Fortlöpande information om ny forskning och annat

10. jul, 2022

 

Sannolikheten för att små barn skall utveckla allvarliga eller dödliga former av Covid-19 är extremt låg, och tack Gode Gud för det!

Med det sagt kan vi undra varför Big Pharma och amerikanska regeringstjänstemän är så enträgna med att injicera ungdomar, barn och till och med bebisar med TRE doser av ett nytt ”läkemedel”, som enligt Rochelle Walknsky - chefen för CDC – inte ens kan förhindra infektion eller spridning av SARS-CoV-2.

 

(CDC är USA:s ”Centers for Disease Control and Prevention”, och SARS-CoV-19 är det coronavirus som sägs ge sjukdomen Covid-19).

 

Vad injektioner av barn emellertid kan göra är att utsätta dem för en mängd kända och okända, potentiella risker med läkemedlet självt. Och den verkliga orsaken till denna galenskap kan vara mycket mer olycksbådande och självsvåldigt än vi inser (och styrt av Big Pharma).

 

Den genbaserade Covid-sprutan för barn var ALDRIG avsedd att skydda folkhälsan! Det handlar i stället om att skydda Big Pharma, säger en prominent företrädare för medicinsk frihet.

 

Trycket för att få mRNA COVID-sprutor i de späda armarna på miljoner amerikanska barn handlade aldrig i verkligheten om att skydda våra ungdomar och folkhälsan, säger Robert Kennedy Jr – grundaren av ”Children’s Health Defence”.

 

I en intervju med ”poddaren” Mikhaila Peterson försäkrar Kennedy Jr att den verkliga anledningen till att det känt kriminella företaget Pfizer obevekligt arbetat för att få sin genbaserade spruta godkänd för ungdomar var för att deras oerhört lönsamma mRNA-produkt skulle kunna få ansvarsbefrielse (och man då inte skulle kunna ställas till svars för de skador den kan ge).

Enligt Kennedy Jr skulle företag som Pfizer aldrig marknadsföra och sälja ett vaccin, om de inte garanterades ansvarsfrihet för det – eftersom ett åtal för de oundvikliga skador som förorsakas av sprutorna effektivt skulle förstöra dessa företag finansiellt.

Han förklarar också att om Covid-sprutan slutligen sätts på CDC:s vaccinationslista för barn, så behöver inte Pfizer oroa sig för att hållas ansvarigt för någon framtida skada som förorsakats av sprutan.

När en spruta har blivit godkänd av FDA (Food and Drug Administration) öppnar det möjligheten för människor att stämma tillverkarna för varje sjukdom skada eller dödsfall sprutan har förorsakat – om de inte kan få den rekommenderad för barn.

 

Med andra ord förklarar Kennedy Jr att om ett vaccin ”officiellt” rekommenderas för barn, så får det automatisk ansvarsfrihet, och det gäller vem som tar det – vuxen eller barn. Och ”det är anledningen till att de är ute efter barnen”, säger han.

 

Länk till originalartikeln.

https://www.naturalhealth365.com/this-is-the-real-reason-why-big-pharma-wants-to-jab-your-baby.html

 

 

 

 

4. jul, 2022

 

Många forskare och läkare har under den pågående ”pandemin” visat att den etablerade medicinska professionen underlåtit (eller hindrats från) att använda enkla och effektiva botemedel mot Covid-19 (som Ivermectin och hydroxiklorokin).

På samma sätt har t.ex. svenska myndigheter som Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten på allt sätt försökt hindra enkla förebyggande åtgärder - som rejäla doser C-vitamin, D-vitamin och zink – trots att det finns väl dokumenterade kliniska erfarenheter av sådana förebyggande åtgärder.

 

På senare tid har också framkommit minst sagt alarmerande uppgifter om förödande biverkningar av de s.k. ”vaccinerna” mot Covid-19. Men trots att dessa biverkningar finns säkerställda i officiell statistik och bekräftas av kliniskt verksamma läkare, så har myndigheter och medicinska auktoriteter envist vägrat ta till sig sådana uppgifter. I stället har man gjort allt för att bortförklara samband och odugligförklara dem som påtalat sambanden.

