13. jul, 2022

Maskvansinnet fortsätter

 

Enligt uppgift kommer man i flera svenska regioner nu att åter rekommendera ansiktsmasker – eller göra dem obligatoriska, sedan den senaste varianten av coronaviruset fått ökad spridning.

Som vanligt fattar våra myndigheter drastiska beslut på minst sagt lösa grunder. Det finns knappt någon seriös forskning, som visar att masker skulle medföra minskad risk för smitta, eller spridning av smitta! Tvärt om tycks nu den gedigna kliniska erfarenheten efter de två årens ”pandemi” visa, att maskerna snarare medför avsevärt förhöjda risker rent medicinskt – förutom de emotionella skador de kan ge barn, som bara får se en mask, och inte sina föräldrars ansikten!

Den kunnige Dr Mercola har tagit upp några verifierbara fakta om detta:

 

Sammanfattning

Om man använder data från amerikanska CDC (Centers for Disease Control and Prevention), så ser man att det inte finns någon signifikant skillnad i ökningen av Covid-fall mellan stater med eller utan masktvång - varken under perioder med hög eller låg smittspridning.

 

Den utbredda användningen av masker minskade inte spridningen av Covid-19 i Europa – och en svag positiv korrelation sågs mellan maskanvändning och död i Västeuropa (det var alltså något fler avlidna bland dem som använt mask).

 

I en uppdatering av en studie från CDC om obligatoriska masker i skolan, där man använde sex gånger mer data, fanns inget signifikant samband mellan masktvång i amerikanska skolor och antalet fall av Covid-19.

 

I USA:s delstat Kansas hade provinserna med masktvång signifikant högre dödstal i Covid-19 än provinserna utan masktvång.

 

Ett sätt på vilket maskerna förorsakar skada kan vara ”Foegen-effekten” – tanken att återinandning av droppar och de smittande delar av ett virus som fastnar i masken kan göra en Covid-infektion mer trolig eller mer allvarlig.

 

Länk till Dr Mercolas blogg:

 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/07/12/do-masks-make-you-sick.aspx