Fortlöpande information om ny forskning och annat

18. mar, 2019

I dag gjorde jag för kanske tjugonde gången ett återbesök på hemsjukhusets kirurgiska avdelning. Nu var det för att s.a.s. ”officiellt” få beskedet från senaste ultraljudsundersökningen man gjorde på röntgenavdelningen för några veckor sedan – plus besked om nyligen taget PSA-prov och förstås en vanlig rutinmässig undersökning.

Jag frågade först om PSA-värdet – som var närmast sensationellt lågt – 0,94. Kirurgen måste ju erkänna, att det faktiskt var mycket bra. Sedan utspann sig en märklig dialog.

Redan för fem år sedan förklarade en enig läkarkår – både specialisterna på ett universitetssjukhus och läkarna på detta sjukhus – att jag hade en livshotande cancer med spridning till lymfan, och att min enda chans att överleva mer än några månader var en mycket omfattande operation med efterföljande cellgiftsbehandling och/eller strålning. När jag avböjde deras behandlingsförslag och i stället övergick till en kraftigt kolhydratreducerad kost med tillägg av en del vitaminer, mineraler och kolloidalt silver, samt bittra aprikoskärnor, gurkmeja och andra kända anticancerprodukter – så blev jag idiotförklarad. Den kirurg (på specialistsjukhuset) som skulle ha genomfört operationen ringde privat hem (vid två tillfällen) och talade om för mig att jag inte skulle överleva.

Man hade också både via flera biopsier och mikroskopering av vävnad med hundraprocentig säkerhet konstaterat min cancer.

När man nu sedan omkring tre år inte längre kan se några spår av cancer hos mig, så hade jag förväntat mig en förklaring. Men någon sådan har jag inte fått. Dock har läkarna enhälligt förklarat, att det ”i alla fall inte kan ha något att göra med min ändrade kost och mina kosttillskott”.

Av den kirurg jag träffade i dag fick jag inte heller någon rimlig förklaring. Men han hade fräckheten påstå, att jag aldrig haft någon cancer! Det rörde sig bara om ”misstänkt cancer”! Uppenbarligen har han inte gjort sig besväret att läsa min journal i sin helhet.

Jag berättade också om flera andra, som t.o.m. varit inskrivna i palliativa team, sedan läkarna sagt att de inte kunde göra något – och som sedan blivit cancerfria med ungefär samma metod som jag. Men denna läkare lyssnade inte på sådant. Och när jag frågade varför jag inte av någon av hans kollegor fått information om kostens betydelse för cancer – åtminstone råd om att minska på intaget av socker och andra snabba kolhydrater – så påstår han utan att rodna att ”det finns inga vetenskapliga studier som visar något sådant samband”! Det var den grövsta och mest uppenbara lögn jag hört på länge – vilket jag var ofin nog att upplysa honom om.

Men han vidhöll, att man kunde äta hur mycket socker man vill och att det inte har någon betydelse för ens cancer.

Jag är också en smula upprörd över att inte någon av alla de läkare jag träffat under min ”cancerresa” visat minsta intresse för mitt eget tillfrisknande (som enligt dem själva skulle vara omöjligt) – eller för andra fall jag redovisat. En av dem var i alla fall konsekvent och logisk – för han påstod helt enkelt att jag ljög. Det handlade då om en kvinna med pankreascancer och metastaser i levern och en njure – som med endast höga doser av D-vitamin och kolloidalt silver blev cancerfri på några månader. I hans värld var det omöjligt, så därför var han slutsats förstås att jag ljög.

Det förefaller mig som om läkarna i allt väsentligt försöker bibehålla sin uppfattning om cancer – och att deras intresse för alternativa sätt att bota sjukdomen är absolut obefintligt. De tycks både blunda och sluta sina öron, om de konfronteras med sådana upplevelser. Inte att undra på att människor fortsätter att dö i cancer (ca 65 varje dag i Sverige) – och att de skolmedicinska behandlingsframgångarna är mycket blygsamma!

De framgångar som finns på området cancer finns hos de stora läkemedelsföretagen. De tjänar miljarder varje år på traditionell cancerbehandling. Och enkla botemedel mot sjukdomen är förstås ett allvarligt hot mot deras gigantiska vinster! Det fruktansvärda är att vi cancerpatienter är basen för dessa inkomster. Fruktansvärt är också, att alla enkla och effektiva ”alternativa” metoder för att bota cancer (metoder som funnits i hundra år eller mer) motarbetas, förtalas och ofta förbjuds!

 

 

16. mar, 2019

Som bekant finns det ett antal stora multinationella företag – läkemedelsföretag - som lever på sjukdomar. De är bland de mest lönsamma företagen i världen och har länge varit favoriter bland investerare och riskkapitalbolag. Deras vinster ligger på hisnande nivåer – och självklart gör de allt för att få behålla dessa vinster.

