1. sep, 2022

Viktig bok om tankens kraft vid sjukdom

        

Det har några gånger hänt att jag på min hemsida uppmärksammat böcker, som jag ansett haft ett viktigt budskap. Nu händer det igen.

Vi översköljs numera av en närmast oändlig ström av böcker – och vetenskapliga studier. Då och då ”råkar” man alltså se något som närmast förändrar ens världsbild.

En sådan bok är ”Teorin om det Andra Sinnet” av psykolog Barbro Holm Ivarsson. Den är en fantastisk ögonöppnare och konkret handledning för många, som kanske länge brottats med sjukdom eller svåra livsproblem av annat slag. Andra kan där finna en trösterik bekräftelse på sådant de bara dunkelt anat.

Numera är det för vetenskapen inte längre någon tvekan om att vi med våra tankar kan påverka den fysiska verkligheten – medan mycket av den pseudovetenskap som ryms inom begreppet ”medicin” fortfarande tycks göra allt för att nedvärdera eller förneka detta faktum. Man anar att gigantiska ekonomiska intressen anstränger sig för att inte något skall kunna ersätta patenterade (och lönsamma) ”läkemedel”.

Bokens kapitel 14 har fått rubriken ”Du kan påverka din kropp med dina tankar”. Där finns litet av författarens ”programförklaring”, men man får också några illustrativa exempel på just hur tro och övertygelse på ett dramatiskt sätt kunnat förändra människors liv och hälsa.

Här följer några citat ur detta kapitel.

 

”Det står klart att våra tankar har stor skaparkraft.”

”Läkarvetenskapen har i över 50 år haft bevis för att vi människor kan påverka vår kropp och vår hälsa med tanken. Det vet våra idrottare. De tränar rutinmässigt både fysiskt och mentalt för att bli bättre på sin sport”.

”Ett annat bevis på att vi kan påverka våra egna kroppsfunktioner viljemässigt är ’biofeedback’. Det handlar om att lära sig styra till exempel puls, blodtryck, kroppstemperatur, hjärnvågor, hjärtfrekvens, smärtupplevelse och muskelreaktioner. Biofeedback används som behandling för att förbättra en lång rad kroniska sjukdomstillstånd, till exempel kronisk smärta”.

”Hundratals vetenskapliga studier som undersöker placeboeffekten har kunnat konstatera att den är högst verklig, och att effekterna är starka”.

”När allt kommer omkring är det inte läkare och mediciner som läker din kropp då du är sjuk, utan kroppen som läker sig själv, med hjälp av läkare och mediciner”.

”Radikala tillfrisknanden är bevis för att kroppen i vissa fall kan hela sig själv - till och med när sjukdomen har gått så långt att läkarna i det närmaste har gett upp”.

”Knappast någon sjukdom bör kallas ’obotlig’, skriver läkaren Lissa Rankin i sin bok Mind and Medicine. Allt är möjligt, till och med ett mirakel”.

”I dag är det allmänt accepterat att sjukdom kan ha orsaker på fysisk, psykologisk och neurologisk nivå. Vi börjar få en integrerad medicin, eller kropp & själ-medicin”.

 

Boken finns tillgänglig i nätbokhandeln – och finns även som ljudbok.

Man kan också läsa mer om boken på www.andrasinnet.se

 

Jag skulle önska att så många som möjligt kunde ta del av den - och få möjlighet att använda sig av informationen där!

Det är också värt att beakta bokens undertitel – ”Det glädjefulla sättet att leva”.

 

Obs! Jag har inga som helst ekonomiska intressen i boken!