2. jun, 2021

Vårt interface mot omvärlden

Det första utkastet till följande artikel publicerade jag på min hemsida redan för ett par år sedan. Det hela har nu blivit dramatiskt aktuellt, när man bokstavligen är i färd med att injicera (vaccinera) hela världens befolkning! Dessvärre också med något som inte är ett vaccin i traditionell mening, utan snarare måste betraktas som en form av genetiskt experiment – vars långtidseffekter man rimligtvis inte kan veta mycket om, eftersom det har framställts i all hast - och endast använts i några månader.

Någon utvärdering av det slag som annars är obligatorisk vid andra nya läkemedel och vacciner finns alltså inte – vilket får anses minst sagt anmärkningsvärt! Man har satt igång med att vaccinera hundratals miljoner människor med något de ansvariga tydligen inte förstått vad det är! Och nu verkar galenskapen vara total, när man börjar vaccinera även små barn – och GRAVIDA KVINNOR!

Man skulle kunna tro, att den ökände nazistiske läkaren Dr Mengele har återuppstått. Han utförde de mest fasansfulla medicinska experiment på försvarslösa fångar i koncentrationslägren under andra världskriget. Nu har han i så fall utökat verksamheten dramatiskt – till att omfatta hela världens befolkning. Barn, gamla, gravida kvinnor! ALLA skall ta vaccinet – även de som redan har genomgått en infektion av SARS-CoV-2 och redan är immuna!

Och de enkla, billiga, effektiva och ofarliga antivirala medel som finns och har funnits länge, och kan både förebygga och bota den nu aktuella virusinfektionen – de odugligförklaras och påstås nu ha allvarliga biverkningar! Samtidigt som virusets skadeverkningar generellt dramatiskt överdrivs.

De forskare, läkare och specialister som påpekar detta, förtalas och blockeras på sociala medier. Och mainstream media som SR, SVT och de stora tidningarna i Sverige använder all sin tid och kraft till samma sak. De anstränger sig varje dag för att tala om, att det absolut inte finns några botemedel mot Covid-19 – och att den enda lösningen är vacciner!

Deras kommentarer och rekommendationer vittnar om en närmast total okunskap, när det gäller denna ”pandemi” - och de ”vacciner” som nu uppenbarligen är på väg att förgifta en hel värld – och avliva en mycket stor del av världens befolkningar på sätt som kan vara så fruktansvärda att man inte vill tänka på dem!

Tyvärr kommer också redan allt fler rapporter om allvarliga biverkningar – som läkare och myndigheter dock medvetet tycks vilja dölja eller bagatellisera!

Det hela är psykologiskt begripligt, eftersom läkare, myndigheter, media och läkemedelsindustrin i samarbete alltså lyckats skapa skräck hos alla – som därför desperat kämpar för att få detta ”vaccin”.

Det som är mer obegripligt är varför alla nämnda aktörer (särskilt läkarna) samfällt försöker skrämma oss från att dramatiskt minska risken för allvarlig sjukdom genom något så enkelt som att stärka vårt immunförsvar med hjälp av C-vitamin, vitamin D3, zink, selen och jod. Man VARNAR i stället för dessa ämnen!

Och det sedan 70 år använda medlet mot malaria – Hydroxiklorokin – har plötsligt blivit förbjudet. Under de gångna åren har knappt några biverkningar rapporterats – men sedan man upptäckte att det är effektivt mot Covid-19 har det plötsligt blivit livsfarligt! Detsamma gäller egentligen det sedan länge använda medlet Ivermectin, som använts mot olika former av parasitangrepp – som skabb och den förfärliga sjukdomen flodblindhet, som härjar i Afrika.

Detsamma gäller egentligen också det under närmare hundra år använda medlet Suramin – som också botat just flodblindhet, liksom sömnsjuka på den afrikanska kontinenten.

Men läkemedelsindustrins vinstintressen går – som alltid - före människoliv. Enkla ”naturmedel” förtalas eller förbjuds helt – särskilt om de är riktigt effektiva. Detsamma gäller också beprövade ”läkemedel”, när deras patent redan gått ut, så att de kan ersättas av andra företags generika – kopior med samma verkan.
Grundläggande data

Vi människor har oerhört stora kontaktytor mot omvärlden (miljön) – rent fysiskt. Vår hud kan hos en vuxen människa ha en yta på ca två kvadratmeter – som alltså exponeras mot omgivande miljö.

Våra lungors yta som på motsvarande sätt har kontakt med den luft vi andas in kan ha den häpnadsväckande ytan 70 m² .

