19. jun, 2022

Nu är "vaccinerna" den stora risken - inte Covid-19

 

Covid-19 utgör inte längre något ”nödläge”. Det verkliga nödläget i dag består i den fortsatta användningen av ”vacciner” mot Covid-19, eftersom de ger skador på en nivå som är verkligt alarmerande och utan motstycke!

Data från VAERS avslöjar att Covid-sprutor har gjort mer skada under 18 månader än alla andra vacciner på marknaden tillsammans under de senaste trettio åren.

 

Rådata från Pfizerförsöket visar också att sprutorna hade samband med ökad risk för död från första början, och både Pfizer och FDA visste det.

 

Data visar också att länder där man är höggradigt ”vaccinerade” och ”boostade” nu upplever rekordhöga nivåer av fall och dödstal – i förhållande till länder med låga injektionstal.

 

Vi finner nu att Covid-sprutorna har negativ effekt, vilket betyder att den som har tagit en spruta och exponeras för Covid har större risk att bli sjuk - inte mindre - jämfört med någon som är ”ovaccinerad”.

 

”The Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) har skapat ett protokoll (en behandling) för dem som skadats av Covid-sprutor. Protokollet kallas ”I-RECOVER”, som du kan ladda ner från ”covid19criticalcare.com” på flera olika språk.

 

Översättning från en del av sidan:

 

”Hantering av postvaccinsyndrom

Stora folkhälsomyndigheter känner inte igen skador efter covid-vaccin, och det finns ingen specifik ICD-klassificeringskod för denna sjukdom. Även om det inte finns någon officiell definition är det dock tillräckligt med en tidsmässig korrelation mellan en patient som får ett COVID-19-vaccin och början eller försämring av kliniska manifestationer för att diagnostisera som en COVID-19-vaccininducerad skada, när symtomen inte förklaras av andra samtidiga orsaker.

Eftersom det inte finns några publicerade rapporter som beskriver hanteringen av vaccinskadade patienter, är vår behandlingsmetod baserad på den postulerade patogenetiska mekanismen, klinisk observation och patientanekdoter. Behandlingen måste individualiseras enligt varje patients uppvisade symtom och sjukdomssyndrom. Det är troligt att inte alla patienter kommer att svara lika på samma ingrepp; en viss intervention kan vara livräddande för en patient och helt ineffektiv för en annan.

Tidig behandling är avgörande; Det är troligt att svaret på behandlingen kommer att dämpas när behandlingen försenas.

För detaljerade instruktioner och källor, ladda ner An Approach to the Management of Post-Vaccine Syndrome PDF.”

 

Länk till Dr Mercolas artikel, varifrån ovanst. hämtats:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/06/18/post-vaccine-syndrome-protocol.aspx