15. dec, 2021

Öppet brev till Sveriges Regering

 

Bästa Magdalena Andersson

 

Jag har nyligen besvärat vår Ärkebiskop med goda råd om hur hon som kyrkans högsta representant skulle kunna bidra till att avbryta det pågående Covid-vansinnet – men jag har än inte fått något meningsfullt svar i denna för nationen livsavgörande fråga.

 

Möjligen är jag en alldeles för obetydlig medlem i Svenska Kyrkan – och jag har för avsikt att begära mitt utträde. Men huvudsakligen sker det därför att jag inte kan tänka mig vara medlem i en organisation, som medvetet bryter mot grundlagsskyddade fri- och rättigheter – och kända internationella regler som FN:s Barnkonvention, Nürbergkoden och Helsingforsdeklarationen.

 

Hon har tydligen inte för avsikt att på något sätt ingripa mot det i världshistorien unika bedrägeri som nu pågår – och som varje dag skadar och dödar oskyldiga människor! Numera också barn och gravida kvinnor!

 

I min förtvivlan vänder jag mig nu därför till Sveriges världsliga makt, där du förstås är dess högsta representant.

 

Jag har i min skrivelse till Ärkebiskopen tillkännagivit några av de allvarligaste farhågorna – och bevisen för den accelererande katastrof vi upplever. Därför tänker jag inte upprepa mig – utan bifogar för kännedom mitt brev till Ärkebiskopen på nedanstående länk.

 

Med ödmjuk förhoppning att du åtminstone tar del till vad jag skrivit!

 

Sven Erik Nordin

 

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7091283/posting/nytt-brev-till-%C3%A4rkebiskopen