 

Reaktionerna är välkända sedan många år. Det medicinska etablissemanget har genom sin ”ryggmärgsreflex” att alltid bortförklara sådant som inte stämmer med den etablerade uppfattningen förorsakat onödigt lidande och död i en oerhörd omfattning.  Man ser också tydligt hur läkemedelsindustrin i kraft av sina närmast gränslösa ekonomiska resurser bidrar till detta.

 

Tyvärr är våra media också i hög grad medskyldiga till det här. De vägrar ofta att publicera ”kontroversiella” uppgifter på det medicinska området – och ägnar sig i stället åt att smutskasta och förlöjliga dem som påtalar obekväma sanningar. Någon ”undersökande journalistik” tycks inte längre finnas på detta område.

 

Men när läkaren och patologen Ute Kruger med 25 års erfarenhet av patologi – speciellt på området cancer - visar de fruktansvärda följderna av den sedan ett par år pågående ”vaccinationskampanjen”, så borde fler vakna. Fast när Läkemedelsverket avfärdar henne – och utan motivering inställer ett planerat möte – så inser man att de krafter som motverkar att sanningen kommer fram på detta område tycks vara mycket svåra att rubba.

Ute Kruger har analyserat 1500 bröstcancerfall. Vad hon nu funnit (efter ”vaccinationerna” mot Covid-19) är bl.a. att de drabbade kvinnorna blivit allt yngre (30 – 50 år), att tumörerna är större (ofta upp till 10 cm). Det förekommer nu också flera tumörer i samma bröst, liksom tumörer i båda brösten samtidigt. Hon ser även andra karakteristika, som tidigare varit mycket sällsynta! Och enligt hennes uppfattning är sambandet med Covid-sprutorna omöjligt att förneka. Och patienterna dör ibland bara någon månad efter att den nya cancern upptäckts.

 

När sanningen ändå till sist måste bli alltför uppenbar, så finns det många som borde ställas till svars – vilket förstås är en anledning till att de ansvariga in i det sista förnekar allt!

 

Många har påpekat, att det som borde bli aktuellt i detta sammanhang är något som skulle få Nürnbergrättegångarna efter nazisternas fruktansvärda brott under andra världskriget att förblekna i jämförelse!

 

Den tyske advokaten Reiner Füllmich och hans team arbetar sedan länge – tillsammans med många experter från olika håll i världen - för att få till stånd en sådan rättegång. Det kan inte hjälpa de redan drabbade – men förhoppningsvis göra att något liknande aldrig mer händer (fast det trodde man ju också efter Nürnbergrättegångarna)…

 

Lyssna på Ute Kruger via följande länk (innan den stängs eller raderas av onda makter).

 

https://www.youtube.com/watch?v=bCJRp0GNCyY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. jul, 2022

 

Covid-sprutorna ökar risken för cancer och andra allvarliga sjukdomstillstånd

(Från Dr Mercolas blogg)

 

Efter att man börjat med Covid-sprutorna och efterföljande ”boosters”, har en mängd hälsoproblem ökat – inklusive olika cancerformer, främst i livmodern och dess vävnader, samt mycket aggressiv blod- och hjärncancer.

 

Förekomsten av cancer har ökat sedan decennier, beroende bl.a. på dietfaktorer, men Covid-sprutorna visar sig dramatiskt öka sjukdomsprocessen. Många läkare rapporterar nu att cancerpatienter med stabil situation, och sådana där sjukdomen gått i remission (symtomen har avtagit eller försvunnit helt) sedan flera år, plötsligt utvecklar fas 4-cancer (sprider sig och ger metastaser).

 

En militär ”visselblåsare” i USA har visat data från ”the Defence Medical Epidemiology Database” (DMED), som visar en dramatisk ökning konsultationer av sjukvård för cancer och andra tillstånd – efter att de fått Covid-sprutorna.

 

Mot neurologiska biverkningar efter sprutorna finns det fyra botemedel som kan vara mycket effektiva. Det är fluvoxamin (ett antidepressivt medel i gruppen SSRI. Saluförs under namnet Fevarin – och i USA Luvox). Vidare farmaceutiskt metylenblått (metyltioniniumklorid), nära infrarött ljus och ”hyperbaric oxygen therapy” (inandning av syre i högtryckskammare – på samma sätt som man botar akut dykarsjuka).