De prioriterar hela tiden också vinster framför människoliv, vilket hela tiden verifieras av oberoende studier och av människor med insyn i branschen. När läkaren och forskaren Peter Götzsche för några år sedan kom med en bok som har den talande titeln ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet”, så borde det ha varit en ögonöppnare. Men boken har i stort sett förbigåtts med tystnad – sannolikt med god hjälp av läkemedelsindustrins representanter. Men tyvärr verkar också media ha tagit på sig rollen som Big Pharmas beskyddare, och i stället för att avslöja läkemedelsbolagen kastar de sig över alla alternativa medel och metoder – sådant som kan hota storföretagens monopol på den medicinska marknaden.

De nämnda företagen har också god hjälp av den traditionella sjukvården och statliga myndigheter (t.ex. Läkemedelsverket och Livsmedelsverket), som in absurdum hävdar att ”godkända läkemedel” är de enda produkter som får saluföras med påståenden om hälsoeffekter. Det betyder, att sjuka människor ofta utsätts för molekyler som den mänskliga metabolismen (”matsmältningen”) aldrig tidigare under evolutionens årmiljoner stött på och kunnat anpassa sig till. I praktiken innebär det, att dessa kemiska produkter av kroppen tycks uppfattas som ”fiender” och aktiverar vårt immunförsvar. Resultatet kan bli autoimmuna sjukdomar och en allmän provokation av vår metabolism.

En grupp ”naturliga” ersättningar till de kemiska produkterna är något så enkelt som de korsblommiga grönsaker som finns i våra trädgårdar (och i de flesta matvaruaffärer). Det handlar om produkter som:

blomkål, broccoli, brysselkål, vitkål, grönkål, pepparrot, rädisa, kålrot.

Utan att gå in på kemiska detaljer, så innehåller dessa växter ämnen som vid sönderdelning (t.ex. när vi tuggar dem ordentligt) ger ämnen som kallas isotiocyanater – och som tycks vara kraftigt verksamma mot cancer.

Enligt uppgift kan t.ex. så litet som tre portioner i veckan av dessa grönsaker minska risken för prostatacancer mer mer än 40 %, risken för cancer i bukspottkörteln med med lika mycket och risken för bröstcancer med mer än 50 %.

Med andra ord är korsblommiga grönsaker ett allvarligt hot mot de stora läkemedelsbolagens astronomiska vinster, och dessa gör därför enligt känt mönster naturligtvis allt för att negligera eller bortförklara deras positiva effekter.

Och om man har fräckheten att påtala de här förhållandena blir man med stor sannolikhet kallad ”foliehatt” eller ”konspirationsteoretiker”. Detta gäller också om man uttrycker positiva (och välgrundade) omdömen om det fantastiska medlet kolloidalt silver, som har gjort läkemedelsverket så skräckslaget att det tillgriper skyhöga böter mot dem som påstår att den produkten har hälsoeffekter.

Märkligt nog var ”silvervattnet” godkänt läkemedel och registrerat i FASS fram till 1947. Men därefter har tydligen produkten ändrat karaktär och blivit livsfarlig – eller annars har människans fysiologi på något magiskt sätt förändrats. Ingetdera förefaller särskilt sannolikt. Om man i stället misstänker att läkemedelsbranschens makt över media och lagstiftning sedan 1947 ökat dramatiskt – med tragiska konsekvenser för folkhälsan – så är den förklaringen kanske mer trolig.

 

16. mar, 2019

Följande skrev jag den 12 juni 2016. Fortfarande är malaria en sjukdom som skördar mängder av liv. Och barn är de som främst drabbas. Vad jag vet har ingen närmare kontrollerat vad jag berättade om. Förfärande nog verkar det i stället som om man till varje pris försöker dölja att kolloidalt silver kan vara ett effektivt botemedel mot malaria.

Samtidigt säger läkemedelsbolagen att de satsar oerhört mycket forskning för att hitta ett vaccin – och/eller ett botemedel!

 

Och här den ursprungliga texten från 2016:

Enligt uppgift är situationen i Kongo-Kinshasa nu förfärlig, och sjukdomen malaria förefaller vara helt utom kontroll.  Om man känner till vad som sker ett antal mil längre västerut, i Ghana, så undrar man var problemet finns. Om kolloidalt silver effektivt botar malaria i Ghana, så borde det vara lika enkelt i andra delar av Afrika. Om det är så att Big Pharma medvetet förhindrar användningen av ett billigt, biverkningsfritt, effektivt och lättadministrerat (men icke patenterbart) medel mot malaria, så är det några som har mycket att stå till svars för. Tusentals bar dör av malaria i onödan – varje dag!

Se videon på följande länk! Där handlar det om ”Silver Shield”, ett kolloidalt silver med styrkan 20 ppm, medan den produkt som säljs i Sverige vanligen har styrkan 10 ppm (som oftast visat sig vara den optimala). Någon borde informera t.ex. Läkare utan gränser om detta – om man inte kan bevisa att videon är falsk, vilket det inte finns någon anledning att tro!

https://www.youtube.com/watch?v=avpI4FjFmms

Den som ev. inte redan läst sidan om kolloidalt silver har direktlänken  dit här: http://www.svaradoktorn.se/425558358


16. mar, 2019

(Repris från den 20 maj 2016)

I morse innehöll morgontidningen en exklusiv bilaga om cancerforskning, och jag insåg plötsligt att jag och mina meningsfränder utgör en allvarlig samhällsfara. Vi kan nog närmast betraktas som en sorts terrorister. Om vi får hållas och sprida vårt budskap riskerar kanske stora delar av samhällsstrukturen att falla samman.

