13. jun, 2021

Om myndigheters ansvar

(Repris från den 6 december 2020)

I den nu historiskt kritiska situation för våra medborgares hälsa, fann jag det angeläget att försöka ta ta reda på vem som har ansvaret för den uppkomna situationen.

Med viss förfäran måste jag då konstatera, att tre av de myndigheter jag trodde hade ansvar för folkhälsan anser att de inte har det. Och på den fjärde myndigheten uppfattar man inte mina två mycket tydliga frågor - och kan alltså inte besvara dem!

Det naturliga första-valet var förstås Folkhälsomyndigheten, som också med viss självklarhet vid dagliga presskonferenser och uppträdanden i radio och TV utfärdar ”rekommendationer” om hur vi skall uppträda för att minska de skadliga effekterna av det virus som nu sprids.

Svaret därifrån blev detta:

 ”Hej!

Tack för ditt mejl.

För frågor om läkemedel eller behandling hänvisar vi till Läkemedelsverket.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

Vänliga hälsningar, 

Folkhälsomyndigheten”       

 

Enligt denna hänvisning skrev jag alltså till Läkemedelsverket. Svaret därifrån blev:

Hej!

Tack för ditt mail!

Vi på Läkemedelsverket arbetar med godkännande av läkemedel och läkemedelssäkerhet men bedriver ingen egen forskning.

Det finns i dagsläget inga vitaminer eller mineral som är godkända som läkemedel för att skydda mot covid-19.

Med vänlig hälsning Filip Nacke

Nästa brev sändes till Socialstyrelsen. Svaret därifrån blev:

Tack för ditt mejl.

 Jag har läst din skrivelse. Mycket forskning kring Covid-19 pågår och mer behövs.

Socialstyrelsen bedriver ingen forskning utan tar fram kunskapsstöd som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 Med vänliga hälsningar Åsa Welin

Åsa Welin

Samordnare”

Avd. för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård

SOCIALSTYRELSEN”

Allt mer desperat skrev jag nu till Livsmedelsverket, som faktiskt åtminstone vad gäller mat och dryck måste sägas ha ett formellt ansvar.

Därifrån fick jag också konkreta svar på sådant som rör smittsamhet av det nu aktuella viruset. Så ansåg man t.ex. att riskerna med att få i sig virus via munnen är obetydliga. Det är huvudsakligen genom att få in virus i andningsvägarna man kan smittas. Detta motsäger delvis den information vi får från Folkhälsomyndigheten.

Emellertid besvarade man inte mina två viktigaste frågor, så jag upprepade dem i ett nytt brev.

De lyder så här:

”Varför är man helt inriktad på teknikaliteter beträffande smittans spridning - medan ingenting nämns om det helt centrala, att göra människor mindre mottagliga för smittan genom att ge dem ett bättre immunförsvar?

Och varför nämner man aldrig något om de enkla, billiga och lätt administrerade medel som finns i det avseendet?”

(Jag hade tidigare nämnt att det främst handlar om C-vitamin, vitamin D3, zink och magnesium).

 

Nu blev svaret detta:

Hej,

tack så mycket för alla dina synpunkter.

Här i "Fråga oss" svarar vi på direkta frågor från bland annat konsumenter. Eftersom jag inte kan se några frågor i ditt mejl så har jag inte heller något mer svar än detta att ge.

Vänliga hälsningar

Ingela

Fråga oss, Livsmedelsverket

 

Sammanfattningsvis tvingas jag nu alltså konstatera, att det är mycket svårt att få något besked om vilken myndighet (om någon) som har det övergripande ansvaret för folkhälsan i Sverige.

Den myndighet som borde vara självklar – och som också dagligen går ut med rekommendationer om hur vi skall hantera nuvarande, närmast katastrofala situation för folkhälsan, uppger att man där inte har något ansvar. Detsamma gäller Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Och den fjärde instansen, Livsmedelsverket, har tydligen inga läskunniga medarbetare, varför man inte kan besvara relevanta frågor i det ärende det nu gäller.

Med tanke på att man på berörda myndigheter tycks anse, att det just är det nu aktuella coronaviruset som förorsakar dödsfall varje dag, så kan man förstå obenägenheten att ta ansvar för situationen. Men det riktigt tragiska är förstås, att man så ensidigt inriktar sig på just smittspridning – och helt tycks nonchalera de uppgifter som kommer från olika håll i världen, vilka visar att de som drabbas svårast av viruset är just de med nedsatt immunförsvar (självklart!).

Och något så utomordentligt enkelt, billigt, ofarligt och lättadministrerat som C-vitamin, vitamin D3, zink och magnesium tycks mycket effektivt skydda mot allvarliga följder av det nu aktuella viruset – om man använder tillräckligt höga doser

I stället för att se till att människor, åtminstone i riskgrupperna och de som arbetar inom vården, får dessa tillskott, så ägnar man sig t.ex. just på Folkhälsomyndigheten åt att närmast skrämma människor från att använda dessa tillskott!

Fullkomligt häpnadsväckande! I juridiska termer skulle man kunna använda betydligt skarpare formuleringar!

Tillägg i dag, den 13 juni 2021.

Numera vet man dessutom, att det utomordentligt beprövade och säkra medlet Hydroxiklorokin (som använts mot bl.a. malaria i närmare 70 år), fungerar mycket bra mot den aktuella smittan - och nu kommer från många håll i världen rapporter om framgångsrik behandling med Ivermectin, som också använts mycket länge mot olika parasitangrepp – och t.ex. under många år botat den förfärliga sjukdomen flodblindhet i Afrika.

Men i Sverige tycks det närmast vara förbjudet att ens nämna dessa preparat, och läkarna är i princip förbjudna att använda dem mot Covid-19.

Våra myndigheter tycks alltså till varje pris vilja undvika att sjukdomar förebyggs eller botas med enkla och billiga medel!