De tre senare påverkar samtliga cellernas mitokondrier och deras ”andningsförmåga” – samt  motverkar också inflammation.

 

Covid-sprutorna nedreglerar också ”toll-like receptors” 7 och 8, vilket gör att latenta virus som herpes EBV4 och Epstein-Barr kan ”blomma upp” – vilket de annars inte kunnat göra.

 

Detta är bara några enkla fakta om de katastrofala verkningarna av covid-sprutorna. Allt fler forskare försöker nu informera om detta – men får absolut inget gensvar hos representanter för skolmedicinen, eller hos berörda myndigheter. I stället blir de nonchalant bemötta, och man försöker förklara bort de glasklara sambanden som ”tillfälligheter”.

Och i Sverige utgår fortfarande påbudet från Folkhälsomyndigheten, att alla skall ”vaccineras”!

Den som inte är helt främmande för engelska språket kan ta del av hela artikeln, varifrån ovanstående fakta hämtats, på följande länk.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/07/03/dr-ryan-cole-explains-covid-jab-effects.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

2. jul, 2022

 

Många framstående läkare och oberoende forskare världen över är sedan länge på det klara med vad den s.k. ”pandemin” och de ”vacciner”, som sägs vara botemedlet, handlar om.

 

Men de som har modet att avslöja fakta tystas ofta effektivt – och mainstream media är helt lojala med bedragarna, så något avslöjande den vägen kan vi inte förvänta oss..

 

En av dem som träder fram och berättar – och som än inte kunnat tystas helt, är David E Martin, som bl.a. är extremt kunnig i innovativ ekonomi och därmed också har goda kunskaper om de ekonomiska krafter som styr i vår värld. Detta inte minst inom det medicinska området, där korruption och bedrägerier är mer regel än undantag.

 

Följande är några korta utdrag ur en intervju med denne David E Martin – och sist kommer en länk till intervjun.

 

Publicerat  av Ulf Bittner 2022-06-28.

Mycket viktig intervju med den spetsspecialist-sakkunnige opartiske, saklige och synnerligen kompetente och trovärdige världskände dr David E Martin. Läs hela artikeln och sprid vidare! Maskinöversatta citat.

700 miljoner världen över kommer att dö från CV19 Vax år 2028 – enl. Dr. David Martin

 

Dr. David Martin har ett omfattande CV inom medicinsk vetenskap och ekonomiska investeringar. Dr Martin driver också ett företag (M·CAM International) som finansierar banbrytande innovationer över hela världen. 

Han är också en av nyckelpersonerna som söker rättvisa via stämningar som riktas mot medicinska företag och USA:s federala regering, som är involverad i att leverera de så kallade ”vaccinerna” för CV19. 

Enkelt uttryckt är, enligt Dr. Martin, CV19-”vaccinerna” ett biovapen.

Big Pharma och regeringen visste det och visste också att det skulle orsaka massiva dödsfall och permanenta skador. 

Dr Martin säger:

"Det kommer att bli mycket värre. . . . Det är inte ett ”vaccin” mot Corona virus.  Det är en spikproteininstruktion för att få människokroppen att producera ett toxin. . . . 

 Faktum är att injektionerna är att betrakta som biovapen och bioterrorism.

 De är inte en ”folkhälsoåtgärd”. Fakta är mycket enkla. 

Detta var överlagt! Det var en kampanj av inhemsk terror för att få allmänheten att acceptera den universella vaccinplattformen med hjälp av ett känt biologiskt vapen. Det är deras egna ord och inte min tolkning.”

Hur många kommer att dö av CV19-biovapnen? 

Dr. Martin säger:

 "Som egen uppskattning tror de på 700 miljoner människor globalt, och det skulle innebära att USA:s deltagande i ”vaccinationskampanjen” kan betyda döden för 75 miljoner till 100 miljoner människor. . . . 

Det finns ett ”problem” i USA, nämligen brist på ekonomiska medel i programmen Social Security, Medicare och Medicaid. Men det är en positiv faktor för befolkningen, eftersom ju färre mottagare av Social Security, Medicare och Medicaid, desto bättre. 

Dr. Martin tror att de katastrofala effekterna av CV19-injektionerna snart kommer att drabba den medicinska industrin. Dr. Martin förklarar:

Det finns många piloter som har problem med mikrokärl och koagulering, och det håller dem borta från cockpiten, vilket är bra, eftersom det inte är bra om de sitter ”vid spakarna” och styr planet, om de drabbas av en propp, en stroke eller en hjärtattack. 

