17. jun, 2022

HJÄLP!

Sedan min bok ”Och cancern bara försvann” kom ut vid midsommartid 2019 har jag fått otaliga besked från tacksamma läsare, som berättat (via telefon, mail eller vanliga pappersbrev) att de haft nytta av de informationer och erfarenheter jag redovisat där. Några hävdar bestämt att boken räddat deras liv, när de redan varit ”dödsdömda” av läkare, men återhämtat sig efter att ha använt min metod, med ändrad kost och ett antal tillskott av vitaminer och mineraler…

 

Tyvärr har jag bara tacksamt tagit emot sådana inspirerande meddelanden – utan att vara noga med att dokumentera dem. Detta har medfört att jag mest bara har mina egna subjektiva minnen av andras upplevelser som stöd för uppfattningen att min metod kan rädda liv. Naturligtvis också min egen högst påtagliga upplevelse av samma sak.

 

Om just du har liknande erfarenhet – eller känner någon som har det – så skulle det vara till stor hjälp, om du kontaktade mig. Gärna med så detaljerade uppgifter som möjligt i ett mail till sevenerik44@yahoo.se

Du – eller den det gäller - behöver inte framträda med namn! Det är förstås saken som är viktig – och inte personen! Om du hellre vill berätta muntligt, så kan du skicka ditt telefonnummer i ett mail, så ringer jag upp (på tid som du själv bestämmer).

Hälsn.

Sven Erik