Fortlöpande information om ny forskning och annat

29. jun, 2020

I går – den 28 juni 2020 – skrev jag under rubriken ”Brist på vitamin D3 en säker död på sjukhus” följande:

Den svenska sjukvården tycks lida av missuppfattningen att vitaminer bara är ”näringsämnen”, som inte kan användas som ”medicin”. Detta är sannolikt en missuppfattning som årligen kostar människor livet – och särskilt just nu! Som jag tidigare påpekat borde åtminstone människor i riskgrupper och de som arbetar i nära kontakt med Covid-sjuka få gratis tilldelning av dessa två vitaminer (gärna också zink, magnesium och jod).”

I dag kan man på Dr Mercolas blogg bl.a. ta del av följande information (min tolkning):

Vitamin D hjälper till att reglera immunfunktionen och förhindrar generellt sjukdomar i andningsorganen. Dataanalyser visar också klara samband mellan nivåer av D-vitamin och risken för infektion och död i Covid-19.

Medan USA:s myndigheter fortfarande försöker nedvärdera (och även skrämmas för) tillskott av D-vitamin, så visar sig myndigheterna i England och Skottland nu utveckla rekommendationer för att höja allmänhetens nivåer av D-vitamin.

Brittiska ”Frontline Immune Support Team” förser dem som arbetar inom hälso- och sjukvård med gratis näringstillskott för att stödja och reglera immunförsvaret.

Public Health Scotland” och ”British NHS” håller också på att fastställa vetenskapliga data för att bestämma om D-vitamin skall förskrivas till sjukhuspatienter – och som förebyggande till högriskgrupper.

Mörk hud kräver betydligt mer exponering för solen för att kunna producera tillräckliga mängder D-vitamin – i så hög grad att mörkhyade som lever långt norr om ekvatorn bokstavligen garanteras kronisk brist på D-vitamin.”

 

Vidare får man veta följande:

”Immunstödjande förpackningar sänds direkt till varje enskild individ inom NHS som arbetar inom vården och har anmält sig för detta. Och de får alla produkter helt gratis. Förpackningarna innehåller vitamin C, vitamin D och zink.”

Som bekant följer vi i Sverige snarast den amerikanska strategin – att avfärda och skrämmas för tillskott av vitaminer och mineraler. Resultatet ser vi i den dagliga rapporteringen av dödsfall i Covid-19.

På följande länk finns fler detaljer:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/29/dark-skin-and-vitamin-d-deficiency.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200629Z2&mid=HealthRTL20200629Z2&rid=904536964

Om någon skulle få tanken att stödja min hemsida, så finns möjligheten genom att t.ex. köpa min bok ”Och cancern bara försvann”, som nu också finns som ljudbok.

Hemsidan är helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190

 

 

28. jun, 2020

Våra myndigheter och större delen av läkarkåren fortsätter dagligen att ge råd och anvisningar för att undvika fler dödsfall i Covid-19. De pratar sig varma om olika teknikaliteter som smittspårning, karantän för människor i riskgrupper, skyddsutrustning, bestämmelser om hur många som får träffas samtidigt o.s.v.

Men fortfarande nämner de INTE NÅGOT OM VÅRT IMMUNFÖRSVAR OCH HUR DETTA KAN STÄRKAS! Alla vet (eller borde veta) att tillräckliga nivåer av vitaminerna C och D3 är absolut nödvändiga för ett optimalt fungerande immunförsvar. Om man dessutom ser till att också ha bra nivåer av ämnen som zink, magnesium och jod finns det goda möjligheter att vårt immunförsvar kan bekämpa de flesta patologiska mikrober – som bakterier, virus, svamp och encelliga parasiter.

Men i stället för att rekommendera sådant, så förefaller man försöka skrämma oss för framför allt vitaminerna. De officiella rekommendationerna om vitamin C och vitamin D3 ligger på en nivå som kan förhindra skörbjugg och ”engelska sjukan” (sjukdomar som beror på just för låga nivåer av C- resp. D3-vitamin).

Det har länge framstått klart att mörkhyade och människor som sällan eller aldrig kommer ut i solen (som de på äldreboenden och andra institutioner) är överrepresenterade bland dem som drabbas allvarligt av Covid-19. Men den självklara slutsatsen att detta kan bero på låga halter av vitamin D3 tycks inga ansvariga ha kunnat dra. Upprörande!

