11. dec, 2021

Om konspirationsteorier - historiskt och i nutid

 

I dag skriver journalister och andra så att pennan glöder – om oss som lyckats behålla förståndet – och de är just nu så upprörda av alla ”konspirationsteorier” som sägs frodas omkring Covid-19 och ”vaccinerna” mot denna sjukdom, att deras hjärnor också tycks glöda, vilket allvarligt skadar deras förmåga till logiskt tänkande!

De tycks bli totalt blinda för den enkla sanningen – att det hela är ett gigantiskt bedrägeri, från början till slut!

 

De verkar totalt historielösa, och de förlöjligar gamla kunskaper i sin okunnighet. Inte ens om man lägger vetenskapliga data och officiell statistik framför näsan på dem, så kan de överväga att ifrågasätta sin vidskeplighet och sin förutfattade mening. Och de förstår inte, att många av deras ”sanningar” är resultatet av de falska forskningsresultat och medvetna efterhandskonstruktioner läkemedelsindustrin skapat – med ett enda syfte! Att till varje pris öka sina fullkomligt astronomiska vinster – oavsett hur många människors liv och hälsa det kräver!

 

Efter den olycksaliga ”Flexnerrapporten”, som publicerade i USA redan 1910, övergick läkekonsten snabbt till att bli en industri – och en av historiens mest lönsamma. Alla enkla, naturliga och effektiva botemedel eller förebyggande medel mot sjukdom inordnades under begreppet kvacksalveri – och förbjöds! Anledningen var förstås att de var svåra konkurrenter till den farmaceutiska industrins giftiga och dyra produkter.

 

Det är övermåttan sorgligt att vi fortfarande i dag utan minsta eftertanke skall underordna oss den industrins genomkriminella företag. Särskilt uppenbart just i dessa dagar!

 

Genom att skapa en ”pandemi” har de lyckats göra miljoner friska människor till lönsamma kunder, som nu långsamt låter sig förgiftas av deras sprutor.

 

Här nedan följer några exempel på andra ”konspirationsteoretiker”…

 

Många av dem fick inte sin upprättelse medan de levde – hur rätt de än hade. Möjligen kan det hända också oss nutida efterföljare!

 

Lägg märke till, att den länk i slutet som leder till läkaren Sture Blombergs blogg inte längre går att använda! Man har utan varken rättegång eller dom helt enkelt blockerat hans blogg, där han ger mycket goda råd om just C-vitamin! Hellre får människor dö, än att de räddas till livet av ”icke godkända läkemedel”! Och man vill också undvika att människor blir friska av intravenöst C-vitamin – trots att det är en erkänd och effektiv metod!

C-vitamin är billigt – och går inte att ta patent på!

 

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7026254/posting/jag-och-n%C3%A5gra-andra-konspirationsteoretiker