6. okt, 2021

Folkhälsomyndigheten böjer sig för fakta?

Under hela tiden ”pandemin” pågått har bekräftade uppgifter om hur bl.a. Ivermectin, Hydroxiklorokin och något så enkelt som rejäla tillskott av vitamin D3 dramatiskt minskat risken för Covid-19. Sådana vetenskapligt säkerställda kunskaper har kommit från världens alla hörn – och från läkare, som framgångsrikt använt dessa medel!
Men Folkhälsomyndigheten har hela tiden avfärdat allt sådant – och tragiskt nog försökt lura i oss att dessa medel är overksamma – eller till och med FARLIGA!
Fruktansvärt ovetenskapligt, omdömeslöst och okunnigt!

I stället har man kämpat oupphörligt för att alla skall injiceras med något man kallar ”vacciner” - men som i själva verket är oprövade genetiska experiment! Och att dessa injektioner varken skyddar mot att smittas av det aktuella viruset (SARS-CoV-2) eller förhindrar att smittan sprids av de ”vaccinerade” - det har man helt negligerat! Det verkar till och med ha funnits planer på TVÅNGSVACCINATION!

Inte nog med att ”vaccinerna” har mycket dålig skyddande funktion. De ger dessutom allvarliga biverkningar – varav vissa akut dödliga! Men även detta har man negligerat och bortförklarat – och fortsatt hävda, att i princip ALLA måste vaccineras – nu ända ner till 12 års ålder!

Och de som är pålästa och därför vägrat ”vaccination” har i olika sammanhang allvarligt diskriminerats – i strid mot såväl Nürnbergkonventionen som Helsingforsdeklarationen (som säger att ingen får utsättas för medicinska experiment, utan ”informerat samtycke”). Och hur skall en 12-åring kunna ge ”informerat samtycke” i en fråga som kanske 90 % av de vuxna inte förstår?

Nu har skadeverkningarna av framför allt Modernas ”vaccin” blivit omöjliga att bortförklara, och Folkhälsomyndigheten tvingas därför besluta om att injektioner av dessa preparat skall ”pausas” för alla födda 1991 eller senare – alltså alla yngre än 30 år!

Bättre sent än aldrig – men nog är det fullkomligt oacceptabelt att Folkhälsomyndigheten genom sitt agerande med stor sannolikhet medverkat till att många liv förkortats i onödan – och att samhället skadats i grunden, både hälsomässigt, ekonomiskt och på andra sätt! Om detta ens går att reparera, så kommer det att ta decennier!

Länk till Folkhälsomyndighetens yttrande:

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/