 

Problemet är också att vi kommer att se exakt samma fenomen inom hälso- och sjukvårdsbranschen och i mycket större skala. 

 

Det innebär att vi kommer att ha sjuksköterskor och läkare bland de sjuka och döda. Det betyder också att de sjuka och döende inte heller kommer att få vård.”

  

Dr. Martin och hans grupp stämmer alla från president Biden tillsammans med FDA, CDC, Pfizer, Moderna och många andra för dödsfallen och skadorna från CV19-biovapnen som bedrägligt utpekats som "vacciner".  

Nästa stora rättegång är den 6 juli 2022, i federal domstol i Utah. 

 

 Dr. Martin hävdar att "det här är mycket värre" än Nürnbergrättegångarna mot nazister efter andra världskriget och tillägger:

"Detta är organiserad brottslighet. . . . De har gömt sig bakom immunitetsskölden som fritar dem från produktansvar genom att kalla leveransen av ett biovapen – för ett vaccinationsprogram. . . . 

 

Detta är gammaldags utpressning för personlig vinning och vinst på bekostnad av människoliv. 

 

Man måste kalla det för vad det är, och det är organiserad brottslighet. 

Jag skulle säga att nazisterna var bättre än dem som gör det här. . . . 

Den verkliga frågan är varför amerikanska medborgare utvecklade ett vapen för att döda amerikaner och fick betalt för att göra det? 

Det är en moraliskt upprörande fråga, och tyvärr är det nästan ingen som ställer den.”

Det finns mycket mer i intervjun på 1 timme och 3 minuter.

 

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://usawatchdog.com/up-to-700-million-worldwide-will-die-from-cv19-vax-by-2028-dr-david-martin/

 

 

Du kan läsa ännu mer publicerat av Ulf Bittner här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. jul, 2022

 

Det har i många år funnits ett antal enkla ”naturliga” botemedel mot cancer. Samtliga har kraftigt motarbetats av läkemededelsindustrin (och pinsamt nog också av våra myndigheter).

Jag har i flera sammanhang beskrivit några av dessa metoder (och själv utnyttjat en egen variant). Följande är alltså en repris av sådant jag tidigare berättat om.

 

Laetrile - ett exempel på botemedel mot cancer som stoppats av "Big Pharma"

När det gäller de naturliga, enkla och billiga behandlingsmetoder som funnits och finns mot cancer, så är dessa självklart ett hot mot läkemedelsindustrin, som drar in miljarder på sina dyra och i grunden skadliga preparat. Eftersom ”cancerindustrin” är en verklig ”mjölkko” för de stora läkemedelsbolagen, så är det nästan livsviktigt för dem att undanröja ”illegal konkurrens” från naturliga produkter, som man inte kan ta patent på. Tack vare sina nästan obegränsade ekonomiska resurser, så tycks de också ha goda möjligheter att ”påverka” även myndigheter och lagstiftare! Ändå döms bolagen regelbundet för bedrägeri, förfalskning och mutor till mångmiljonbelopp i böter. Men deras inkomster är så stora, att de betraktar dessa böter endast som ”driftskostnader” – och fortsätter som vanligt…

Det finns några särskilt flagranta exempel på botemedel mot just cancer, som läkemedelsbolagen i samverkan med korrumperade myndigheter och enskilda aktörer lyckats få förbjudna. En sådan produkt är LAETRILE. Det aktiva ämnet i Laetrile kallas Amygdalin, Nitroliside eller vitamin B17 och finns bl.a. i aprikoskärnor, bittermandel, linfrön, pumpakärnor, slånbär, äppelfrön och vissa sorters gräs. I modern tid har själva ämnet använts mot cancer sedan åtminstone 1840-talet, men i kinesisk medicin har det förekommit i mer än 3000 år (Produktnamnet Laetrile tycks ha tillkommit på 1950-talet). Det handlar alltså inte om något ”nytt och konstigt”… Fast ”konstigt” kan man nog kalla detta märkliga ämne – särskilt i ljuset av modern forskning. Eller vad sägs om följande!

