12. feb, 2022

Läkemedel viktigaste dödsorsaken

 

Sedan länge vet man, att läkemedel och medicinsk behandling internationellt är en av de vanligaste dödsorsakerna för människor.

 

Även svensk forskning demonstrerar detta. När Cecilia Lenander, vid Lunds Universitet, för några år sedan undersökte medicinanvändningen hos 1 700 äldre i Skåne, så fann hon att 80 % av dem hade sjukdomar som direkt berodde på deras av läkare ordinerade och korrekt använda läkemedel!

 

Möjligen ännu mer anmärkningsvärt var, att människorna I GENOMSNITT hade 11 (elva) olika läkemedel! Man vet ju, att om någon tar fyra eller fler olika läkemedel samtidigt, så är risken för att några av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt är närmast 100 %!

 

Hur tänker ordinerande läkare? Och hur tänker media och ansvariga politiker, när man inte alls reagerar på sådana uppgifter? Man accepterar alltså att våra skattepengar (via högkostnadsskyddet) används för att göra människor sjuka!

 

Hur skulle man agera, om ett företag sålde flytvästar, som gjorde att åtta av tio användare riskerade att drunkna? Eller om någon sålde bilar, som i åtta fall av tio förorsakade livsfarliga trafikolyckor?

 

Men när det gäller ”godkända läkemedel”, så är tydligen vilka skador och biverkningar som helst acceptabla! Om däremot något icke patenterbart naturmedel gav en bråkdel av sådana biverkningar, så skulle det omedelbart förbjudas – och tillverkarna antagligen åtalas!

 

Den avgörande skillnaden tycks vara, att hos de produkter som tillför läkemedelsbranschen enorma inkomster kan man tillåta nästan vilka biverkningar som helst!

 

Under nu snart två år har vi kunnat se ett övertydligt exempel på detta. Ett farmakologiskt experiment (eller något ännu värre) tillåts fortfarande, trots att antalet allvarliga biverkningar (och många dödsfall) är större än för något läkemedel eller vaccin tidigare! Och de aktuella injektionerna har inte genomgått de prövningar som annars är absolut ovillkorliga för liknande produkter, innan de används på människor.

 

Men här handlar tillverkarnas inkomster om ett oändligt antal miljarder kronor (dollar), så alla normala försiktighetsåtgärder åsidosätts!

 

Det är rimligt anta, att när detta medicinska experiment utvärderas, så kommer resultatet att i hög grad bidra till insikten om att farmaceutiska produkter är en av de viktigaste dödsorsakerna bland människor!

 

Här nedan den artikel jag skrev redan i juni 2019.

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken