26. sep, 2021

Grattis Aftonbladet!

Aftonbladet har på senare tid – liksom main stream media i övrigt - övergett sin uppgift som den ”tredje statsmakten”.

I stället för att granska de två övriga (regering och riksdag), liksom de gigantiska ekonomiska maktstrukturerna, skapar man numera säljande rubriker och löpsedlar genom att hänsynslöst, och ofta okunnigt, kasta sig över och skandalisera enskilda människor.

En särskild förkärlek tycks man ha för att ”avslöja” läkare - sådana läkare som bekymrar sig mer om att hjälpa sina patienter än att gynna den stormrika och djupt kriminella läkemedelsindustrin.

På så sätt har man lyckats bidra till att hedervärda läkare som Erik Enby och Annika Dahlqvist blivit av med sina legitimationer. Fast Annika Dahlqvist tröttnade på trakasserierna, så hon lämnade själv ifrån sig sin legitimation. Detta hindrade inte Hallands Nyheter från att nyligen skriva en artikel, där man hotade med att en utredning skulle innebära, att hon snart fråntas sin legitimation!

Annika Dahlqvist fick epitetet ”Fettdoktorn” för att hon räddade livet på ett antal överviktiga och diabetessjuka med en fettrik kost (LCHF). När Socialstyrelsen efter en gedigen utredning tvingades erkänna, att hon i sak hade rätt (2016), så kom verkligen ingen ursäkt från dem som hade idiotförklarat henne.

Nu kallar Aftonbladet Mikael Nordfors för ”Analdoktorn” med avsikten att förlöjliga och skandalisera honom. Ingen har brytt sig om att undersöka den metod han använt för att via ändtarmen ge behandling, som botat många patienter från livslång ryggvärk.

Nu har han ”gjort sig skyldig till” att bl.a. rekommendera Ivermectin mot Covid-19 – ett sedan länge beprövat medel, som är utomordentligt effektivt – både som förebyggande medel och som behandling vid redan uppkommen sjukdom. Det används med stor framgång på olika håll i världen (bl.a. Japan, Indien, Afrika, El Salvador).

Men de onda krafter som till varje pris vill förhindra allt enkelt förebyggande eller botande av Covid-19 – och i stället tvinga människor att ta de livsfarliga injektioner man kallar ”vaccin” - försöker förstås med lögner och vetenskapsförfalskning få Ivermectin att framstå som både overksamt och farligt!

Men så slutligen till Aftonbladets stora medicinska ”scoop”. Man introducerar det epokgörande begreppet ”virusbakterier”. Det måste väl vara en ”upptäckt” på Nobelprisnivå!

Så här skriver Aftonbladets reporter Matilda Aprea Malmqvist i sitt angrepp på Mikael Nordfors:

Mikael Nordfors menar att klordioxid ökar syresättningen i kroppen och dödar virusbakterier och virusets så kallade spikeprotein”.

Nog borde man kunna kräva, att den som skriver i Aftonbladet åtminstone har kunskaper på grundskolenivå, innan de släpps fram i spalterna! Särskilt i ett så viktigt ämne som medicin!