Fortlöpande information om ny forskning och annat

23. nov, 2020

Fredagen den 20 november 2020 sände jag ett mail med några konkreta frågor till Folkhälsomyndigheten.

Föredömligt snabbt kom svaret redan följande söndag – den 22 november.

Innehållet var däremot en indikation på att myndigheten inte har något svar på mina enkla frågor. Men de påstår inte heller att frågorna är irrelevanta. De skickar bara över ansvaret till en annan myndighet.

Det betyder alltså, att Folkhälsomyndigheten inte anser sig ha något ansvar för FOLKHÄLSAN! Vilken uppgift har då denna myndighet? Och varför heter den just Folkhälsomyndigheten?

Man har medvetet undanhållit hela befolkningen livsviktig information om effektiva förebyggande och botande behandling mot det coronavirus som nu skapar kaos i stora delar av världen!

Man har rekommenderat och vidtagit åtgärder som i hög grad varit kontraproduktiva för folkhälsan (lockdown, social distansering, avrådande från att använda verksamma immunstärkande medel som C- och D-vitamin etc.)

Men ansvaret för de tragiska konsekvenserna av detta skickar man ogenerat över till en annan myndighet – Läkemedelsverket!

 

Så här lyder deras svar:

Hej!

Tack för ditt mejl.

För frågor om läkemedel eller behandling hänvisar vi till Läkemedelsverket.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

Vänliga hälsningar,

 

Folkhälsomyndigheten                                         Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                             Box 505

                                                                                       831 26 Östersund

 

 

Och så här såg mitt mail med frågorna ut:

”Bästa Folkhälsomyndigheten!

Vi har nu en pågående global pandemi – och den har också drabbat Sverige! Den har förorsakat åtskilliga dödsfall – om än inte så många som man påstår, då många som fått ”Covid-19” i sin dödsattest egentligen har avlidit av hjärtinfarkt, stroke, diabetes, demens, cancer eller andra sjukdomar.

Detta är i sig en skandal – att man (läkarna) låtit sig förledas till att att våldsamt överdriva pandemins dödlighet.

Men det absolut oförlåtliga agerandet är, att man ensidigt inriktat sig på att med olika tekniska lösningar minska smittspridningen, medan man däremot sorgfälligt undvikit den allra enklaste och mest självklara lösningen för att dramatisk minska pandemins effekter - nämligen genom att med enkla medel förstärka vårt immunförsvar och göra oss mer motståndskraftiga mot mot det aktuella coronaviruset – och de flesta andra patologiska mikrober!

Med den spridning viruset nu fått torde det också stå klart, att det i längden närmast är omöjligt för någon att undvika att smittas, om man på minsta sätt har några mänskliga kontakter (och hur skulle någon kunna undvika det!).

Man vet sedan decennier att något så enkelt som rejäla doser av C-vitamin dramatiskt minskar risken för sjukdom generellt. Och om man dessutom tar en viss mängd vitamin D3 och zink (båda ämnen som är väsentliga för vårt immunförsvar), så minskar man VÄSENTLIGT risken för allvarliga följder av det nu aktuella coronaviruset.

Ett annat känt antiviralt medel är kolloidalt silver (10 PPM). Det är absolut ofarligt i rimliga mängder, men förkastas också av skolmedicinen - därför att det inte är ett "godkänt läkemedel" (vilket det redan på 1930-talet och många år därefter var - och som sådant redovisat i FASS).

Det är fullkomligt häpnadsväckande, okunnigt och närmast kriminellt att - som läkare och myndigheter nu gör – försöka skrämma oss från att använda dessa billiga, effektiva och ofarliga medel för att skydda oss och hejda pandemins utbredning!


Min upprörda fråga är:

VARFÖR FÖRSES INTE ALLA SJUKVÅRDSANSTÄLLA OCH PERSONER I RISKGRUPPER MED TILLRÄCKLIGA TILLSKOTT AV C-VITAMIN, D-VITAMIN OCH ZINK?

Hur kan någon ansvarig försvara – och förklara - detta?

C-vitamin är absolut ofarligt, nästan i hur höga doser som helst – om man inte lider av någon väldigt speciell sjukdom. Det hjälper också levern med avgiftning t.ex. av toxiska läkemedel och är därför ett utmärkt komplement till traditionella sådana.

