Vitaminet som egentligen är ett hormon

D-vitaminet upptäcktes i början av 1920-talet (som nr 4 av vitaminerna – efter A-, B- och C-vitaminerna).

Det finns 5 olika former av D-vitamin – varav D2 och D3 är de viktigaste. I sin förrådsform i kroppen (kalcitriol) är D-vitamin egentligen ett hormon.

”Engelska sjukan” eller ”rakitis” ger mjukt och missbildat skelett - och orsaken är brist på D-vitamin. Sjukdomen upptäcktes redan på 1600-talet, och den drabbar främst barn mellan 1 och 10 år.

Man upptäckte så småningom, att fiskleverolja och ultraviolett ljus kunde bota rakitis. Det beror på att fiskleverolja är rik på D-vitamin – och att det ultravioletta ljuset (solljus) gör att vår hud själv producerar stora mängder D-vitamin. Detta sker för övrigt med hjälp av kroppens kolesterol!

För att solen skall kunna få i gång D-vitaminproduktionen i vår hud, så krävs att den står högre än 45 grader över horisonten. Annars filtreras den verksamma våglängden bort genom den längre väg ljuset måste passera genom atmosfären.

Efter 20 minuter helt avklädd i solen får man minst 10 000 IE (250 mikrogram) D-vitamin. Men efter ca 30 minuter är huden ”mättad” och ger inget ökat tillskott. Med tanke på D-vitamintillskottet behöver man alltså inte mer än en halvtimme i solen varje dag (vid "helkroppssolning"). Och att ”bränna sig” är absolut inte nyttigt.

Solskyddsmedel blockerar D-vitaminbildningen i huden, och många av dessa medel innehåller cancerogena ämnen. Mycket tyder också på att solskyddsmedel faktiskt ÖKAR risken för hudcancer… Man vet också att åtminstone bröstcancer är vanligare ju längre från ekvatorn man bor (med mindre solljus).

I Sverige har man under många år rekommenderat en maxdos på 400 IE (10 mikrogram) dagligt intag av D-vitamin. Det värdet visade sig härstamma från amerikanska arméns rekommendationer till stridande soldater i Vietnamkriget! EU:s motsvarighet till Livsmedelsverket – Scientific Committee for Food – anser i dag att vi behöver minst 2000 IE (50 mikrogram) per dag.

Ganska länge trodde man att D-vitamin endast var viktigt just för benstommen, för att undvika benskörhet. Senare tids forskning har visat, att D-vitamin är oerhört viktigt för en mängd olika funktioner i kroppen, och man har konstaterat, att D-vitamin styr mer än 800 av våra gener!

Några av D-vitaminets viktigaste effekter

stimulerar immunförsvaret och minskar risken för alla infektioner.

minskar risken för nästan samtliga cancerformer (kanske alla)

minskar risken för alla autoimmuna sjukdomar och sannolikt alla neurologiska sjukdomar. Till dessa grupper hör bl.a. diabetes typ1, GBS (Guillain-Barrés syndrom), RA (reumatoid artrit), MS (multipel skleros), Crohns sjukdom, Ulcerös kolit, ALS, Psoriasis

minskar risken för diabetes typ 2

minskar risken för schizofreni

minskar risken för autism.

motverkar demens

motverkar depression

motverkar hjärt- och kärlsjukdomar

motverkar högt blodtryck

påverkar hjärnans signalsubstanser positivt – t.ex. dopamin och acetylkollin. Brist på dopamin anses vara huvudorsaken till Parkinson, och brist på acetylkolin tycks vara viktig för uppkomsten av Alzheimer.

ökar chansen att få barn hos kvinnor med fertilitetsproblem.

Några av de senaste forskningsrönen om D-vitamin kan du läsa om här:

http://kurera.se/16-viktiga-forskningsfakta-om-d-vitamin/

Intresant - och kort - föreläsning om D- och C-vitamin kan du lyssna på här: https://www.facebook.com/watch/?v=797302390623572

 

***********************************************************************

Hos äldre minskar i allmänhet muskelmassan och ersätts av fett. Man brukar dela in musklerna i 3 typer, beroende av vilken sorts fibrer som ingår där – typ 1, typ 2a och typ 2 b. Typ 1 kallar man ”långsamma” muskler, som används vid uthålligt arbete. Typ 2 a består av både långsamma och snabba fibrer. Typ 2b är snabba muskler, vars fibrer kan dra ihop sig blixtsnabbt.

De snabba musklerna, typ 2b, är viktiga för balansen. Om man håller på att falla, så måste man förstås kunna reagera snabbt för att återfå balansen.

Vid en stor studie i Japan delade man in en grupp kvinnor på äldreboenden – med medelåldern 74 år – i två grupper. Den ena gruppen fick D-vitamintillskott, och den andra fick placebo (”sockerpiller”). Under uppföljningstiden på två år fick 4 kvinnor i placebogruppen höftfrakturer – medan ingen i D-vitamingruppen drabbades.
Man trodde först att resultatet enbart berodde på att D-vitaminet stärkte benstommen. Sedan upptäckte man, att efter 2 år hade muskelstyrkan hos D-vitamingruppen generellt ÖKAT med 56 % hos D-vitamingruppen – och MINSKAT med 28 % hos placebogruppen.

