21. feb, 2022

Quercetin mot cancer

 

Som bekant är cancer fortfarande en ”folksjukdom”. Varje dag får i Sverige nästan 300 människor en cancerdiagnos, och cancer är den vanligaste dödsorsaken för dem under 80 år.

De alternativa metoder som länge funnits för att bota eller förebygga cancer motarbetas kraftfullt av läkemedelsindustrin – liksom av myndigheter och läkare som går deras ärenden. Begripligt, eftersom cancer ger en stor del av läkemedelsbolagens vinster – men fruktansvärt med tanke på alla som plågas och dör i onödan. Många dödsfall i cancer skulle ha kunnat undvikas – med en enkel kostförändring och några kosttillskott i form av vitaminer och mineraler.

Och det händer faktiskt att läkare vägrar pröva alternativa botemedel – även när döende patienter eller deras anhöriga ber om det. Och även när det gäller beprövade och garanterat säkra metoder (som höga doser intravenöst C-vitamin).

Det kommer trots allt ändå hela tiden ny forskning – som visar att nya (eller gamla kända) medel är effektiva mot cancer. Sådan forskning tigs ihjäl, bortförklaras eller motsägs med förfalskad forskning (genomförd av läkemedelsföretag).

Ett inte helt nytt medel är Quercetin, som innehåller naturliga flavonoider (”färgämnen” i växter). Det finns nu studier, som tydligt visar dess effekt mot olika former av cancer – framför allt äggstockscancer och bröstcancer (förutom antibakteriella och antivirala effekter).

Bröstcancer förorsakar flest dödsoffer bland kvinnor (1 353 döda år 2019).

Men den dödligaste formen av de ”gynekologiska cancerformerna” är äggstockscancer. Varje år får i Sverige ca 700 kvinnor äggstockscancer – och av dem dör ca 550.

Om man känner till detta, så borde rimligtvis minsta tecken på möjliga botemedel mot dessa två cancerformer väcka stort intresse! Men eftersom Quercetin är ett enkelt kosttillskott, som inget företag kan ta patent på och med ensamrätt ta hutlöst betalt för – så tycks sjukvård och läkare inte vara särskilt intresserade! Fruktansvärt cyniskt!

Här nedan kommer en länk (på svenska) till intressanta uppgifter om Quercetin – och på den andra länken (på engelska) redovisas strikt vetenskapligt en studie, som just visar effekter på bröst- och äggstockscancer.

 

https://addon.life/sv/2021/05/28/therapeutic-potential-of-quercetin-in-cancer/

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7063794/