29. dec, 2021

Dödsfall och skador av "covidsprutorna"

 

 

Dödsfall och allvarliga skador uppstår hela tiden

 

Obegripligt nog fortsätter våra myndigheter och media att ljuga hänsynslöst – när de påstår att de nu aktuella injektionerna mot Covid-19 är både effektiva och säkra!

 

Att de inte är effektiva har vi vetat hela tiden. Sprutorna hindrar inte att man smittas – och de förhindrar inte att de som fått sprutorna sprider smittan vidare. Inte ens vaccintillverkarna själva har påstått något annat!

 

Och säkerheten är inte bättre än att fler har dött av dessa sprutor än antalet som dött av samtliga övriga vacciner de senaste trettio åren.

 

Man döljer hela tiden sanningen om detta, och de som försöker berätta tystas effektivt och stoppas i media och på sociala plattformar. Man skulle kunna kalla det som pågår för ett massmord – och ett brott mot mänskligheten.

 

Här nedan följer en maskinöversatt del av den sammanställning som nyligen gjorts över dödfall och allvarliga skador i drygt hälften av EU:s länder. Den välkända underrapporteringen (endast mellan 1 och 10 % av de verkliga fallen rapporteras) innebär att man sannolikt får multiplicera antalet fall med minst 10.

Men så här ser resultatet ut.

 

 

32 649 dödsfall och 3 003 296 skador efter covid-sprutor i europeisk databas över biverkningar som unga, tidigare friska människor fortsätter att drabbas av.

 

Av Brian Shilhavy

Global Research, 22 december 2021

Vaccinets effekt

Region: Europa

Tema: Vetenskap och medicin

 

 

 

 Den europeiska databasen (EES och icke-EES-länder) med rapporter om misstänkta läkemedelsreaktioner är  EudraVigilance , verifierad av European Medicines Agency (EMA), och de rapporterar nu 32 649 dödsfall och 3 003 296 skador efter covid-19-injektioner.

Denna databas som underhålls på EudraVigilance är endast för länder i Europa som är en del av Europeiska unionen (EU), som omfattar 27 länder.

Det totala antalet länder i Europa är mycket högre, nästan dubbelt så många, runt 50. (Det finns vissa meningsskiljaktigheter om vilka länder som tekniskt sett är en del av Europa.)

Så hur höga dessa siffror än är, speglar de INTE hela Europa. Det faktiska antalet i Europa som rapporteras döda eller skadade efter covid-19-sprutor skulle vara mycket högre än vad vi rapporterar här.

EudraVigilance-databasen (EES- och icke-EES-länder) rapporterar att till och med den 4 december 2021 finns  32 649 dödsfall och 3 003 296 skador  rapporterade efter injektioner av fyra experimentella covid-19-sprutor:

Av det totala antalet registrerade skador är nästan hälften av dem (1 409 643) allvarliga  skador.

En  Health Impact News-  prenumerant i Europa körde rapporterna för var och en av de fyra covid-19-sprutorna som vi inkluderar här. Det är mycket arbete att tabellera varje reaktion med skador och dödsfall, eftersom det inte finns någon plats på  EudraVigilance-  systemet som vi har hittat som tabellerar alla resultat.

 

Sedan vi började publicera detta har även andra från Europa räknat ut siffrorna och bekräftat summorna.*

Här är sammanfattningsdata till och med 4 december 2021.

 

Totala reaktioner  för mRNA-vaccinet  Tozinameran  (kod  BNT162b2 , Comirnaty ) från BioNTech /  Pfizer:  15.061 dödsfall s  och 1,399,513 skador på 2021/04/12

 • 38 170 Blod- och lymfsystemet inkl. 217 döda

 • 43 454 Hjärtsjukdomar inkl. 2 204 dödsfall

 • 404 Medfödda, familjära och genetiska sjukdomar inkl. 38 döda

 • 18 886 Öron- och labyrintbesvär inkl. 10 dödsfall

 • 1 330 Endokrina störningar inkl. 5 dödsfall

 • 21 574 Ögonbesvär inkl. 35 döda

 • 115 450 Mag-tarmsjukdomar inkl. 602 döda

 • 354 635 Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället inkl. 4 251 döda