Dessutom såg man att de snabba muskelfibrerna hos D-vitamingruppen hade ökat. Vid studiens start hade deltagarna i genomsnitt 7 % snabba muskelfibrer. Efter 2 år hade den hos dem som fick D-vitamintillskott ökat till 20,4 % - medan den i placebogruppen hade MINSKAT till 5,3 %.

Vid en studie på japanska skolbarn upptäckte man, att man efter en tid fick 60 % mindre ”influensafall” hos den grupp som fick 1200 IE D-vitamin per dag, och 80 % färre astmaanfall – jämfört med placebogruppen.

I vårt land behöver ammande mammor i genomsnitt ca 6000 IE (150 mikrogram) D-vitamin, för att bröstmjölken skall ge det ammade barnet tillräckligt med D-vitamin.


Om schizofreni


Barn i Finland, som fick extra mycket D-vitamin de första levnadsåren, visade sig ha betydligt mindre risk att drabbas av schizofreni senare i livet.

Schizofreni är mindre vanligt närmare ekvatorn (med mer sol).

Människor med schizofreni är oftare födda på våren (då mamman under graviditeten fått mindre sol – och därmed mindre mängd D-vitamin). De som föds på våren har också ca 16 % större risk att drabbas av autism

Mörkhyade som flyttar till solfattiga länder har upp till 8 ggr större risk att drabbas av schizofreni. För deras barn (andra generationens invandrare) är risken ännu större!


Autism

Bland mörkhyade invandrare i Sverige – främst somalier – har en ovanligt stor del av deras barn fått funktionsstörningar inom autismspektrat (Asperger syndrom, Tourettes syndrom etc.). Man har i den gruppen börjat tala om autism som ”den svenska sjukan”…

Djurstudier har entydigt visat, att brist på D-vitamin ger en störd utveckling av hjärnan!


Läget i Sverige

Generellt har sannolikt uppemot 80 % av svenskarna D-vitaminbrist.

Hur får man i sig D-vitamin (förutom via solen)?

D-vitamin finns i animaliska produkter – fet fisk, ägg, kött- och mjölkprodukter, samt i kokosfett och något i kantareller. D-vitamin finns också i form av kosttillskott – kapslar med olika styrka, som man t.ex. kan köpa i hälsokostbutiker eller beställa via nätet.

Finns det risk att överdosera D-vitamin?

Risken för de allra flesta är nästan obefintlig! Via solen går det inte (trots att man efter en halvtimmes solning kan få i sig åtminstone 10 000 IE). Via födan eller kosttillskott är det också mycket svårt. Teoretiskt skulle de som har en tumör i bisköldkörteln, med en överproduktion av bisköldkörtelhormon, behöva vara försiktiga. Dock har man prövat med upp till 7000 IE per dag och inte fått några problem i denna grupp. Intressant är också, att den vanligaste orsaken till stegrad bisköldkörtelhormonproduktion är BRIST PÅ D-VITAMIN!

D-vitamin. D-vitaminet är egentligen ett hormon, och synnerligen viktigt för hälsan i många olika avseenden. Är inblandat i hundratals olika processer i kroppen. Tidigare rekommendationer från sjukvården på max 400 IE pr dag visade sig härstamma från Vietnamkriget på 1960-talet, då man inom den amerikanska armén rekommenderade denna mängd till sina stridande soldater. Senare forskning tycks visa att denna blygsamma mängd knappt ger någon som helst effekt.

Man behöver komma upp i minst 3000 IE, helst mer, för att få effekt. Risken för överdosering är våldsamt överdriven. Senare tids forskning visar, att så höga doser som 10 000 IE om dagen i flera månader KAN ge besvär hos särskilt känsliga personer. För att riskera att drabbas av akuta problem måste man vid ett tillfälle inta uppemot 3000 IE per kilo kroppsvikt (210 000 IE, om man väger 70 kg).

Man kan för övrigt citera den kände amerikanske läkaren och D-vitaminforskaren Dr John Cannel:


"Att oroa sig för eventuella faror med D-vitamin i Sverige idag är som att törsta ihjäl i öknen medan man oroar sig för att drunkna".


