9. mar, 2022

Det livsviktiga vitaminet D3

(som egentligen är ett hormon)

 

Under lång tid har vitamin D3 närmast negligerats av skolmedicinen (liksom vitaminer generellt) – och under den s.k. ”pandemin” så gick Folkhälsomyndigheten officiellt ut och förklarade att D-vitamin inte hade någon som helst betydelse för utvecklingen av Covid-19…

En upprörande och uppenbar lögn!

 

Man hade bara behövt besvära sig med att kontrollera i den medicinska databasen PubMed, så hade man hittat mängder av studier, som visar just detta – att tillräckligt höga nivåer av vitamin D3 i blodet har alldeles avgörande betydelse för hur allvarligt man drabbas av Covid-19 – eller om man helt kan undvika sjukdomen.

 

Många studier visar också den avgörande betydelse vitamin D3 har generellt för vårt immunförsvar, och att man kan undvika många infektioner och sjukdomar bara genom att se till att ha tillräckligt höga nivåer av D3 i blodet. På våra breddgrader är detta under det solfattiga vinterhalvåret närmast omöjligt utan att ta tillskott av detta vitamin. Det tycks Livsmedelsverket också ha insett – men deras rekommendation är häpnadsväckande låga 400 IE per dag för vuxna! Fullkomligt otillräckligt!

 

Ett minimum är snarast 5000 IE! Jag har själv i flera år nu tagit 10 000 IE per dag – och inte märkt några problem som kan hänföras till den doseringen. Viktigt att komplettera med vitamin K2, som har betydelse för hur calcium distribueras i kroppen.

 

Redan när jag startade min hemsida (april 2016) skrev jag om D-vitamin – men möjligen är texten för lång för att de flesta skall orka ta sig igenom hela…

Nu tycker jag ändå det finns anledning att åter påminna om den långa texten, som utökats något beroende på ”Corona-pandemin”.

 

Den finns här:

http://www.svaradoktorn.se/426882728