1. mar, 2022

Big Pharma styr!


Nyligen fick jag veta, att hedersmannen och läkaren Erik Enbys alla videor raderats på sociala media (utom en; länk sist i texten) . En skam för de ansvariga!

En skymf också mot nyligen bortgångne filmaren och författaren Börje Peratt, som arbetat tillsammans med Erik Enby, skapat de videor som tagits bort och bl.a. också försökt bidra till att lögnerna om kolloidalt silver avslöjas.

Ytterligare en bekräftelse på, att läkemedelsindustrin har tagit över makten – inte bara över den skolmedicinska professionen, utan också över media!

Bilden visar Enbys senaste bok (utgiven 2021). Rubriken på bokens baksidestext är: "Upptäcktsfärden som kan leda till en förklaring på vår tids stora sjukdomar".
Börje Peratts dröm:

“Jag har en dröm om att det vakna folket tar över landet och börjar regera med det bästa för våra barn, vuxna och äldre.


Jag har en dröm om att de som nu överlåtit landet på främmande fientlig makt erkänner sina brott och frivilligt överlämnar styret till det vakna folket.


Jag har en dröm om att massmedierna och journalister ber landets såväl vakna som sovande folk om ursäkt för att de brutit mot sitt journalistiska uppdrag och spridit lögner och skräckpropaganda.


Jag har en dröm om att förrädarna avsätts från sina poster och ersätts med kompetent medmänsklighet.


Jag har en dröm om att de skrämda och indoktrinerade återfår sitt sunda förnuft och inser att de blivit grundlurade av en främmande fientlig makt som tjänar miljarder på skadliga insatser.


Jag har en dröm om att de som varit mina vänner för livet återfår förståndet, klarar sig från sina skadliga insprutningar och att vi kan försonas och bli vänner igen.”


Video och text: Börje Peratt (Borjeperatt.wordpress.com), December 2, 2021, kl 07:03

(Videon alltså bortcensurerad)
 
Här länk till den video som fortfarande finns kvar (men hur länge?)


https://www.bitchute.com/video/q09TEY9vqbxN/