Till sist vill jag bara påpeka, att det fabrikat av D-vitamin som finns på bild här ovan bara är ett av flera som finns på marknaden – och att jag inte har provision på försäljningen hos något av företagen som saluför dem…

Den som är allvarligt intresserad (och kanske inte litar på mina uppgifter ovan) kan t.ex. söka på nätet efter den svenske psykiatern Mats Humble, som specialiserat sig på forskning om just D-vitamin (men även andra vitaminer). För den som har tid att ägna en timme åt det här ämnet finns en föreläsning av mats Humble här: https://www.youtube.com/watch?v=syRaJVIBNnw

Här kommer sedan en länk till alldeles färsk forskning om D-vitaminets påverkan på hjärt-funktionen:

http://www.nordicnutritioncouncil.com/otrolig-forbattring-av-hjartfunktion-med-d-vitamin/

Och här är ytterligare en länk med information om D-vitaminets betydelse för vår hälsa:

http://illvet.se/manniskan/halsa/vitamin-d-ar-nyckeln-till-kroppens-forsvar

Slutligen bifogar jag med viss tvekan följande länk. Där finns underhållande avsnitt, som kanske riskerar att underminera det allvarliga budskapet. Galenskaparnas framförande är faktiskt väldigt roligt - men om man inser allvaret bakom, så fastnar kanske skrattet i halsen. Detta särskilt om man inser, att "förkylning" faktiskt skulle kunna bytas ut mot "cancer" och det hela fortfarande vara lika giltigt. Fruktansvärt - men tyvärr i huvudsak sant!

http://www.kostdemokrati.se/guests/2016/04/11/angaende-macchiarini-skandalen/

Även här vill jag påpeka, att jag inte är läkare - och att du därför inte enbart skall lita på mina uppgifter här ovan, utan försöka få uppgifterna bekräftade via andra källor.

 

REDOVISAD FORSKNING 2021

 

 

FÖR OMEDELBAR UTSLÄPP Orthomolecular
Medicine News Service, 10 januari 2021

Topp 25 D-vitaminpublikationer 2020

av William B. Grant, Ph.D.

(OMNS 10 januari 2021) Den största hälsofrågan 2020 var naturligtvis COVID-19-pandemin. Det finns ökande bevis från flera typer av studier inklusive observations- och interventionella studier och mekanismer för att vitamin D minskar risken för SARS-CoV-2-infektion och COVID-19. Serum 25-hydroxivitamin D [25 (OH) D] nivåer på 40-60 ng / ml (100-150 nmol / L) rekommenderas för optimalt skydd. Man skulle hoppas att hälsopolitiska ledare skulle anamma dessa vetenskapliga resultat och dela dem med allmänheten, men nej, det har de inte. Tyvärr baserar hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen till stor del på droger, vacciner, kirurgiska ingrepp etc., inte billiga naturläkemedel. Så även om vitamin D kan hjälpa till att minska storleken på COVID-19-pandemin, det faktum att en adekvat nivå av D-vitamin minskar risken för många andra sjukdomar och tillstånd leder sannolikt bort det medicinska systemet från att överväga det på grund av behovet av att generera inkomst och vinst. Som ett resultat, på grund av de stora intäkterna från läkemedelsreklam, kan media inte rapportera att D-vitamin kan vara ett viktigt skydd mot COVID-19. Detta problem har tidigare diskuterats:D-vitamin acceptans försenad av Big Pharma efter Disinformation Playbook , Kommentar av författaren. [1] Det finns dock lokala intressen för vitamin D för att förebygga och behandla COVID-19 i Andalusien, Spanien; Norfolk, Virginia och Roma, Texas, USA; och Storbritannien, även om de 400 IE / d som rekommenderas i Storbritannien är för låga.

Denna recension inkluderar publikationer om D-vitamin relaterat till cancer, COVID-19, depression, diabetes mellitus, HIV, graviditets- och födelseutfall, liksom rollen av randomiserade kontrollerade studier och den globala latitudvariationen av serum 25 (OH) D.

SARS-CoV-2 och COVID-19

År 2020 kommer bäst att komma ihåg som året för COVID-19-pandemin. Från och med den 2 januari 2021 fanns det över 85 miljoner fall och 1,8 miljoner dödsfall. [2] Risken är störst på hösten och vintern, förmodligen på grund av kall temperatur, låg luftfuktighet och låga sol-UV-doser, som alla gör det möjligt för SARS-CoV-2-viruset att leva längre utanför kroppen än på sommaren. [3] Vinter och vår är årstiderna då serum 25-hydroxivitamin D [25 (OH) D] -nivåerna är lägst. Såsom förväntat har det gjorts många publikationer gällande vitamin D och COVID-19 2020. En sökning med "vitamin D, COVID-19" på pubmed.gov listade 358 publikationer. En sökning på scholar.google.com hittar emellertid ~ 5200 publikationer. Scholar.google.com innehåller många fler källor än pubmed.gov.

Publikationen med flest citeringar var en recension som publicerades den 2 april 2020 [4] med 712 citat från scholar.google.com och 343 citat från SCOPUS i slutet av 2020. Anledningarna till att det var så högt citerade inkluderar sannolikt att det var möjligen den första granskningen av ämnet, att den påpekade att COVID-19 hade många faktorer som liknar influensa, för vilka högre 25 (OH) D-nivåer kan minska risken, och identifierade de två primära mekanismerna där D-vitamin minskar risken för COVID-19: induktion av cathelicidin och defensiner för att minska överlevnaden av SARS-CoV-2-viruset och mekanismer som minskar cytokinstormen på grund av överproduktion av proinflammatoriska cytokiner som skadar epitelskiktet i lungorna och många andra organ .

