23. mar, 2022

Främmande material i Covid-vaccinerna

 

Det har från olika håll rapporterats om främmande, icke redovisat, material i de ”vacciner” mot Covid-19, som nu injiceras i människor världen över.

Samtidigt som det t.ex. i England nyligen rapporterats, att 92 % av dem som avlidit i Covid-19 varit fullvaccinerade, väcker detta förstås allvarliga farhågor om att det är INJEKTIONERNA och inte viruset dessa skulle skydda mot – som är dödsorsaken!

Den svenske läkaren Erik Enby har också med sin speciella mikroskoperingsteknik visat, att det i ”vaccinerna” finns särskilda partiklar, som tycks röra sig och ha en sorts liv! Oförklarligt och absolut skrämmande!

Nu har ”Korea Veritas Doctors” (KoVeDocs) i Sydkorea gjort samma erfarenhet – och hittat vissa främmande material och rörliga parasitliknande enheter i Pfizers- och Modernas mRNA COVID-19-vacciner, när dessa värmdes till nära rumstemperatur (Jeon, 2022).

 

Den övervägande delen av bevis tyder på att det främmande material som hittats hos mottagarna av covid-19-vaccinet i studien som rapporteras här injicerades i deras kroppar när de fick en eller flera doser av covid-19-vaccinerna.

De olika formerna och storlekarna av främmande material i de centrifugerade plasman från COVID-19-vaccinerade individer liknade mycket formerna och storlekarna på främmande material som tidigare observerats direkt i själva vaccinerna. 

 

Dessa fynd är grunden för vår rekommendation att

(a) en global utvärdering av covid-19-vaccinets innehåll och blod- och plasmaprover från covid-19-vaccinerade individer ska göras omedelbart med all tillbörlig aktsamhet; 

 

(b) man bör omedelbart upphöra med covid-19-vaccinationer över hela världen, och man bör överge all covid-19-"vaccinpass-policy" och alla andra former av mandat för covid-19-vaccinationer; och,

 

(c) att samarbetsstudier i nödsituationer av avgiftningsprotokoll för följdsjukdomar av covid-19-vaccin genomförs.

 

 

Här rapporterar vi om liknande främmande material som hittats i prover av centrifugerat blod från 8 covid-19-vaccinmottagare till skillnad från 2 individer som inte fick något covid-19-vaccin och som inte hade något av de främmande materialen i sin blodplasma. 

 

Den övervägande delen av bevis tyder på att det främmande material som hittats hos mottagarna av covid-19-vaccinet i studien som rapporteras här injicerades i deras kroppar, när de fick en eller flera doser av covid-19-vaccinerna. Blodprover preparerades och observerades under ett stereomikroskop efter att ha centrifugerats vid 2 200 rpm under 30 minuter. 

 

Från de 8 mottagarna av covid-19-vaccin: 6 plasmaprover innehöll en flerskiktsskiva med oidentifierad sammansättning; 3 prover innehöll pärlformade spol-liknande material; 1 plasmaprov innehöll ett fibröst knippe av liknande framträdande pärlformigt främmande material; och en annan grupp av 3 prover hade kristall-liknande formationer av främmande material. De olika formerna och storlekarna av främmande material i de centrifugerade plasman från COVID-19-vaccinerade individer liknade mycket formerna och storlekarna på främmande material som tidigare observerats direkt i själva vaccinerna. 

 

Dessa fynd är grunden för de rekommendationer gruppen framför (som angivits ovan).

 

 

Länk till originalartikeln.

 

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/37/