Att undvika att vistas i solen fördubblar risken att dö i förtid

Forskare vid Karolinska universitetssjukhuset har jämfört risken hos kvinnor som solat mycket, måttligt eller inte alls, och det visar sig att de som inte solar sig alls löper en fördubblad risk att dö i förtid. Studien publiceras i det kommande aprilnumret av ”Journal of Internal Medicin”. Man har följt 30 000 kvinnor i 20 år, och man ser då, att risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar fördubblas. Man ökar också risken att drabbas av autoimmuna sjukdomar som MS och diabetes typ 1. Att undvika att vistas i solen kan alltså vara en lika stor riskfaktor som rökning, stillasittande och övervikt. Även om överdrivet solande också kan vara en riskfaktor, så måste man se mycket kritiskt på sjukvårdens intensiva varningar mot solande. Och om SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) får sin vilja igenom, när man uppmanar till ”UV-säkring” av landets alla skolgårdar, så att man bygger över skolgårdarna med tak eller skuggande träd, då måste man verkligen talas om ett riktigt vetenskapligt ”magplask”, som kommer att få tragiska följder för skolbarnens hälsa långsiktigt! Hela studien finns här:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12496/full

På nedanstående länk finns också viktig och relevant information - om man undantar Strålsäkerhetsmyndighetens replik. Faktum tycks ju vara, att olika solskyddsmedel BIDRAR till hudcancer - inte bara genom att locka till överdriven solning, utan genom medlens kemiska sammansättning, som i sig är cancerframkallande och dessutom just i kombination med UV-strålning ytterligare tycks öka risken för cancer: http://www.svd.se/forskare-andra-felaktiga-rad-om-solkram

Man bör för övrigt också hålla i minnet, att solen är en kraftfull D-vitaminkälla - d.v.s. när den står högre än ca 45 grader över horisonten gör dess strålar att huden själv (med hjälp av kolesterol!) kan skapa D-vitamin. Och detta vitamin - som egentligen är ett hormon - är ett synnerligen kraftfullt anticancermedel!