25. jun, 2021

Intervju med erfaren, kunnig och orädd svensk läkare – Dr Sture Blomberg

Jag har tidigare i flera sammanhang nämnt den svenske läkaren Sture Blomberg – främst i hans egenskap av mångårig och framgångsrik användare av högdoserat C-vitamin i intravenös form vid behandling av svåra sjukdomstillstånd.

Det mest spektakulära var kanske när han med den metoden lyckades rädda sin 81-åriga syster, som i USA lång döende i Covid-19. Läkarna där skulle stänga av respiratorn, eftersom man ansåg att hon inte skulle kunna överleva. Sture Blomberg lyckades med utnyttjande av juridiska finesser tvinga läkarna att avbryta den planeringen – och i stället sätta in intravenös C-vitaminbehandling. På kort tid tillfrisknade hans syster och kunde lämna sjukhuset och återvända hem!

Anmärkningsvärt är, att de flesta svenska läkare inte känner till den metoden – och att de i stället aktivt motverkar och varnar för höga doser C-vitamin! Lika absurt som att svenska läkare och myndigheter också varnar för tillskott av vitamin D3 under den pågående ”pandemin” - trots att det finns många vetenskapliga studier, som utan minsta tvekan visar, att rejäla doser vitamin D3 dramatiskt minskar risken att bli allvarligt sjuk i Covid-19 (liksom andra infektionssjukdomar).

Om möjligt än värre är, att det hela tiden funnits effektiva, säkra och billiga medel för att förebygga och bota Covid-19 – men att läkare och myndigheter lyckats få dem förbjudna! Det handlar framför allt om Hydroxiklorokin och Ivermectin, som utan allvarliga biverkningar använts mot parasiter i decennier!

Nu har Swebb-tv lyckats få till stånd en intervju med Dr Blomberg – som alla borde ta del av. Här nedan finns länken till intervjun, samt länken till hans egen blogg.

https://swebbtv.se/w/8858015d-c23b-4a0a-b754-d7ac19c56879

 

http://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/sa-har-skadas-man-av-vaccination-mot.html