Man talar ofta också om att immunförsvaret ”överreagerar” i form av s.k. cytokinstormar, som bryter ner vävnader, varför vi inte bör stödja det med t.ex. de nämnda vitaminerna! Kan det vara så att man inte till fullo har förstått sammanhangen här? Jag har tidigare sett uppgifter om att höga nivåer av vitamin D3 tvärt om förhindrar sådana cytokinstormar. Att detta vitamin väsentligt minskar risken för virusinfektioner och infektioner i luftvägarna vet man sedan länge, men nu tycks all tidigare kunskap på området ha fullkomligt drunknat i skräcken för Covid-19.

Dock kommer nu från olika håll studier som ganska entydigt visar, att brist på vitamin D3 kan vara den viktigaste orsaken till dödsfall i Covid-19. indonesiska experter har analyserat 780 patienter, som testats positiva för Covid-19. Hela 98,9 % av dem som hade ”brist på vitamin D3” (under 20 ng/ml) avled!

Data visade sedan att bland dem med tillräckliga nivåer av D3 var andelen dödsfall endast 4,1 %.

En undersökning gjord av ”Anglia Ruskin University ” i Cambridge fann också att europeiska länder med generellt låg nivå av vitamin D3 hade fler ”pandemiska skador”.

De här studierna är relativt små, och de behöver förstås kompletteras med större sådana. Men resultaten är ändå skrämmande, och sammantaget tycks nu allt mer tyda på att vitamin D3 är något av en ”nyckelfaktor”, när det gäller bekämpandet av Covid-19. Eftersom både C-vitamin och vitamin D3 är absolut ofarliga i mycket högre doser än sjukvården påstår, så måste det anses som mycket anmärkningsvärt att man i Sverige (vad jag vet) inte ens gör några försök med tillskott av dessa båda ämnen. Jag tror inte heller att man i någon större omfattning mätt nivåerna av D3 hos de Covid-sjuka (om det alls gjorts).

Den svenska sjukvården tycks lida av missuppfattningen att vitaminer bara är ”näringsämnen”, som inte kan användas som ”medicin”. Detta är sannolikt en missuppfattning som årligen kostar människor livet – och särskilt just nu! Som jag tidigare påpekat borde åtminstone människor i riskgrupper och de som arbetar i nära kontakt med Covid-sjuka få gratis tilldelning av dessa två vitaminer (gärna också zink, magnesium och jod).

Här nedan en länk till den artikel jag huvudsakligen hämtat mina uppgifter ifrån:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8432321/Government-orders-review-vitamin-D-role-Covid-19.html

 

 

28. jun, 2020

Vaccintillverkarna börjar bli desperata – och sprider nu i USA missledande information om de medel som kan förebygga och bota Covid-19… Anledningen är sannolikt att människor skall skrämmas från att använda sådant som C- vitamin, vitamin D3, zink, magnesium mm – för att i stället bara avvakta ett kommande vaccin – som än inte finns i sinnevärlden och som vi inte vet något om!

Tolkning av Dr Mercolas text på hans blogg nyligen:

När ”lockdown” nu har hållit människor hemma och hindrat dem från att ha kontakt med den officiella sjukvården, så har antalet vaccinationer av de små minskat avsevärt. Detta kan vara anledningen till att läkemedelsindustrin börjar sprida helt ogrundade påståenden om att vanliga ”barnvacciner” skulle kunna förhindra dödsfall i Covid-19.

Trots avsaknad av bevis påstår media nu att vaccin mot tuberkulos, mot mässling, påssjuka och röda hund, liksom oralt poliovaccin skulle kunna skydda mot Covid-19.

En studie i Singapore visar att vanliga förkylningar som förorsakats av frekvent utsatthet för betacoronavirus skulle kunna ge bättre motståndskraft mot SARS-CoV-2-infektion – och att denna immunitet skulle kunna vara så länge som 17 år.

Om man har klarat av en vanlig förkylning förorsakad av ett OC43 eller HKU1 betacoronavirus, så kan det finnas 50 % chans att man har T-celler, som kan känna igen och hjälpa till i försvaret mot SARS-CoV-2.

Andra studier har också upptäckt att många sedan tidigare har försvar mot SARS-CoV2. En studie fann, att 70 % av de patienter som hade tillfrisknat från lindriga fall av Covid-19 hade immunitet mot SARS-CoV-2 på T-cellsnivå. Detsamma gällde 40 – 60 % av dem som aldrig blivit utsatta för viruset.