Den tredje kontaktytan mot vår omgivande miljö är matsmältningskanalen. Forskarna Lars Fändriks och Herbert Helander vid Sahlgrenska Akademin har nyligen kunnat visa, att den yta i tarmen som har direktkontakt med tarminnehållet hos en vuxen sannolikt är mellan 30 och 40 kvadratmeter!

Mot bakgrund av detta kan det synas mycket märkligt, att man inom skolmedicinen fäster så litet avseende vid dessa tre former av ”interface”. Samtliga dessa tre organ – huden, lungorna och tarmen – har stor förmåga att absorbera ämnen i de media de är avsedda att hantera. Huden tar upp ämnen från t.ex. tvål och duschkräm och allehanda parfymer och skönhetsmedel, som framför allt kvinnor applicerar på sin hud. Att huden verkligen kan absorbera kemiska ämnen utnyttjas ju också inom medicinen, när man t.ex. använder morfinplåster (som skördar liv varje år) – och nikotinplåster för dem som försöker sluta röka.

Och att lungorna t.ex. kan absorbera nikotin via inandningsluften är bara alltför välbekant. Vi vet ju också, att andra kemiska ämnen som cannabis, amfetamin och heroin kan tillföras organismen på samma sätt – via lungorna.

Slutligen är ju tarmen självklart designad just för att kunna ta upp en oerhörd mängd ämnen – d.v.s. alla de näringsämnen vi behöver för att överleva. Dit hör vitaminer, mineraler, spårämnen och aminosyror och andra ämnen som vår kost innehåller. Och det kanske allra viktigaste – vatten! Tyvärr innehåller vår kost numera dessutom ett avsevärt antal ”gifter” (färgämnen, konserveringsmedel, smakförstärkare, konsistensgivare, surhetsreglerare, mm, mm). Dessa tas också upp av tarmen – och ställer till oreda i kroppen.

Som bekant tillförs ju även de flesta läkemedel via munnen till tarmen – där de verksamma substanserna tas upp. Detta är ju standardmodellen för administration av läkemedel. Det absoluta hjärnsläppet står vissa läkare sedan för, när de påstår att ”det spelar ingen roll vad du äter”. Detta brukar vara det vanligaste svaret till cancerpatienter, som ibland naturligt nog frågar, om de kan äta något för att förbättra sin situation – eller undvika att äta något.

Att ena stunden tillföra mediciner via tarmen för att de skall ge effekt, och sedan säga att ”det spelar ingen roll vad du äter” tyder inte på någon avancerad tankeverksamhet! Därför ser också hälsoläget i vår del av världen ut som det gör. Vi vet också, att läkemedel numera hos oss är åtminstone den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Så med läkarnas hjälp kan vi säga, att tarmen inte bara föder oss – utan också dödar oss!

Men de nämnda kontaktytorna har också genom årtusendena fått skyddsmekanismer, som gör att vi klarar av ganska rejäla ”förgiftningar” via såväl huden, som lungorna och tarmen – utan att vi skadas allvarligt. Annars hade vi sannolikt inte överlevt som art.

Ett allvarligt problem i dag är, att när vi ger vacciner via injektioner, så går vi förbi samtliga dessa skyddsbarriärer, och vaccinet hamnar direkt i muskulatur eller blodkärl. Detta är sannolikt förklaringen till de delvis mycket allvarliga biverkningar man kan notera efter vaccinationer. Att skolmedicinen förnekar detta och påstår att vacciner är både effektiva och ofarliga är ett bedrägeri som ligger i klass med demoniseringen av kolesterol och mättat fett! Det är närmast obegripligt hur detta kan fortgå! Men ordet vaccin är lika starkt positivt laddat som ordet cancer är negativt. Därför undviker man relevanta fakta i båda fallen. Mycket sorgligt!

Och det som pågår nu, när man injicerar en genetisk kod, som gör att våra egna celler börjar tillverka ett protein, som tycks vara tusenfallt mer skadligt än det aktuella viruset – det är sannolikt det i särklass mest omfattande och dödliga medicinska misstag som någonsin mänskligheten utsatts för!

Man blir förtvivlad, när man dagligen ser och hör medicinska auktoriteter (och andra) till synes utan minsta eftertanke kritiklöst talar om för oss att vi måste ta dessa förfärliga ”vacciner”… Så många som möjligt, så fort som möjligt! Och det största problemet tycks vara att vaccinerna inte finns i tillräcklig mängd!


En annan intressant artikel i ämnet vacciner - också från min hemsida:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6939900/posting/mindre-vaccinationer-ger-mindre-sp%C3%A4dbarnsd%C3%B6dlighet-och-f%C3%A4rre-f%C3%B6r-tidigt-f%C3%B6dda