 • 1 589 Lever och gallvägar inkl. 78 döda

 • 15 371 Immunsystemets sjukdomar inkl. 77 döda

 • 57 255 Infektioner och angrepp inkl. 1 605 döda

 • 22 928 Skada, förgiftning och procedurkomplikationer inkl. 261 döda

 • 34 691 Utredningar inkl. 464 döda

 • 9 568 Metabolism och nutritionsstörningar inkl. 256 döda

 • 172 420 Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar inkl. 187 döda

 • 1 254 Neoplasmer benigna, maligna och ospecificerade (inkl cystor och polyper) inkl. 122 döda

 • 236 435 Störningar i nervsystemet inkl. 1 609 dödsfall

 • 2 000 Graviditet, puerperium och perinatala tillstånd inkl. 60 döda

 • 215 Produktnummer inkl. 3 dödsfall

 • 25 493 Psykiatriska besvär inkl. 182 döda

 • 4 981 Njur- och urinvägssjukdomar inkl. 236 döda

 • 49 076 Reproduktionssystem och bröstsjukdomar inkl. 5 dödsfall

 • 60 177 Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum inkl. 1 664 döda

 • 65 710 Hud och subkutan vävnad inkl. 128 döda

 • 3 007 Sociala förhållanden inkl. 19 döda

 • 7 280 Kirurgiska och medicinska ingrepp inkl. 90 döda

 • 36 160 Kärlsjukdomar inkl. 653 döda

 

Totala reaktioner  för mRNA-vaccinet mRNA-1273 ( CX-024.414) från  Moderna:  9084 död s  och 409,189 skador till 2021/04/12

 • 8 678 Blod- och lymfsystemet inkl. 102 döda

 • 13 650 Hjärtsjukdomar inkl. 953 döda

 • 166 Medfödda, familjära och genetiska sjukdomar inkl. 7 dödsfall

 • 4 940 Öron- och labyrintbesvär inkl. 4 dödsfall

 • 373 Endokrina störningar inkl. 4 dödsfall

 • 5 992 Ögonbesvär inkl. 31 döda

 • 33 407 Mag-tarmsjukdomar inkl. 339 döda

 • 109 178 Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället inkl. 3 117 dödsfall

 • 673 Lever och gallvägar inkl. 44 döda

 • 4 054 Immunsystemets sjukdomar inkl. 16 döda

 • 15 636 Infektioner och angrepp inkl. 849 döda

 • 8 535 Skada, förgiftning och procedurkomplikationer inkl. 172 döda

 • 8 001 Utredningar inkl. 211 döda

 • 3 893 Metabolism och nutritionsstörningar inkl. 220 döda

 • 49 233 Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar inkl. 184 döda

 • 568 Neoplasmer benigna, maligna och ospecificerade (inkl cystor och polyper) inkl. 74 döda

 • 68 948 Störningar i nervsystemet inkl. 870 döda

 • 754 Graviditet, puerperium och perinatala tillstånd inkl. 6 dödsfall

 • 82 Produktnummer inkl. 2 dödsfall

 • 7 472 Psykiatriska besvär inkl. 149 döda

 • 2 398 Njur- och urinvägssjukdomar inkl. 174 döda

 • 8 859 Reproduktionssystem och bröstsjukdomar inkl. 7 dödsfall

 • 18 183 Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum inkl. 975 döda

 • 21 946 Hud och subkutan vävnad inkl. 82 döda

 • 1 872 Sociala förhållanden inkl. 39 döda

 • 1 642 Kirurgiska och medicinska ingrepp inkl. 115 döda

 • 10 056 Kärlsjukdomar inkl. 338 döda

 

Totala reaktioner  för vaccinet AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19)  från  Oxford / AstraZeneca6515 död s  och 1,088,775 skador till 2021/04/12 

 • 13 292 Blod- och lymfsystemet inkl. 254 döda

 • 19 523 Hjärtsjukdomar inkl. 720 döda

 • 203 Medfödda familjära och genetiska sjukdomar inkl. 7 dödsfall

 • 12 845 Öron- och labyrintbesvär inkl. 4 dödsfall

 • 619 Endokrina störningar inkl. 4 dödsfall

 • 19 170 Ögonbesvär inkl. 29 dödsfall

 • 103 368 Mag-tarmsjukdomar inkl. 340 döda

 • 286 356 Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället inkl. 1 544 döda

