Kostens avgörande betydelse för vår hälsa

Denna webbplats innehåller mycket material, som är ett resultat av många hundra timmars studier av böcker, vetenskapliga rapporter, fallbeskrivningar och EGEN ERFARENHET…

Jag är medveten om att många finner texterna alltför omfattande – och kanske svårtillgängliga. Om man inte orkar/hinner ta del av allt, så skulle jag rekommendera att man åtminstone använder sig av nedanstående länk, som visar en intervju med kände Lars Bern. Han presenterar och bekräftar där i punkt efter punkt nästan allt det jag själv sedan 2009 nästan desperat försökt övertyga min omgivning om (med föga uppmuntrande resultat). Det hela kan också sägas vara en bekräftelse på vad läkekonstens fader, Hippokrates, uttalade redan 400 f Kr – ”Låt maten vara din medicin, och medicinen din mat”…

Att de flesta läkare och den medicinska forskningen i dag nästan totalt bortser från kostens betydelse för vår hälsa måste nog betraktas som en av de märkligaste villfarelserna i mänsklighetens historia!

Och här kommer länken: https://www.youtube.com/watch?v=KRmUhBYIu28

För den som helst hållen en bok i sin hand, när det gäller att ta till sig kunskap, så kan jag också meddela, att förlaget Hansson@Notis utgivits en serie antologier med titeln "Hälsa & Folkbildning". Fjärde boken utkom i maj 2017. Där medverkar jag med en sammanfattning av min "cancerhistoria". Övriga medförfattare bidrar var och en med texter utifrån olika perspektiv - samtliga med fokus på psykisk och fysisk hälsa. Som en av författarna kan jag erbjuda boken till något lägre pris än bokhandeln. Den som är intresserad kan meddela mig på se@svaradoktorn.se