En översyn diskuterade roller vitamin A, B 6 , B 12 , C, D, E och folat; spårämnen, inklusive zink, järn, selen, magnesium och koppar; och omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) för att stödja immunsystemet för att skydda mot virusinfektioner. [5]

Att identifiera de mekanismer genom vilka SARS-CoV-2-infektion leder till COVID-19 är viktigt eftersom det kan leda till sätt att förhindra infektion och progression till sjukdom. Ett av de nya fynden 2020 var att bradykininstormen kan leda till allvarlig COVID-19 genom läckage av vätska inklusive hyaluronsyra i lungorna som resulterar i en Jello-liknande substans som förhindrar syre från att absorberas (allvarligt akut andningssyndrom, SARS ). [6] Denna artikel noterade att D-vitamin kan bidra till att minska risken för bradykininstormen genom att reglera renin angiotensinsystemet.

En växande lista med observationsstudier har visat att incidens, svårighetsgrad och död från COVID-19 är omvänt korrelerad med 25 (OH) D-nivåer. En aktuell lista över dessa studier finns på https://vdmeta.com även om metaanalysen av resultaten där bör övervägas preliminär eftersom analyserna inte har gjorts noggrant. Med tanke på farhågorna om att ha en akut inflammatorisk sjukdom skulle kunna minska serum 25 (OH) D-nivåerna är dessa resultat inte tillräckliga för att leda hälsopolitiken när det gäller vitamin D för att förebygga COVID-19. Å andra sidan, en studie från Israel, [7] en från Chicago, [8] och en från hela USA [9]rapportera signifikanta inversa korrelationer mellan säsongsjusterade serum 25 (OH) D-nivåer året före SARS-CoV-2-positivitet. Dessa resultat anses vara mycket starkare bevis. SARS-CoV-2-positivitet resulterar dock inte i COVID-19 om inte immunsystemets respons är dysfunktionell.

Ännu starkare är studier av vitamin D-tillskott och COVID-19-resultat. Två "kvasi-experimentella" studier från Frankrike visade att äldreboende på vårdhem gav höga doser av D-vitamintillskott inom en månad före eller inom en vecka efter ett COVID-19-utbrott på ett vårdhem [10] eller gav högdos-vitamin D-tillskott på ett sjukhus [11] resulterade i signifikant lägre dödlighet. Eftersom deltagarna inte randomiserades för vitamin D-tillskott anses dessa studier fortfarande inte vara starka bevis. För starkare bevis krävs resultat av randomiserade kontrollerade studier (RCT) av vitamin D-tillskott av COVID-19-patienter. Den första rapporterade vitamin D-COVID-19-studien kom från Cordoba, Spanien. [12]Det beskrevs som en "parallell pilot randomiserad öppen etikett, dubbelmaskerad klinisk prövning", så det var inte en riktig RCT. Denna studie involverade 76 på varandra följande COVID-19-patienter. Femtio patienter fick högdos kalcifediol [25 (OH) D3] förutom hydroxiklorokin plus azitromycin, medan 26 endast fick hydroxiklorokin plus azitromycin. Av de 50 patienter som behandlats med kalcidiol krävde endast en inläggning på intensivvården och ingen dog; av de 26 patienter som inte behandlats med kalcifediol krävde 13 inläggning på intensivvården och två andra dog. Mer nyligen rapporterades en randomiserad kontrollerad studie av vitamin D-tillskott hos SARS-CoV-2-positiva individer från Indien. [13]Baslinjeserum 25 (OH) D var nära 10 ng / ml (25 nmol / L). Deltagarna randomiserades för att få dagligen 60 000 IE kolekalciferol i 7 dagar med terapeutiskt mål 25 (OH) D> 50 ng / ml eller placebo. Tio (63%) deltagare i interventionsgruppen och fem (21%) deltagare i kontrollarmen (p <0,02) blev SARS-CoV-2 RNA-negativ. Fibrinogennivåerna minskade signifikant med kolekalciferoltillskott. Det bör noteras att för att vara effektivt måste vitamin D-tillskott initieras innan COVID-19 går vidare till det allvarliga stadiet.

