25. jul, 2021

Korthuset faller

Det gigantiska bedrägeri en stor del av mänskligheten nu utsätts för – och som är ett flagrant brott mot den s.k ”Nürnbergkoden” - är nu på väg att avslöjas. Koden, eller konventionen, skapades efter de rättegångar i Nürnberg, som följde efter andra världskrigets slut, då de nazistiska ledarna dömdes för sin medverkan i massmorden på judar och andra – och de fruktansvärda medicinska experiment som genomfördes på de skyddslösa fångarna i koncentrationslägren (bl.a. av den ryktbara Dr Josef Mengele).

Man fastslog här bl.a. att ingen människa får utsättas för några experiment utan ”informerat samtycke” - och att ingen kan skylla på att han eller hon ”endast lytt order”.

Var och en är personligen ansvarig för deltagande i brott mot denna konvention – som övergripande gäller i alla länder än i dag. Inte minst i Sverige – vilket borde väcka känslor av obehag hos väldigt många företrädare för myndigheter, sjukvård och politiska organ i dessa dagar!

Den globala vaccinationskampanjen, som nu pågår för fullt, bygger i sin helhet på falska premisser, forskningsfusk, bedrägeri och döljande av uppenbara sanningar. Så långt man förstår beroende på fullkomligt astronomiska ekonomiska intressen, men även med övergripande politiska intentioner bakom.

Faran är att det hela är så fruktansvärt att det är svårt att riktigt förstå och tro på – precis som de nazistiska planerna till en början verkade, när Hitler satte sina planer i verket!

Om vi inte i dag vore så genuint historielösa, så skulle vi tydligt se parallellerna till dagens situation!

De som är intresserade av fakta kan med fördel använda sig av följande videos för att få ett bättre beslutsunderlag till sin uppfattning än vad vi får genom de grundfalska uppgifter vi dagligen matas med via mainstream media (som SVT, SR och våra stora dagstidningar)


https://www.bitchute.com/video/UdxyVDQ7Szeg/
https://www.bitchute.com/video/bgghOp9djRla/