Oralt – via munnen – kan de flesta ta åtminstone 5000 mg under en dag – och mer, om man sprider ut det på ett antal mindre doser under dagen. Och intravenöst – via dropp – har inte ens doser på 30 000 – 40 000 mg visat sig ha några allvarliga biverkningar – men kan däremot bota dödliga tillstånd som sepsis (blodförgiftning), framskriden cancer - och Covid-19.

Vitamin D3 (som egentligen är ett hormon) är i högsta grad nödvändigt för ett välfungerande immunförsvar. Det har också visat sig, att de flesta som drabbas allvarligt av Covid-19 har låga serumnivåer av vitamin D3.

Vitamin D3 kan utan risk tas i doser på 250 mikrogram om dagen (10 000 IE) Livsmedelsverket rekommenderar max 10 mikrogram för alla under 75 år!

När det gäller zink måste man ta mer än 100 mg om dagen i flera månader för att riskera några som helst toxiska effekter. Livsmedelsverket rekommenderar som mest 12 mg (och endast till pojkar, 14 – 17 år)

Ett annat allvarligt missförstånd, som man sprider, är att åldern i sig utgör en riskfaktor. Det är självklart fler äldre som dör! Ju äldre man blir, desto kortare återstående livstid har man.

Men när det gäller Covid-19 – och många andra dödliga sjukdomar – så beror den ökade risken huvudsakligen på att man genom felaktig kost och och livsstil hunnit dra på sig metabola sjukdomar – framför allt genom att följa myndigheternas råd om fettsnål och kolhydratrik föda – och av läkarna ordinerats ”läkemedel” mot de symtom man fått. De flesta äldre är helt enkelt undernärda och förgiftade av läkemedel! Därför är risken för allvarlig sjukdom högre! Inte därför att man levt många år!

Hälsn.

Sven Erik Nordin

Svensk medborgare och beroende av våra ansvariga myndigheter sätt att utöva sin makt över bl.a. vår hälsa”

 

 

 

 

 

22. nov, 2020

Det bjuder mig egentligen emot att raljera om enskilda personer, men de som är ”offentliga” sådana och hela tiden söker uppmärksamhet och sticker ut hakan med sina tvärsäkra påståenden får faktiskt tåla en del.

Om man dessutom gör det med auktoriteten hos sin läkarlegitimation och med stöd av en professorstjänst, så blir frestelsen att påpeka vissa märkligheter i deras agerande alltför stor.

För att ingen skall bli oskyldigt misstänkt vill jag redan nu berätta, att det är professor Agnes Wold jag tänker på. Hon disputerade vid Göteborgs Universitet 1989 och sägs vara specialiserad på ”tarmens normala bakterieflora och dess interaktion med immunsystemet”.

Kanske litet märkligt uttryckt, eftersom tarmens bakterieflora enligt min uppfattning bokstavligen ÄR en del av immunsystemet!

Hon har kanske mest gjort sig känd som ”kvinnosakskvinna” och bl.a. påvisat hur kvinnor systematiskt diskrimineras i den akademiska världen – och där är hon förvisso rätt ute, och förtjänar all respekt.

En del av det hon sagt om det onödiga städandet och den obefogade skräcken för bakterier kan jag också tycka innehåller sakligt korrekta uppgifter. Det tråkiga är ju också att de flesta – även läkare - tycks vara okunniga om, att vi människor helt enkelt är vandrande kolonier av kroppsegna celler, bakterier, virus, svamp och andra mikrober – och att dessa symbiotiska delar måste fungera tillsammans, om vi alls skall överleva. Att generellt vara rädda för just bakterier förefaller därmed inte särskilt genomtänkt.

Men nu till det märkliga (enligt min uppfattning). Agnes Wold och hennes forskargrupp sägs 2014 ha utvecklat ett ”generellt vaccin mot allergi” - i form av ett protein som skall STIMULERA IMMUNFÖRSVARET!

I dag hör man Agnes Wold nästan dagligen i olika media gå ut och tala om, att vi INTE KAN PÅVERKA VÅRT IMMUNFÖRSVAR!

Enligt Expressen frågade deras medarbetare henne just om man kunde påverka sitt immunförsvar. Svaret blev då – med hennes erkänt goda formuleringsförmåga och eleganta språkbruk: ”Inte ett skit”.