Cancer

D-vitaminets roll för att minska risken för incidens, progression och död av bröstcancer erkänns vanligtvis inte av den medicinska institutionen trots att den har föreslagits för trettio år sedan baserat på en geografisk ekologisk studie av dödligheten i bröstcancer. [14]Det finns två huvudsakliga orsaker till detta tillstånd: (1), de flesta prospektiva observationsstudier finner ingen signifikant korrelation mellan serum 25 (OH) D-nivåer och förekomst av bröstcancer; och (2), att RCT inte har visat att vitamin D-tillskott minskar förekomsten av bröstcancer. Som jag har noterat i flera publikationer är den främsta orsaken till misslyckandet av prospektiva studier att bröstcancer kan utvecklas mycket snabbt så att förändringar i 25 (OH) D-nivåer under observationsperioden kan påverka incidensen av bröstcancer. Således är fallkontrollstudier med serum 25 (OH) D-nivåer mätt strax före eller vid diagnostid mer lämpliga och rapporterar signifikanta inversa korrelationer mellan 25 (OH) D och incidens av bröstcancer. [15]En viktig recension angående trippelnegativ bröstcancer angående de med BRCA1-genen som orsakar funktionssvikt för DNA-reparationen publicerades 2020. [16] Författarna påpekade att kalcitriol har minst två mekanismer genom vilka det kan minska risken DNA-skada.

En relaterad granskning konstaterade att vitamin D-biosyntes och signalering via VDR i äggstocks- och äggledarsepitel är nedsatt hos kvinnor med BRCA1- mutation . D-vitaminbehandling kan begränsa BRCA1- mutation av epitelcellproliferation utan att påverka cellens livskraft, vilket ger en grund för att utforska potentialen för VD vid förebyggande av äggstockscancer hos BRCA1- muttrar . [17]

En recension antyder att "eftersom snabbt växande immun- och cancerceller båda använder samma vägar och gener för att kontrollera deras proliferation, differentiering och apoptos, inte överraskande, förändrar vitamin D-signalering dessa processer också i neoplastiska celler. Således anticancereffekter av vitamin D kan härleda från att hantera tillväxt och differentiering i immunitet. Denna översyn ger en uppdatering om den molekylära grunden för vitamin D-signalering, dvs effekterna av 1,25 (OH) 2 D 3 på epigenomet och transkriptom, och dess relation till cancer förebyggande och terapi ". [18]

Fem RCT inkluderades: tre studier inkluderade patienter med kolorektal cancer (CRC) från början, och fyra befolkningsstudier rapporterade överlevnad i incidentfall. Metaanalysen fann en 30% minskning av negativa CRC-resultat med tillägg. En fördelaktig effekt sågs i studier av CRC-patienter, med suggestiv effekt i CRC-fall från befolkningsförsök. [19]

En artikel rapporterade att kirurgisk resektion av kolorektal cancer var associerad med en signifikant minskning av serum 25 (OH) D-nivå (17 nmol / L) 1-2 dagar postoperativt medan CRP toppade 3-5 dagar postoperativt. [20] Serum 25 (OH) D-nivå återhämtade sig långsamt och återhämtade sig helt efter 24 månader.

Graviditetsresultat

D-vitaminstatus erkänns som en faktor som påverkar graviditet och födelse. Rekommendationer för folkhälsa inkluderar dock inte tillräckligt med vitamin D-tillskott för gravida kvinnor. En ny observationsstudie från Kina med 2814 moder-spädbarnpar visade att högre 25 (OH) D-nivåer var signifikant korrelerade med minskad risk för moderns graviditetsdiabetes mellitus, kejsarsnitt, för tidig födelse och låg födelsevikt. [21]

En metaanalys av 54 observationsstudier visade att moderns 25 (OH) D-nivå <30 nmol / L (12 ng / ml) var signifikant associerad med lägre födelsevikt, huvudomkrets och högre risk för liten för graviditetsålder och för tidig födsel. jämfört med> 30 nmol / L. [22] Serum 25 (OH) D <50 nmol / L var associerad med högre risk för "liten för graviditetsåldern" och för tidig födsel.

En metaanalys 25 artiklar fann att en sammanlagd relativ risk för hög vs. låg 25 (OH) D-nivå för uppmärksamhetsunderskott och hyperaktivitetsstörning (ADHD) var 0,72 och för autismrelaterade egenskaper var 0,42. [23] Dessa föreningar representerar en potentiellt hög folkhälsobörda med tanke på den nuvarande prevalensen av D-vitaminbrist och brist hos fertil åldrande och gravida kvinnor.

Slumpvisa kontrollerade försök

Det starkaste beviset för fördelaktiga effekter av vitamin D kommer från väl genomförda RCT. Tyvärr har de flesta D-vitamin RCT baserats på riktlinjerna för läkemedelsförsök. De två grundläggande antagandena för sådana RCT är: (1), att den enda källan till medlet administreras i försöket; och (2), att det finns ett linjärt förhållande mellan dos och respons. Varken antagandet är uppfyllt för vitamin D. Dessutom omfattar många studier personer med relativt höga 25 (OH) D-nivåer, och vitamin D-doserna är ofta för låga. Robert Heaney skisserade riktlinjerna för näringsstudier 2014. [24]Som de tillämpas på vitamin D föreslår de att basera försöket på 25 (OH) D-nivåer när det gäller inskrivning, vitamin D-dos och resultat. Medan vitamin D och typ 2-diabetes (D2d) -studien utformades med hjälp av riktlinjerna för farmaceutiska läkemedel, rapporterade författarna till studien nyligen en sekundär analys av data baserat på Heaneys riktlinjer. [25] De rapporterade "Riskförhållandena för diabetes bland deltagare som behandlades med D-vitamin som upprätthöll 25 (OH) D-nivåer på 100-124 och = 125 nmol / L var 0,48 respektive 0,29, jämfört med de som upprätthöll en nivå av 50-74 nmol / L. " Detta antyder en stor fördelaktig effekt.

