29. mar, 2022

Skrämmande statistik!Citat ur text av Kerstin Unger-Salén

”En synnerligen uppseendeväckande rapport har nyligen publicerats av Storbritanniens Regering, utan någon medial uppmärksamhet, trots att resultaten visar ett skrämmande resultat. 9 av 10 som dör av Covid-19 idag har tagit mRNA sprutan.

 

Den senaste rapporteringen från brittiska UKHSA Vaccine Surveillance Report visar att 91 % av som fått Covid-19 var vaccinerade och över 18 gamla. Av dessa dog 4,861 av Covid-19 och av dessa personerna var 3120 trippelvaccinerade. Enbart 559 var ovaccinerade bland dödsfallen.
89% av de som dog var vaccinerade med en eller två eller (majoriteten) med tre doser. De som vaccinerats löper således större risk att få Covid och därmed också att dö av Covid-19.”

 

Det är alltså vad statistiken visar.  Men när det gäller Covid-19 och de ödesdigra ”vaccinerna” beaktar man inte statistik och vetenskapliga data. Alla ovedersägliga bevis för deras brist på effektivitet – och allvarliga skadeverkningar – betraktas av myndigheter och de flesta läkare utan närmare granskning automatiskt som ”desinformation”.

 

I Sverige skall man nu tydligen göra en sista kraftansträngning för att spåra upp ännu ovaccinerade och övertala dem till att ta emot de skadliga injektionerna. Inte ens flyktingar från Ukraina skall komma undan! Där avsätter regionerna särskilda medel och personella resurser för att kunna ge dem injektionerna!

 

Och i TV-programmet Uppdrag Granskning kunde vi nyligen se och höra vaccintillverkaren Matti Sällberg utan besvärande frågor om hans jävssituation få utbreda sig om vaccineras säkerhet och goda effekt! Denne man uttalade sig för en tid sedan också om hur ”livsfarligt” det är att ge intravenös behandling med C-vitamin!

 

Hans redovisade uppfattning: ”C-vitamin är ju en syra, och att injicera det rakt in i blodet kan ge allvarliga organskador”!
En skandal hur någon i SVT kan tillåtas ge så flagranta besked om sin generande okunskap – utan att få några följdfrågor!

 

C-vitamin kan ges intravenöst i doser på mer än 50 gram (50 000 mg) utan några som helst skador! Däremot kan sådan behandling rädda livet på människor med potentiellt dödliga tillstånd (i t.e. cancer, covid-19 eller blodförgiftning)...

Länk till originalartikeln i Newsvoice:


https://newsvoice.se/2022/03/mrna-covid-19sprutan-folkhalsa/?fbclid=IwAR1kjK7UQ430QgGQqMlE1JpvvfAD6nyI61agjVG32wPrk6EmCo4VjKtZJEA