används framför allt på tumörer i bukspottkörtel och lever eller lunga, där de sitter så nära blodkärl eller nerver att ett vanligt kirurgiskt avlägsnande inte är möjligt. Så vitt jag vet är det än endast Akademiska Sjukhuset i Uppsala som använder denna metod (som första sjukhus i norra Europa), och den är inte godkänd för rutinmässig behandling, men resultaten verkar hittills mycket lovande.

 

Icke fysiska metoder

I vår "rationella" (och marterialistiska) värld tycks vi ha väldigt svårt att även inom medicinen se några verksamma metoder som inte direkt innefattar rent fysiska medel och metoder. Särskilt gäller detta inom skolmedicinen. Ändå är det t.ex. ganska klart att sådant som stress, oro och ångest påverkar just cancer i avsevärd grad.

På motsvarande sätt kan alltså även sådant som skratt, sång, musik, dans minska risken för cancer - och bidra till bot av sjukdomen! Även så enkla och banala sätt som att se och skratta till en rolig film kan ha betydelse!

Min egen metod


Se http://www.svaradoktorn.se/441550183

 

 

Kommentarer

27.04.2020 11:27

Jan Andersson

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04.2020 07:17

Mika

Jag undrar lite om hur mycket silvervatten som skall tas? vi har tagit ca en halv liter per dag. även tagit bikarbonat i 14 dagar. Finns det något annat vi bör undvika som tex filmjölk, vitt bröd osv?

20.12.2019 11:23

Malin Jändel

Jag har läst att te på maskrosrot skulle vara effektivt för att motverka cancer. Har du någon kommentar om det?

06.12.2019 00:49

Mabel Akin

Jag vill använda denna gyllene möjlighet för att tacka chef Dr Wealthy för att bota min (DIABETES VIRUS) med sin örtmedicin. Jag har lidit av DIABETES Virus i 5 år nu, och sedan dess använde jag läkem

14.11.2019 18:20

Karsten

Min fru har en psykos för att få henne Omega 3 up, har en Hälse läkaren sag att hon borde få 3 matskedar linfrö och valnötter varje dag. blanda allt 50/50 och plocka upp i kylen max en vecka. Tipps :)

11.11.2019 11:40

Majlis Håård

Hej!
Min man har börjat med din metod. Han undrar om koriandern måste vara färsk eller går det bra med den torkade varianten?

11.11.2019 13:18

SEN

Hej Majlis! Det går alldeles utmärkt med torkad koriander. Jag använder det själv. Lycka till!

28.10.2019 17:28

mattias

Hej min dotter på 3 år har den aggressiva av wilms tumör hon har genom ett års tid fått mängder av olika cellgifter,det börja med ena njuren som dom plocka bort finns det nån metod ni kan rekomendera?

11.11.2019 13:21

SEN

Hej! Så förfärligt! Den metod jag har erfarenhet av är ju "min metod". Möjligen skulle höga doser av C-vitamin fungera. Men jag är inte läkare och får egentligen inte rekommendera något.

27.09.2019 17:35

Lennart

Hej! Min fru fick diagnos Carcenoid/NET- cancer 2007 (neuroendokrin).Har spritt sig till skelett med metastaser som påverkar nerver i ryggrad. Ska få stråln. Kan kol silver o din metod passa? Tack!

11.11.2019 13:23

SEN

Hej! Beklagar! Jag skulle i hennes ställe pröva "min metod".

26.09.2019 16:55

Annika Sonntag

Önskar ta del av din lusta! Lyckades ej via länken.
Min man har nyss fått samma diagnos som du fick. Tacksam för svar!MVH Annika

26.09.2019 17:28

SEN

Hej! Gå inpå www.svaradoktorn.se och läs under rubriken ”Min metod”. Annars finns listan också i min bok - ”Och cancern bara försvann”

23.09.2019 13:29

Viveca

Hej!
Vet du om Rigvir är tillförlitligt som metod utifrån "din" skola? kan man vara säker på att det inte bara är läkemedelsföretag bakom som vill tjäna pengar.

26.09.2019 17:30

SEN

Rigvir verkar fungera bäst på ytliga cancerformer.