Nu har jag inte hört eller sett Agnes Wold agera mot tanken på ett kommande vaccin mot det aktuella coronaviruset. Eftersom också detta vaccin i någon mening är avsett att påverka vårt immunförsvar, så att det kan ta hand om coronaviruset – alltså att det i någon mening skall PÅVERKA VÅRT IMMUNFÖRSVAR – så borde professor Wold med all kraft förhindra detta slöseri med tid och pengar. Hon påstår ju offentligt varje dag att vårt immunförsvar INTE GÅR ATT PÅVERKA!

Men kanske har jag i min enfald allvarligt missförstått något? Jag vill i så fall att någon informerar mig om vad detta missförstånd består i!

 

 

 

21. nov, 2020

I dagen DN – 20201121 – finns en omfattande artikel (tre helsidor) om den nuvarande situationen i den kinesiska staden Wuhan, där det nu aktuella coronaviruset sägs först ha upptäckts.

Rubriken är:

Nu har livet återvänt till Wuhan – staden där allt började”.

Wuhan drabbades oerhört hårt vid pandemins utbrott. Redan den 17 april 2020 hade man i staden nästan 4000 döda i Covid-19.

DN skriver nu ” Medan en andra våg av smittspridning väller in i stora delar av världen är invånarna i Wuhan i full färd med att lägga pandemin bakom sig. Människor trängs på restauranger, och nattmarknaderna är välbesökta...”

I dag har Wuhan inte haft några stora utbrott av viruset sedan i maj, när alla invånare i staden testades. Allt är öppet. Folk trängs på restauranger och nattmarknader, som säljer allt från trosor till hundar”.

Uteserveringarna är fulla av folk. Någon social distans är det inte tal om. Alla turistattraktioner är gratis året ut i Hubeiprovinsen, där Wuhan är huvudstad”.

 

Antalet smittade i virusets hemland Kina är sedan månader tillbaka ett fåtal om dagen, och antalet döda uppges vara sammanlagt 4634 - av en befolkning på ca 1,4 miljarder!

Jämför Sverige, med nästan exakt lika många döda – av en befolkning på ca 10 miljoner. Eller ca 250 000 döda i USA, med knappt 330 miljoner invånare.

Även med viss reservation för den kinesiska redovisningen av statistik, så talar ju dagsläget i Wuhan sitt tydliga språk!

Men efter dessa fullkomligt sensationella uppgifter – så tycks frågan om orsaken inte ens dyka upp hos DN:s Asienkorrespondent Marianne Björklund (om det nu är hon som skrivit reportaget, vilket är en aning oklart)!

Tror man att det är några magiska krafter som gjort att pandemin tycks ha avstannat i Kina – medan den sprids för fullt i andra delar av världen? En helt sanslös brist på nyfikenhet i ett ämne som berör hela världens befolkning!

Enligt uppgift ger man sedan en tid rejäla doser C-vitamin till alla invånare i Wuhan, och i några andra städer. Och i övriga Kina delar man ut C-vitamin till alla som arbetar på sjukhus och till deras familjer, samt också till alla patienter och deras familjemedlemmar!

Men vad gör läkare och myndigheter i Sverige? Jo, man varnar för höga doser av C-vitamin! Detta trots man sedan decennier känt till att just C-vitamin är väsentligt för att välfungerande immunförsvar och att C-vitamin i tillräckligt höga doser är verksamt mot nästan alla infektioner!

Om detta vitamin administreras intravenöst (via dropp) tycks det kunna bota många potentiellt dödliga tillstånd, som sepsis (blodförgiftning), cancer och även Covid-19!

Är vi alla numera – inkl. DN:s medarbetare - så totalt ”hjärntvättade” att vi inte längre ser ens det mesta uppenbara, när det gäller den pågående pandemin – utan bara går och väntar på ett vaccin, som vi inte vet varken om det fungerar eller vilka biverkningar det kan ha?

 

Läs gärna också på följande länk:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6973418/posting/intervju-med-dr-victor-marcial-vega-om-c-vitamin

 

 

 

21. nov, 2020

Du som är intresserad och kanske bekymrad över den s.k. pandemin, som nu är på väg att skapa kaos i hela den civiliserade världen!

Om du har tid att lyssna ca 5 minuter på en intressant intervju med en medicinsk specialist 

Dr. Roger Hodkinson

finns möjligheten via nedanstående länk. Du kommer kanske att få en helt annat bild av verkligheten än vad myndigheter och mainstream media skapat

https://childrenshealthdefense.org/defender/health-expert-outraged-government-response-covid/

 

Svensk text här:

”Vad jag ska säga är lekfullt och trubbigt: Slutsatsen är helt enkelt detta; det finns helt ogrundad offentlig hysteri som drivs av media och politiker. Det är upprörande. Detta är det största bluff som någonsin begåtts av en intet ont anande publik. Det finns absolut ingenting som kan göras för att innehålla detta virus annat än att skydda äldre, mer utsatta människor. Det bör ses som inget annat än en dålig influensasäsong. 