Alltså: När ”lockdowns” har fått människor att stanna hemma och utom räckhåll för medicinska behandlingar, så har antalet barnvaccinationer minskat. Som man kan misstänka, så är detta dåliga nyheter för läkemedelsindustrin – vars astronomiska intäkter från vaccinationer hotas - vilket sannolikt är anledningen till att de nu börjat sprida grundlösa påståenden om att de vanliga vaccinationerna mot barnsjukdomar skulle kunna förhindra dödsfall i Covid-19.

Så långt alltså Dr Mercolas text. Där framgår sedan också att flera respekterade media tycks gå läkemedelsindustrin tillhanda genom att sprida obevisade påståenden av nämnt slag. Detta är också något paradoxalt, eftersom samma media ofta förkastar allt som inte är ”godkända läkemedel”. Fast de nämnda vaccinerna är ju förstås i någon mening ”godkända” - även om de aldrig genomgått de vetenskapliga prövningar som krävs för alla andra läkemedel.

Slutsats: Pengar är nästan alltid något som i tillräckligt stora mängder kan undantränga sunt förnuft och strikt vetenskapligt agerande.

Direktlänk till Dr Mercolas artikel:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/26/what-is-vaccine-uptake.aspx?

 

Nu framkommer också uppgifter om att ”plötslig spädbarnsdöd” i USA minskat drastiskt, när barnvaccinationerna minskat! Detta är förstås ”bara” en iakttagelse och inte någon vetenskaplig studie. Men vetskapen om att USA har en spädbarnsdödlighet som är i nivå med vissa utvecklingsländer – och t.ex. fem ggr högre än i Sverige – gör att denna observation är värd att tas på allvar. I kombination med att man i USA också trycker i de små barnen ett stort antal sprutor med vacciner mycket tidigt – i vissa fall vaccineras redan de gravida kvinnorna – finns det verkligen anledning att undersöka detta närmare.

Intressanta fakta framkommer via nedanstående länk:

https://www.rescuepost.com/files/lessons-from-the-lockdown-vf-6-17-20---new-layout.pdf?fbclid=IwAR2d-6YisNLwAI39XeljiO-pF2JqxGnCex5TPOXkH5jCrCMFvVB9TE7FERk

 

 

25. jun, 2020

När jag i dag försöker få människor att förstå hur läkemedels- och livsmedelsindustrin varje dag ”lurar oss”, så blir jag ofta anklagad för att vara en galen konspirationsteoretiker. De flesta är så inskolade i en blind tro på myndigheter – och på våra läkare – att de omöjligt kan ta till sig uppenbara fakta, som inte stämmer med deras tro. Om man t.ex. berättar att den medicinska vetenskapen än i dag tror att cancer är en genetisk sjukdom, så blir kommentaren: ”Javisst, det vet väl alla”…

När man sedan talar om, att förekomsten av cancer det senaste seklet formligen har exploderat – från att ha varit en ganska ovanlig sjukdom till att nu drabba snart varannan person i vårt land – så blir det ungefär samma reaktion: ”Ja, att cancer blivit vanligare vet vi väl”…

Men om man då diskret påpekar, att de gener vi föds med i dag är exakt desamma som de vi föddes med för 100 år sedan och påstår att man därför inte behöver vara ett geni för att fatta, att genteorin är falsk, så kommer ofta detta med konspirationsteorier.

Men hur kan samma gener i dag ge varannan person cancer – när de inte alls gjorde det för hundra år sedan? Det är förstås orimligt. Den katastrofala ökningen måste alltså bero på något annat än våra gener (d.v.s. kost och andra miljöfaktorer). Några brukar nämna att vi lever längre i dag, och det är delvis sant. Men det är en mycket liten del av förklaringen – och ingen har vad jag vet kunnat visa, att våra gener är programmerade för att skapa cancer vid hög ålder. Däremot utsätter vi förstås numera våra kroppar för så mycket gifter, stress och strålning, att detta ökar risken med tilltagande ålder för alla som lever ”som vanligt” och äter vår vanliga kost.

Men hur förklarar man, att cancern numera går allt längre ner i åldrarna. Det finns t.o.m. barn som föds med cancer – vilket man brukar ta som bevis för att inte kosten skulle ha någon betydelse. Ett barn kan ju inte ha ”ätit fel” före sin födelse. Nej, men det kan mamman ha gjort! Man vet t.ex. att många blivande mödrar har allvarlig brist på vitamin D3 – vilket ger barnet en mycket dålig start i livet. De blivande mödrarna, som förstås är mycket angelägna om att få friska barn, får helt enkelt inte adekvata kostråd!