Non-alcoholic fatty liver (NAFLD) sjukdom drabbar många människor, inte bara de som är överviktiga och / eller har diabetes mellitus. En metaanalys av tio RCT med totalt 544 NAFLD-patienter inkluderades i en metaanalys. [26] Sammanfattningsuppskattningarna indikerade att kompletterande D-vitamin signifikant minskade nivåerna av serum / plasma fastande glukos, insulin och HOMA-IR och marginellt minskade ALT- och TAG-nivåerna.

En post-hoc metabolomikstudie utfördes av VITdAL-ICU randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad studie där patienter med 25 (OH) D-nivå = 20 ng / ml fick antingen en hög dos av oralt vitamin D3 (540 000 IE) eller placebo. [27] Med en absolut ökning av 25 (OH) D = 15 ng / ml hade flera medlemmar av sfingomyelin-, plasmalogen-, lysoplasmalogen- och lysofosfolipidmetabolitklasserna signifikant positiva Bonferroni-korrigerade associationer över tiden. Vidare hade flera representanter för acylkarnitin- och fosfatidyletanolaminmetabolitklasserna signifikant negativa Bonferroni-korrigerade associationer över tiden. Förändringar i dessa markerade metabolitklasser var associerade med minskad 28-dagars dödlighet.

Allmänt D-vitamin

En granskning av COVID-19 och vitamin D-brist påpekade i grafisk form att andelen D-vitaminbrist är lägst i tropikerna och Norden och högst i länder med mellanliggande nivåer. [28] Orsakerna till låg förekomst av vitamin D-brist i Norden inkluderar högre D-vitamintillskott och livsmedelsförstärkning samt hög konsumtion av animaliska produkter inklusive kallvattenfet fisk och kött, som är källor till D-vitamin både som kolekalciferol och 25 (OH) D. I länder med medelhög latitud är en del av problemet att ha dolda kläder och äta mest växtbaserade livsmedel i Mellanöstern samt att tro att eftersom det är soligt på vintern kan D-vitamin produceras (det kan inte produceras effektivt när solhöjdsvinkeln är mindre än 45 grader).

Konsensusuttalandet från den tredje internationella konferensen om kontroverser i D-vitamin som hölls 10-13 september 2019, fungerar som en bra sammanfattning av vad som anses vara känt. [29] Den specificerar områden som behöver undersökas ytterligare, inklusive potentiella kopplingar mellan D-vitamin och större mänskliga sjukdomar genom lämpligt utformade interventionsförsök.

Depression

En genomgång av tidskriftslitteraturen angående depression visade att bevis från tillskottstudier tyder på en mer robust terapeutisk effekt på patienter med svår depression och vitamin D-brist. [30] En av de viktiga mekanismer som diskuterades var inflammation. D-vitamin kan minska systemisk inflammation genom att minska produktionen av proinflammatoriska cytokiner. Författarna rekommenderade ytterligare vitamin D-studier på deprimerade patienter med D-vitaminbrist.

HIV

Idag, när frågorna om att förebygga vanliga skelett- och icke-skelettsjukdomar hos HIV-infekterade människor blir mycket relevanta, verkar upprätthållandet av vitamin D-nivåer genom exponering för solljus eller tillskott vara en effektiv och säker lösning. En granskning fokuserar på studier om den potentiella rollen av vitamin D-tillskott genom tillräcklig exponering för solljus eller dietintag hos HIV-infekterade personer. Biologi och epidemiologi av HIV-infektion, liksom frågorna relaterade till vitamin D-brist, dess status på immunfunktion, effekten av D-vitamin mot HIV-sjukdomsprogression och andra hälsoaspekter av detta vitamin, förklaras kort. [31,32]

För ytterligare information

För ytterligare information om D-vitamin och hälsa, ger dessa två organisationer utmärkt information: Grassrootshealth.net och VitaminDWiki.com. Du kan också söka i tidskriftslitteraturen på scholar.google.com och pubmed.gov.

Se även: Mercola J, Grant WB, Wagner CL (2020). Bevis avseende vitamin D och risk för COVID-19 och dess svårighetsgrad. Näringsämnen, 12 (11), 3361. https://doi.org/10.3390/nu12113361 och https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7692080/

 

Även här finns intressant information:

https://www.facebook.com/watch/?v=797302390623572

 

Referenser

1. Grant WB (2018) D-vitaminaccept försenat av Big Pharma efter Disinformation Playbook. Orthololecular Medicine News Service. http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v14n22.shtml

2. Världsmätare: COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. https://www.worldometers.info/coronavirus

3. Ianevski A, Zusinaite E, Shtaida N, et al. (2019) Låg temperatur och låga UV-index korrelerade med toppar av influensavirusaktivitet i norra Europa under 2010 (-) 2018. Virus 2019, 11: 207, https://doi.org/10.3390/v11030207 .