I den nämnda skriften presenterades det ena forskningsupplägget mer avancerat än det andra… ”Nytt test för prostatacancer revolutionerar vården” var en av rubrikerna. ”REVOLUTIONERAR vården! Ett TEST som revolutionerar vården… Vad skall man då kalla upptäckten (som är mycket gammal) att en kostomläggning och några extra vitaminer och kosttillägg kan BOTA cancer – även cancer i långt framskridet stadium – och utan några tester eller undersökningar för att individualisera behandlingen!… Det måste väl i sammanhanget betraktas som en SUPERREVOLUTION!

Men bara tanken på att alla de miljarder som läggs ner på cancerforskning, alla begåvade människors insatser, alla företags innovativa utveckling av teknik och metoder – till stora delar skulle vara onödiga… Ja den tanken är förstås hundra gånger värre än att svära i kyrkan. Det upplevs nog som en förolämpning mot en hel världs samlade vetenskap på området. Och därför kommer förstås den i grunden helt självklara tanken att intag av rätt föda kan göra oss friska (om än inte i 100 % av fallen) inte inom rimlig tid att accepteras. Cancerpatienter kommer även i fortsättningen att strålas och förgiftas sönder och samman av skolmedicinens etablerade behandlingar – i de allra flesta fall utan att ens få veta att det finns skonsamma alternativa metoder!

Och drömmen om att alla dessa resurser skulle kunna frigöras och användas för att se till att vår föda och miljön i övrigt befordrar vår hälsa – i stället för att vara sjukdomsframkallande - kommer förstås att förbli en dröm! Inget enskilt företag tjänar pengar på att vi generellt håller oss friska – medan cancer makabert nog sedan länge via forskning och behandling innebär att fler lever på cancer än som dör av sjukdomen!

Och vi som framhåller de alternativa behandlingarnas fördelar kommer även fortsättningsvis att betraktas som ondsinta marodörer, som försöker förhindra forskningsframsteg och önskar livet ur cancerpatienter… Detta även om internationell forskning klart visar de alternativa metodernas effektivitet, eller om man t.o.m. själv överlevt med deras hjälp (som i mitt eget fall). Och om man ifrågasätter aktuell forskning, så tolkas det också helt felaktigt som att man ifrågasätter forskarnas goda vilja och intentioner. Självklart har nästan alla forskare patienternas bästa för ögonen och vill inget hellre än att ”lösa cancerns gåta”. Men just därför blir det också för dem ett slag i ansiktet, om man påstår, att ”cancern inte är någon gåta” – vilket kanske är något överdrivet.

Men sanningen är i alla fall, att man i mer än hundra år känt till ”naturliga” metoder att bota cancer. Sanningen är också, att de stora läkemedelsföretagen med hjälp av korrumperade forskare och myndigheter effektivt lyckats förhindra spridning och användning av dessa metoder. Den aktiviteten fortsätter – vilket bl.a. avhoppade chefer på dessa företag ingående avslöjat – till synes utan att någon reagerat…


15. mar, 2019

Den 2 juli 2016 skrev jag följande. Förfärligt nog tycks texten vara än mer aktuell i dag, nästan tre år senare!

Det finns ju som bekant i Sverige en ökänd klubb för inbördes beundran, som har tagit på sig ansvaret att förklara vad vetenskap är och tycks anse sig ha tolkningsföreträde i alla sammanhang – samt ofta ägnar sig åt att förnedra och kränka oliktänkande (genom att t.ex. utse ”Årets förvillare”). Klubben kallar sig ironiskt nog för ”Vetenskap och Folkbildning” (VoF). Dan Larhammar och andra ”vetenskapens talibaner” i klubben uttalar sig ofta föraktfullt om homeopati och andra alternativa metoder inom vården och kallar ev. påverkan för ”bara placeboeffekter”. 

Men kära nån! Det betyder ju att de faktiskt tror på något ”icke materiellt” – att något som inte är ”kemi eller fysik” - faktiskt kan påverka oss. Men de tycks inte ett ögonblick fatta inkonsekvensen i sin inställning! Någon form av logik och sunt förnuft borde väl annars också dessa märkliga människor kunna använda. Om någon av dem läser detta, så avråder jag dem i alla fall bestämt från att ta del av någon av följande länkar. De kan sannolikt förorsaka psykiska problem för den som är kategoriskt låst vid sina förutfattade meningar (vilket tycks vara betecknande för medlemmar i VoF).

I detta sammanhang kommer man osökt också att tänka på vad Marcel Proust skrev i sitt mest kända verk "På spaning efter den tid som flytt". Hans ord var: "Fakta tränger inte in i den värld där våra övertygelser lever sitt eget liv".

 http://newsvoice.se/2016/03/30/homeopati-och-framtidens-energimedicin/

 http://newsvoice.se/2014/12/08/ki-morkade-statistiskt-sakerstalld-healing-forskning-artikelserie-och-videoinslag/