 • 971 Lever och gallvägar inkl. 62 döda

 • 499 Immunsystemets sjukdomar inkl. 30 dödsfall

 • 33 416 Infektioner och angrepp inkl. 441 döda

 • 12 583 Skadeförgiftning och procedurkomplikationer inkl. 180 döda

 • 23 958 Utredningar inkl. 159 döda

 • 12 472 Metabolism och nutritionsstörningar inkl. 96 döda

 • 161 308 Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar inkl. 114 döda

 • 650 Neoplasmer benigna maligna och ospecificerade (inkl cystor och polyper) inkl. 25 döda

 • 223 680 Nervsystemet inkl. 1 007 dödsfall

 • 533 Graviditet puerperium och perinatala tillstånd inkl. 14 döda

 • 191 Produktnummer inkl. 1 död

 • 20 150 Psykiatriska besvär inkl. 60 döda

 • 4 093 Njur- och urinvägssjukdomar inkl. 63 döda

 • 15 594 Reproduktionssystem och bröstsjukdomar inkl. 2 dödsfall

 • 38 722 Andningsorgan bröstkorg och mediastinum inkl. 817 döda

 • 49 877 Hud och subkutan vävnad inkl. 53 döda

 • 1 533 Sociala förhållanden inkl. 6 dödsfall

 • 1 499 Kirurgiska och medicinska ingrepp inkl. 26 döda

 • 27 179 Kärlsjukdomar inkl. 457 döda

 

Totala reaktioner för covid-19-vaccinet JANSSEN (AD26.COV2.S) från Johnson & Johnson: 1 989 dödsfall och 105 819 skador till 2021-04-12

 • 1 029 Blod- och lymfsystemet inkl. 41 döda

 • 1 952 Hjärtsjukdomar inkl. 169 döda

 • 36 Medfödda, familjära och genetiska sjukdomar

 • 1 080 Öron- och labyrintbesvär inkl. 2 dödsfall

 • 72 Endokrina störningar inkl. 1 död

 • 1 415 Ögonbesvär inkl. 7 dödsfall

 • 8 743 Mag-tarmsjukdomar inkl. 80 döda

 • 27 925 Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället inkl. 533 döda

 • 130 Lever och gallvägar inkl. 11 dödsfall

 • 473 Immunsystemets sjukdomar inkl. 9 dödsfall

 • 4 676 Infektioner och angrepp inkl. 157 döda

 • 974 Skada, förgiftning och procedurkomplikationer inkl. 20 dödsfall

 • 4 927 Utredningar inkl. 111 döda

 • 664 Metabolism och nutritionsstörningar inkl. 50 dödsfall

 • 15 331 Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar inkl. 45 döda

 • 59 Neoplasmer benigna, maligna och ospecificerade (inkl cystor och polyper) inkl. 4 dödsfall

 • 20 725 Störningar i nervsystemet inkl. 219 döda

 • 43 Graviditet, puerperium och perinatala tillstånd inkl. 1 död

 • 32 Produktfrågor

 • 1 479 Psykiatriska besvär inkl. 17 döda

 • 443 Njur- och urinvägssjukdomar inkl. 26 döda

 • 2 249 Reproduktionssystem och bröstsjukdomar inkl. 6 dödsfall

 • 3 799 Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum inkl. 259 döda

 • 3 241 Hud och subkutan vävnad inkl. 8 dödsfall

 • 337 Sociala förhållanden inkl. 4 dödsfall

 • 718 Kirurgiska och medicinska ingrepp inkl. 58 döda

 • 3 267 Kärlsjukdomar inkl. 151 döda

 

*Dessa summor är uppskattningar baserade på rapporter som skickats till  EudraVigilance . Summan kan vara mycket högre baserat på andelen biverkningar som rapporteras. En del av dessa rapporter kan också rapporteras till det enskilda landets biverkningsdatabaser, såsom US VAERS-databasen och UK Yellow Card-systemet. Dödsfallen är grupperade efter symtom, och vissa dödsfall kan ha orsakats av flera symtom.

Den ursprungliga källan till denna artikel är Vaccine Impact

Copyright © Brian Shilhavy , Vaccine Impact , 2021