26. dec, 2021

Israelerna Pfizers försöksdjur

 

Det verkar som om Pfizers vd Albert Bourla är personlig vän med Israels förre premiärminister Benjamin Netanyahu.

 

Detta tror många kan vara anledningen till att Pfizer fick använda Israel som ”provgrupp” för sina experimentella sprutor mot Covid-19. Israel är ett lagom stort land (ca 9,5 miljoner invånare). Landet är dessutom välorganiserat, har ett väl utbyggt sjukvårdssystem, samt en ganska heltäckande och transparent befolkningsstatistik.

 

Albert Bourla sägs också ha kallat Israel för ”världens laboratorium” på detta område!

 

Netanyahus politiska motiv var sannolikt att han ville framstå som den store ”räddaren”, om han kunde skaffa de aktuella ”vaccinerna” och förhindra massdöd i Covid-19. Därmed skulle han försäkra sig om en fortsatt maktposition – och immunitet mot de storskaliga ekonomiska bedrägerier han länge anklagats för.

 

Israel har ju också av många framhållits som det goda exemplet - med rekordhög vaccinationstäckning. Då har man inte brytt sig om att se på hur spridningen av Covid-19 sett ut. Och när man inte nöjde sig med spruta ett och två, utan fortsatte med spruta tre – så ökade dödsfallen ganska dramatiskt!

(Och nu har man redan börjat med spruta fyra!)

Israel är inget gott exempel på massvaccinationens framgångar, utan snarare ett stort misslyckande!

 

Man skulle kunna tycka det är märkligt, att vi inte i vanliga media får höra något om just detta. Men nu vet vi ju, att all information som inte stöder tanken att ”vacciner” är lösningen på problemet Covid-19 blockeras och undertrycks. Vi får bara veta fördelarna – och aldrig något om den minst sagt tveksamma effekten – och de oerhört omfattande biverkningarna (varav många dödsfall).

 

Det vi absolut säkert vet – och som vaccintillverkarna själva uttalat – är att dessa ”vacciner” inte skyddar mot smittan, och inte förhindrar att de ”vaccinerade” sprider smittan!

 

Ändå hör vi nu i radio och TV representanter för Folkhälsomyndigheten – och andra självutnämnda experter – dagligen påstå att vi måste vara solidariska, och vaccinera oss för att förhindra smitta och minska smittspridningen!

 

Och när de intervjuas är det inga journalister som konfronterar dem med dessa klara lögner!