Läkarvetenskapen torde vara en av de absolut mest konservativa bland alla. I historisk tid tycks läkarna på allt sätt ha försökt bibehålla sina föreställningar och dogmer – och aktivt in i det sista motarbetat alla nya idéer. Ibland har man kallat de nytänkande för just ”konspirationsteoretiker”. Jag är alltså inte ensam om att ha fått detta epitet.

Andreas Vesalius (1514-1564) ”konspirerade” mot kyrkans uppfattning om hur kroppen ser ut och fungerar ”inuti”. Trots motståndet skapade han en lärobok i anatomi – som i allt väsentligt var korrekt. Men för kyrkofäderna var han en ”avfälling” och en sorts konspirationsteoretiker, eftersom han utmanade den gängse uppfattningen.

Något senare visade William Harvey (1578-1657) hur hjärta och blodomlopp fungerar i människokroppen. Sedan hans verk om detta utkom 1528 kom inte längre några patienter till honom. Påståendet att blodet skulle cirkulera i kroppen var också en sorts konspiration mot den tidens medicinska auktoriteter. År 1672 förklarade den Franska Medicinska Akademien fortfarande att något sådan vore helt omöjligt! William Harvey betraktades alltså fortfarande långt efter sin död som en sorts konspirationsteoretiker.

Den österrikiske läkaren Ignaz Semmelweis (1818-1865) minskade kraftigt dödligheten på sin förlossningsklinik, sedan han förmått läkarna att tvätta händerna ordentligt med klorkalk innan de gick från obduktioner till förlossningar. Men att det skulle finnas något hos de obducerade liken som gjorde kvinnorna sjuka var helt i strid mot dåtidens läkarvetenskap. I stället för att bli en hjälte, som räddade livet på många kvinnor, så uteslöts han ur Läkarsällskapet – och han avled sedermera utblottad på ett mentalsjukhus.

När den franske upptäcktsresanden Jacques Cartier med sitt fartyg frös fast i isen i Saint Lawrencefloden i Kanada vintern 1535 höll hela besättningen på att gå under i skörbjugg. Men en Irokesindian kom med en brygd framställd av tujaträdets bark (innehållande C-vitamin), och besättningen tillfrisknade. När han kom hem till Frankrike delgav han de medicinska auktoriteterna detta. Men han fick ingen respons. Han betraktades som en sorts konspirationsteoretiker, och läkarna ansåg att ”inga primitiva vildar i Kanada kunde veta mer än dem om skörbjugg”.

Därför avled sedan sjömän i tusental i ytterligare 200 år, innan den skotske läkaren James Lind år 1747 upptäckte att citrusfrukter kunde förebygga och bota sjukdomen. Men Jacques Cartier fick alltså inte något tack för sin konspiratoriska idé att skörbjugg lätt kunde undvikas – och ännu mindre den Irokesindian som bjöd på lösningen.

En märklig och högst aktuell iakttagelse är, att många läkare än i dag inte riktigt förstått hur viktigt C-vitamin är – inte bara för att undvika skörbjugg, utan för en mängd metabola processer i kroppen. Inte minst är detta vitamin centralt för ett fungerande immunförsvar. Följdriktigt betraktas också i dag de som betonar C-vitaminets betydelse som just konspirationsteoretiker. Och de läkare som insett C-vitaminets centrala roll och t.ex. botar livshotande tillstånd (som sepsis och Covid-19) med höga doser intravenöst C-vitamin blir utfrysta och kan riskera att mista sin legitimation!

 

 

 

25. jun, 2020

Jag har då och då blivit kallad för både det ena och det andra – och ofta idiotförklarad för att jag använt en enkel alternativ metod för att bli av med min elakartade cancer. Många orkar inte ens läsa på min hemsida – www.svaradoktorn.se – men anser sig ändå veta att det som står där är ovetenskapligt och oseriöst. En som gjort sig besväret att både sätta sig in i viktig medicinsk problematik och ta del av vad jag skrivit på hemsidan och i min bok ”Och cancern bara försvann” är Philippa Göranson. Hon har gjort en mycket ambitiös och gedigen vetenskaplig genomgång av viktiga fakta. (För säkerhets skull: Jag har ingen personlig relation till henne, och hon har gjort detta på eget initiativ, utan min inblandning). Hennes text finns på följande länk:

 

https://patientmakt.wordpress.com/2019/10/26/patient-med-civilkurage-sven-erik-nordin-uppfinner-egen-metod-mot-sin-cancer/?fbclid=IwAR1H0hHmgPNfarSMnR