31. okt, 2021

Svårfunnen statistik

År 2016, då jag startade min hemsida (efter att ha klarat av min egen cancer), försökte jag få klarhet i hur det var med sjukdomen cancer i Sverige. Socialstyrelsen har ju fört statistik sedan 1958, så jag trodde det var en enkel sak att kontrollera! Och eftersom man redan då hörde mycket prat om hur framgångsrik cancerforskningen varit – vilka fantastiska nya behandlingsmetoder man skapat, och att cancern snart skulle vara borta för gott – så trodde jag detta skulle bekräftas av den officiella statistiken!

INTE ALLS! Lögn och bedrägeri det mesta! Forskningen tycks hela tiden satsas på allt annat än det som enkelt kan förebygga och bota cancer. Dyra, overksamma och komplicerade metoder! Allt enkelt motarbetas eller förbjuds!  

Antalet döda i cancer har har stadigt ökat! Men Socialstyrelsen har gjort sitt bästa för att dölja detta tragiska faktum – och genom att splittra upp statistiken i massor av underkategorier har man nästan gjort det omöjligt att se den totala bilden!

Tack vare en hjälpsam medarbetare på Socialstyrelsen, så lyckades jag delvis. Men det var förenat med mycket arbete för honom, och han måste hämta uppgifter i flera olika databaser för att kunna ge mig besked!

När det gällde antalet döda i cancer kunde han inte komma längre tillbaka i tiden än 1997!
Beträffande nya fall, så kunde han komma tillbaka till 1970.

Varför inte till 1958 i båda fallen, när Socialstyrelsen hela tiden fört denna statistik?? Vad vill Socialstyrelsen dölja?

Antalet nya cancerfall hade ökat från ca 14 000 fall årligen 1970 till en bra bit över 30 000 år 2015! Något fler fall för män än för kvinnor.

Inte precis något som visar att vi lyckats med ”kampen mot cancer”! Något bättre när det gäller antalet döda.

Bra resultat för cancerindustrin. Ju fler fall desto bättre, och ju längre patienterna överlever, desto större inkomster!  

Intressant i dag är, att antalet cancerfall i spåren efter "vaccinering" mot covid-19 tycks öka dramatiskt! Särskilt anmärkningsvärt är också, att just några av de ämnen jag använde för att bota min cancer också tycks vara mycket effektiva, när det gäller att förebygga covid-19.

Det gäller bl.a. C-vitamin, vitamin D3, zink och magnesium. Och våra myndigheter VARNAR för dessa tillskott!

Läs gärna också på följande länk:

http://www.svaradoktorn.se/425498149