30. jun, 2022

Vem är modig?

Begreppet mod är förstås väldigt värdeladdat, och på skalan Feg – Modig vill sannolikt de flesta ligga närmare ”modig” än motsatsen ”feg”.

Många tycks se ”rädd” som motsatsen till ”modig”, men då tänker man fel. Det är om man är rädd – men ändå handlar enligt sin övertygelse och vad som är moraliskt och etiskt rätt - som man är modig. Om man inte är rädd, så behöver man inte vara modig för att handla rätt.

Jag har själv aldrig betraktat mig som särskilt modig, utan snarare sett mig som litet lågmäld och försiktig i de flesta sammanhang. Jag har förstås ibland blivit så upprörd över galenskap, fusk och bedrägeri – särskilt på det medicinska området - att jag frångått försiktigheten och använt klarspråk för att hävda min uppfattning. Om människor blir sjuka och dör t.ex. av skadliga läkemedel eller okunniga läkares agerande, så har jag svårt att hålla tyst.

Men jag har oftast uttryckt mig i skriftlig form, och jag har hittills aldrig varit utsatt för allvarliga hot, något många andra råkat ut för. Därför kan jag inte påstå att jag blivit rädd och behövt mod för mitt agerande. Något som var en smula obehagligt var när en enskild läsare av min bok (”Och cancern bara försvann”) ansåg att hela upplagan borde beslagtas och brännas. Men det var ju egentligen mest riktat mot förlaget, så jag kände mig inte personligen hotad.

Nyligen fick jag veta, att det finns en pod, som faktiskt heter ”Modiga Människor” (Modigamanniskor.se) – och häpnadsväckande nog blev jag kontaktad av Zoia Zakariasdotter, som driver den podden. Hon hade tydligen sett min aktivitet på nätet och därav kommit till slutsatsen att jag faktiskt kunde vara en ”modig människa”.

Som framgått ovan har jag själv inte den uppfattningen, men jag avstod (fegt nog?) från att argumentera i frågan, och till sist lät jag mig intervjuas av denna Zoia Zakariasdotter.

Resultatet finns på följande länk.

Modiga Människor - MODIGA MÄNNISKOR AVSNITT 116 - SVEN ERIK NORDIN | Facebook