Amygdalinmolekylen består av fyra komponenter: Två delar glukos, en del vätecyanid och en del benzaldehyd. Vätecyaniden är som bekant ett extremt farligt gift i sin fria form (en gas som förr kallades cyanväte och gav poeten Dan Andersson en för tidig död; han övernattade i ett hotellrum, där man använt cyanväte mot vägglöss och inte vädrat ut ordentligt), och även benzaldehyd är livsfarligt. Dock är båda dessa ämnen, när de är kemiskt bundna i amygdalin, helt ofarliga.

Men nu kommer finessen: Det finns ett enzym som heter beta-glukosidase, och det kan lösa upp den kemiska bindningen och frigöra både cyaniden och benzaldehyden. OCH – detta enzym finns nästan enbart i cancerceller! När amygdalinet kommer i kontakt med en cancercell, så frigörs alltså både cyanid och benzaldehyd, och dessa båda ämnen är tillsammans mer giftiga än summan av de båda ämnena var för sig. Man får en s.k. synergieffekt – och cancercellen dör! För säkerhets skull finns i kroppens övriga celler enzymet rhodanese! Detta enzym bryter ner vätecyanid och benzaldehyd till två andra ämnen – thiocyanate och bensoesyra – som faktiskt är gynnsamma för friska celler! Så om cyanid och benzaldehyd frigörs i kroppen utanför cancercellerna, så är det ingen fara. De tas om hand och oskadliggörs av enzymet rhodanese!

Är inte detta amygdalin en fantastisk Guds skapelse, så säg!

Men läkemedelsbolagen kan inte ta patent och tjäna pengar på några ”Guds skapelser” och vill inte heller ha konkurrens av några. Därför gör man allt man kan för att förhindra spridning av information och användning av sådana. I detta fall lyckades det – och Laetrile är alltså sedan många år förbjudet i USA. Man ville t.o.m. förbjuda försäljning av aprikoskärnor (!) – men där misslyckades man faktiskt…

De som ägnade sig åt cancerbehandling med Laetrile i USA förtalades, förföljdes, åtalades och dömdes (för användning av ”icke godkända läkemedel”) efter att ha botat tusentals cancerpatienter. Där kan man alltså inte längre få denna behandling. Men åtminstone några av klinikerna flyttade till Mexiko, där man alltså fortfarande kan få aktuell behandling. Vid en utvärdering nyligen visade statistiken, att man med Laetrile kunde bota ca 85 % av alla cancerfall. MEN om patienten innan hade utsatts för strålning och/eller cytostatika, så var andelen botade endast 15 %! Det är dock svårt att få tillgång till vetenskapliga studier som bekräftar detta, varför uppgiften får betraktas som osäker.

(Men se videon i slutet av denna artikel!)

Om man Googlar på Laetrile, så får man nog flest träffar som talar om att vetenskapliga studier visar att denna produkt inte har någon påverkan på cancer. En hel del energi lägger man också ner på att göra företrädarna för Laetrile till moraliskt undermåliga och ovetenskapliga charlataner. Detta med att Laetrile inte fungerar torde vara en av de grövsta lögner som publiceras på Internet! Och det kan jag säga för att jag tror mig veta hur det gick till, när det omdömet skapades. Det var en förfärlig karusell, där naturligtvis amerikanska FDA (Food and Drug Aministration) i högsta grad var inkopplat – men trots att man vid försöken medvetet gjorde nästan allt fel (bl.a. en dosering som var bara bråkdelar av den som tillverkarna rekommenderade), så botades nästan alla försöksdjuren (råttor) från sina tumörer. Detta skrev också de som konkret utförde studien i sin rapport – men ändå lyckades FDA i sin sammanfattning få det till att ”ingen effekt kunnat iakttas”! Jag har lyssnat på en forskare som kände till allt detta, och han var så upprörd att han knappt kunde prata…

Processen när försök gjordes på människor har beskrivits bl.a. av författaren G Edward Griffin. Följande text baseras på ett föredrag av honom.

De invändningar som finns mot Laetrile – och ”bevis” om medlets oförmåga att påverka cancerceller – kommer nästan samtliga från en enda rapport. Den framställdes 1953 av ”The Cancer Comission of the California Medical Association”. Där fastslog man, att det “inte framkommit något tillfredsställande bevis för att någon giftig effekt på cancerceller förekommit”.