4. Grant WB, Lahore H, McDonnell SL, et al. (2020) Bevis för att vitamin D-tillskott kan minska risken för influensa och COVID-19-infektioner och dödsfall. Näringsämnen 2020, 12: 988, https://doi.org/10.3390/nu12040988 .

5. Calder PC, Carr AC, Gombart AF, Eggersdorfer M. (2020) Optimal näringsstatus för ett väl fungerande immunsystem är en viktig faktor för att skydda mot virusinfektioner. Näringsämnen, 12: 1181, https://doi.org/10.3390/nu12041181 .

6. Garvin MR, Alvarez C, Miller JI, et al. (2020) En mekanistisk modell och terapeutiska ingrepp för COVID-19 som involverar en RAS-medierad bradykininstorm. Elife 2020, 9: e59177, https://doi.org/10.7554/eLife.59177 .

7. Merzon E, Tworowski D, Gorohovski A, et al. (2020) Låg plasma 25 (OH) vitamin D-nivå är associerad med ökad risk för COVID-19-infektion: en israelisk befolkningsbaserad studie. FEBS J, 287: 3693-3702, https://doi.org/10.1111/febs.15495 .

8. Meltzer DO, Best TJ, Zhang H, et al. (2020) Förening av vitamin D-status och andra kliniska egenskaper med COVID-19-testresultat. JAMA Netw Open 2020, 3: e2019722, https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.19722 .

9. Kaufman HW, Niles JK, Kroll MH, et al. (2020) SARS-CoV-2-positivitetsnivåer associerade med cirkulerande 25-hydroxivitamin D-nivåer. PLoS One 2020, 15: e0239252, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239252 .

10. Annweiler G, Corvaisier M, Gautier J, et al. (2020) D-vitamintillskott associerat med bättre överlevnad hos sjukhusvårdade äldre COVID-19-patienter: GERIA-COVID-kvasi-experimentell studie. Näringsämnen 2020, 12: 3377, https://doi.org/10.3390/nu12113377 .

11. Annweiler C, Hanotte B, Grandin de l'Eprevier C, et al. (2020) D-vitamin och överlevnad hos COVID-19-patienter: En kvasi-experimentell studie. J Steroid Biochem Mol Biol, 204: 105771, https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105771 .

12. Entrenas Castillo M, Entrenas Costa LM, Vaquero Barrios JM, et al. (2020) Effekt av kalkifediolbehandling och bästa tillgängliga terapi kontra bästa tillgängliga terapi på intensivvårdsavdelningstillträde och dödlighet bland patienter på sjukhus för COVID-19: En pilot randomiserad klinisk studie. J Steroid Biochem Mol Biol 2020, 105751, https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105751 .

13. Rastogi A, Bhansali A, Khare N, et al. (2020) Kortvarig högdos-vitamin D-tillskott för COVID-19-sjukdom: en randomiserad, placebokontrollerad studie (SHADE-studie). Postgrad Med J 2020, 10.1136 / postgradmedj-2020-139065, https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2020-139065 .

14. Garland FC, Garland CF, Gorham ED, Young JF. (1990) Geografisk variation i dödligheten i bröstcancer i USA: en hypotes om exponering för solstrålning. Prev Med, 19: 614-622, https://doi.org/10.1016/0091-7435(90)90058-r .

15. McDonnell SL, Baggerly CA, French CB, et al. (2018) Bröstcancerrisk markant lägre med serumkoncentrationer av 25-hydroxyvitamin D> / = 60 vs <20 ng / ml (150 vs 50 nmol / L): Sammanlagd analys av två randomiserade studier och en potentiell kohort. PLoS One 2018, 13: e0199265, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199265 .

16. Blasiak J, Pawlowska E, Chojnacki J, et al. (2020) D-vitamin i trippel-negativa och BRCA1-bristande bröstcancerimplikationer för patogenes och terapi. Int J Mol Sci, 21: 3670, https://doi.org/10.3390/ijms21103670 .

17. Pejovic T, Joshi S, Campbell S, et al. (2020) Förening mellan utveckling av vitamin D och äggstockscancer hos BRCA1-mutationsbärare. Oncotarget 2020, 11: 4104-4114, https://doi.org/10.18632/oncotarget.27803 .

18. Carlberg C, Munoz A. (2020) En uppdatering om vitamin D-signalering och cancer. Semin Cancer Biol 2020, 10.1016 / j.semcancer.2020.05.018, https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2020.05.018 .

19. Vaughan-Shaw PG, Buijs LF, Blackmur JP, et al. (2020) Effekten av vitamin D-tillskott på överlevnad hos patienter med kolorektal cancer: systematisk granskning och metaanalys av randomiserade kontrollerade studier. Br J Cancer, 123: 1705-1712, https://doi.org/10.1038/s41416-020-01060-8 .