”Det här är inte ebola, det är inte SARS. Det är politik som spelar medicin och det är ett mycket farligt spel. Det finns ingen handling av något slag som behövs förutom vad som hände förra året när vi kände oss illa vi stannade hemma, vi tog kycklingnudelsoppa, vi besökte inte farmor och vi bestämde oss för när vi skulle återvända till jobbet. Vi hade ingen, behöver ingen berätta för oss. Masker är helt värdelösa. Det finns ingen evidensbas för deras effektivitet alls.    Pappersmasker och tygmasker är helt enkelt dygnssignalering.   De bärs inte ens effektivt för det mesta. 

 ” Det är helt löjligt att se dessa olyckliga, outbildade människor, jag säger inte det i en nedslående mening att se dessa människor gå omkring som lemmingar som lyder utan någon kunskapsbas för att sätta masken på ansiktet. Social distansering är också värdelös eftersom COVID sprids av aerosoler som färdas cirka 30 meter innan landning och stängningar har fått så fruktansvärda oavsiktliga konsekvenser.  

”Överallt borde vara öppet imorgon, som anges i Great Barrington-deklarationen som jag cirkulerade före detta möte. Och ett ord om testning. Jag vill betona att jag testar COVID. Jag vill betona att positiva testresultat inte, understrukna i neon, betyder en klinisk infektion. Det är helt enkelt att köra allmän hysteri och alla tester bör sluta såvida du inte presenterar på sjukhus med andningsbesvär.  

”Allt som bör göras är att skydda de utsatta och att ge dem alla, på vårdhem som är under din kontroll, ge dem tre till fem tusen internationella enheter av D-vitamin varje dag, vilket har visat sig radikalt minska sannolikheten för infektion.  Och jag vill påminna er alla om att, med hjälp av provinsens egen statistik (Alberta), är risken för dödsfall under 65 år i denna provins en av 300 000.   En av 300 000. Du måste få grepp om detta.  

”Omfattningen av svaret du gör utan bevis för det är helt löjligt med tanke på konsekvenserna av att agera på ett sätt som du föreslår. Alla typer av självmord, affärsavslut, begravningar, bröllop etcetera, etcetera, det är helt enkelt upprörande. Det är bara en annan dålig influensa och du måste tänka på det. Låt människor fatta sina egna beslut. Du borde vara helt ute med medicin.  

”Du leds ner trädgårdsstigen av Chief Medical Officer of Health för denna provins. Jag är helt upprörd över att detta har nått. ”

- Dr Roger Hodkinson, MA, MB, FRCPC, FCAP

Dr Hodkinson är VD för Western Medical Assessments och har varit företagets medicinska chef i över 20 år. Han tog sin allmänna medicinska examen från Cambridge University i Storbritannien och blev sedan en Royal College-certifierad patolog i Kanada (FRCPC) efter ett uppehållstillstånd i Vancouver, BC.

Innan hans förbindelse med Western Medical hade Dr Hodkinson en lång och varierad karriär som gav honom värdefull inblick i många medicinska områden som nu gynnar företagets kunder:

  • Allmänläkare i Storbritannien och Kanada
  • Personalpatolog vid Misericordia Hospital, Edmonton, Alberta
  • Patolog vid Läkarundersökningskontoret i Edmonton som bestämmer dödsorsaken
  • Biträdande professor vid fakulteten för medicin vid University of Alberta
  • Ordförande för Alberta Society of Laboratory Physicians
  • Ordförande för en Royal College of Physicians and Surgeons Committee i Ottawa
  • VD för ett stort privat medicinskt laboratorium i Edmonton, Alberta

 

 

 

20. nov, 2020

Det finns i dag flera anledningar än någonsin till att inte bara okritiskt acceptera den information som kommer från myndigheter och mainstream media.

Att utan förutfattade meningar söka fakta från flera och oberoende källor är en förutsättning för att vi skall undvika att förledas av starka ekonomiska eller politiska krafter.

Ta gärna del av imnformationen på denna länk:

https://www.vaken.se/vaccinet-pa-vag/