Resultatet av rapporten var att det blev förbjudet att förskriva, försälja, transportera eller rekommendera Laetrile.

Litet intressant kan det vara att veta, att rapporten författades av läkarna Dr E M McDonald och Dr Henry Garland. Dessa två herrars vetenskapliga bedömning kan nämligen kraftigt ifrågasättas, om man vet att det var de som skapade stora rubriker, när de gick ut och hävdade, att det inte fanns något som helst samband mellan cigarrettrökning och lungcancer. McDonald påstod att 24 cigarretter om dagen var ett fullkomligt harmlöst tidsfördriv. Han utformade t.o.m. denna slogan: ”A pack a day keeps lungcancer away” (en travesti på ”An apple a day keeps the doctor away – på svenska ”Ett äpple om dagen håller doktorn från magen”). Att röka ett paket cigarretter om dagen skulle alltså skydda mot lungcancer. I dag låter detta förstås helt befängt, men i början av 1950-talet förekom ju fortfarande reklamfilmer, där läkare i vita rockar rekommenderade vissa cigarrettmärken. ”Åtta av tio läkare röker Camel” var en vanlig reklamslogan.

I alla fall påstod nu McDonald och Garland 1953, att mikroskopisk undersökning av cancertumörer tagna från patienter som behandlats med Laetrile inte visade någon som helst fördelaktig påverkan av behandlingen.

Tio år senare visade det sig, att en av de patologer som gjort undersökningarna faktiskt HADE rapporterat flera fall av tumördestruktion, vilka han efter undersökningen förklarat att de mycket väl kunde vara ett resultat av behandlingen med Laetrile. McDonald och Garland berättade med andra ord inte sanningen i sin rapport! De påstod också, att laboratorietekniker utan framgång hade försökt att frigöra cyanid ur Laetrile. Detta togs då som ett bevis på att Laetrile helt och hållet var ett bedrägeri.

Men två månader tidigare hade AMA;s eget laboratorium rapporterat, att man hade lyckats med just detta – och det hade också andra fristående laboratorier gjort, t.ex. ”The California Food and Drug Lab” och det biokemiska laboratoriet hos ”The National Cancer Institute”. McDonald och Garland dolde alltså än en gång sanningen!

En annan viktig aspekt av denna rapport är att patienterna i försöket hade fått extremt små doser av Laetrile – alldeles för låga för att egentligen kunna bevisa något – och långt under de doser som tillverkarna av Laetrile rekommenderade. I dag är det vanligt att man ger 2 eller 3 gram vid en enda injektion, och vanligen krävs tillsammans 30 eller 40 gram, innan en patient visar tecken på en väsentlig förbättring. Men i California-experimentet var den maximala sammanlagda dosen endast ca 2 gram – och detta efter 12 injektioner! Fem patienter fick endast två injektioner, och fem fick bara en!

Allt var designat för ett misslyckande – och ändå måste McDonald och Garland förfalska rapporten för att få till ett önskat negativt resultat!

Förvånansvärt nog citeras just denna rapport av ”The American Cancer Society” fortfarande som ett bevis på att Laetrile inte fungerar.

Det får väl sedan betraktas som något av ett "ödets ironi", att Dr McDonald några år senare innebrändes i en eldsvåda som han själv förorsakat vid sängrökning - och att hans kompanjon Dr Garland sedermera avled i lungcancer. Så här berättar ordagrant G Edward Griffin i sitt föredrag om detta:

"Now, as an interesting sidelight to all of this, Dr. McDonald died a few years later.  He was incinerated in a fire started by his cigarette while he was asleep.  Dr. Garland who had boasted that he was living proof that smoking was safe because he had been a chain smoker ever since he was a boy, he said, "Here I am, perfectly healthy, that's proof that you don't have to worry about smoking.”  He, of course died of lung cancer". 

 

Via länken nedan kan man få en autentisk rapport från en läkare som under många år använt Laetrile vid en klinik som finns i Mexiko. Han berättar att man under 16 år inte haft ett enda förgiftningsfall (vilket svenska Livsmedelsverket påstår blir fallet, om man bara använder ett fåtal bittra aprikoskärnor!)

 

https://www.youtube.com/watch?v=w8KPhT2xGL4