20. Vaughan-Shaw PG, Zgaga L, Ooi LY, et al. (2020) D-vitamin med lågt plasma är associerat med överlevnad av kolorektal cancer efter kirurgisk resektion, oberoende av systemiskt inflammatoriskt svar. Gut, 69: 103-111, https://doi.org/10.1136/gutjnl-2018-317922 .

21. Chen GD, Pang TT, Li PS, et al. (2020). Tidig graviditet D-vitamin och risken för negativa resultat från mödrar och spädbarn: en retrospektiv kohortstudie. BMC graviditet förlossning, 20: 465, https://doi.org/10.1186/s12884-020-03158-6 .

22. Tous M, Villalobos M, Iglesias L, et al. (2020) D-vitaminstatus under graviditet och avkomma: en systematisk granskning och metaanalys av observationsstudier. Eur J Clin Nutr, 74: 36-53, https://doi.org/10.1038/s41430-018-0373-x .

23. Garcia-Serna AM, Morales E. (2020) Neuroutvecklingseffekter av prenatal D-vitamin hos människor: systematisk granskning och metaanalys. Mol Psychiatry, 25: 2468-2481, https://doi.org/10.1038/s41380-019-0357-9 .

24. Heaney RP. (2014) Riktlinjer för optimering av design och analys av kliniska studier av näringseffekter. Nutr Rev 72: 48-54, https://doi.org/10.1111/nure.12090 .

25. Dawson-Hughes B, Staten MA, Knowler WC, et al. (2020) Intratriell exponering för D-vitamin och nystartad diabetes bland vuxna med fördiabetes: En sekundär analys från D-vitamin- och typ 2-diabetesstudien (D2d). Diabetesvård, 43: 2916-2922, https://doi.org/10.2337/dc20-1765 .

26. Guo XF, Wang C, Yang T, et al. (2020) D-vitamin och alkoholfri fettleversjukdom: en metaanalys av randomiserade kontrollerade studier. Food Funct, 11: 7389-7399, https://doi.org/10.1039/d0fo01095b .

27. Amrein K, Lasky-Su JA, Dobnig H, Christopher KB. (2020) Metabolomisk grund för svar på hög dos D-vitamin vid kritisk sjukdom. Clin Nutr 2020, 10.1016 / j.clnu.2020.09.028, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.09.028 .

28. Kara M, Ekiz T, Ricci V, et al. (2020) 'Scientific Strabismus' eller två relaterade pandemier: coronavirus sjukdom och vitamin D-brist. Br J Nutr, 124: 736-741, https://doi.org/10.1017/S0007114520001749 .

29. Giustina A, Bouillon R, Binkley N, et al. (2020) Kontroverser i D-vitamin: Ett uttalande från den tredje internationella konferensen. JBMR Plus 2020, 4: e10417, https://doi.org/10.1002/jbm4.10417 .

30. Menon V, Kar SK, Suthar N, Nebhinani N. (2020) D-vitamin och depression: En kritisk utvärdering av bevisen och framtida riktningar. Indiska J Psychol Med, 42: 11-21, https://doi.org/10.4103/IJPSYM.IJPSYM_160_19 .

31. Akimbekov NS, Ortoski RA, Razzaque MS. (2020) Effekter av exponering för solljus och vitamin D-tillskott på HIV-patienter. J Steroid Biochem Mol Biol, 200: 105664, https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105664 .

32. Conley RB, Adib G, Adler RA, et al. (2020) Secondary Fracture Prevention: Consensus Clinical Recommendations from a Multistakeholder Coalition. J Bone Miner Res, 35: 36-52, https://doi.org/10.1002/jbmr.3877 .

Näringsmedicin är ortomolekylär medicin

Ortomolekylär medicin använder säker, effektiv näringsterapi för att bekämpa sjukdom. För mer information: http://www.orthomolecular.org

Hitta en läkare

För att hitta en ortomolekylär läkare nära dig: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml

Den peer-reviewed Orthomolecular Medicine News Service är en ideell och icke-kommersiell informationsresurs.

 

Kommentarer

09.08.2019 05:01

Ingegerd Meller

Hej!
Jag äter 5000 D3 tillsammans med K2 och Magnesium och därigenom slutat med blodtrycksmedicin och har fått tillbaka min ork och livsvilja...Dricker askorbinsyra i lite vatten 3ggr/dag.

15.11.2018 11:06

Emma

Hej har en liten fråga, Äter dessa Tabletter som är på bilden ovan men min fråga är hur många ska man äta per dag? Tack på förhand

15.11.2018 11:35

SEN

Hej Emma! Det beror förstås bl.a. på hur mycket D-vitamin du får i dig via kosten. Själv äter jag tre (alltså 7500 IE) om dagen.Kanske kan 2 vara lagom för din del...

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?