Statiner ger diabetes

Jag har redan i ett par korta artiklar försökt demonstrera det gigantiska bedrägeri som den etablerade ”kolesterolhypotesen” innebär – d.v.s. myten om att högt kolesterolvärde skulle innebära en hälsorisk, och att medicinering med statiner därför är en metod att förbättra hälsan och rädda liv.

Det statinerna otvivelaktigt är mycket bra för är läkemedelsföretagens ekonomi. De drar in miljarder varje månad året runt! Tyvärr får patienterna betala priset – både i pengar och i form av försämrad hälsa… Statinernas biverkningar är omfattande och ökända – men förnekas förstås av de läkemedelsföretag som tjänar astronomiska summor på försäljningen av dem.

Man har t.ex. länge känt till att statiner också väsentligt ökar risken för diabetes typ 2, men även detta har man naturligtvis försökt att dölja och helt enkelt förnekat. Dock blir det allt svårare att förneka fakta. Nyligen publicerades en finländsk studie där man följt 8 749 icke-diabetiker, varav 2 142 personer fått statinbehandling. Vid en sexårsuppföljning såg forskarna att statinbehandling ökade risken för typ 2-diabetes med 46 procent. Dessutom minskade insulinkänsligheten och insulinutsöndringen hos dem som fick statiner jämfört med dem som inte fick sådana.

För övrigt kunde ju forskare i Uppsala för flera år sedan konstatera, att även en blygsam sänkning av kolesterolet med statiner minskade betacellernas insulinproduktion med uppemot 50 procent. Nuvarande rekommendationer att ge de flesta diabetiker statiner förefaller därför helt obegripliga! Den svenske forskaren Ralf Sundberg (som skrivit boken ”Forskningsfusket) konstaterade också redan 2011 att data från ”Womens Health Initiative” visade på en ökning av diabetes med drygt 70 procent för de kvinnor som behandlades med statiner.

Mer än 160 000 kvinnor i åldrar mellan 50 och79 år, som från början inte hade diabetes, ingick i nämnda studie. Resultaten från den finska studien visar nu, enligt forskarna, att risken för diabetesutveckling vid statinbehandling är mycket större än vad som tidigare rapporterats, och av de statiner som användes i studien var det framför allt Atorvastatin och Simvastatin som stod för riskökningen.