11. jul, 2022

Vaccinerna som stoppar mänsklig fortplantning

 

Sammanfattning

Filmen ”Infertility: A Diabolical Agenda” har producerats av Dr Andrew Wakefield och organisationen ”Children’s Health Defense”. Den beskriver i detalj WHO:s intentioner att framställa ett ”anti-fertilitetsvaccin” som reaktion på uppfattningen om jordens överbefolkning - och hur sådana vacciner har använts (utan människors kännedom eller medgivande) sedan mitten av 1990-talet.

 

WHO har mer än en gång avslöjats med att avsiktligt lura kvinnor att tro att de vaccinerats mot stelkramp – när de i själva verket har steriliserats!

 

Filmen illustrerar tydligt att ”depopulations-agendan” inte är en konspirationsteori. Den är verklig, och den är spridd över hela världen. Även HPV-vaccinet och Covidsprutorna har haft en skadlig effekt på fertiliteten som har ignorerats.

 

Under årtiondet efter att HPV-vaccinet introducerades minskade tonårsgraviditeterna med 50 %.

 

Medan VAERS är det enda officiellt tillgängliga systemet för att uppskatta antalet skador av Covid-sprutorna, så har USA:s regering åtminstone tio andra rapportsystem, som de inte delger data från!

Children’s Health Defence arkiverar frågor via FOIA (Freedom of Information Act) om de övriga systemen för att få en bättre uppfattning om skadornas omfattning, men VAERS och anekdotiska rapporter tyder på att antalet skador och dödsfall är enormt.

Data från försäkringsbolag världen över bekräftar också detta.

Länk till Dr Mercolas blogg:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/07/10/global-depopulation-agenda.aspx?ui=e4c93a9c9c93901f3c4b05d8f36cf583e31e7aeb325b5b512297641a5226b98c&sd=20180308&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20220710_HL2&mid=DM1204390&rid=1543790286

 

Länk till den ovan beskrivna filmen:

 

https://rumble.com/v18g3xg-chd-films-presents-infertility-a-diabolical-agenda.html