28. apr, 2021

Om myndigheters ansvar

Under vårvintern2009 hade jag på förekommen anledning läst in mig på viktiga frågor om kost-hälsa. Och jag blev helt förtvivlad över t.ex. Livsmedelsverkets kontraproduktiva och helt ovetenskapliga kostråd.

Den sanslösa förskrivningen av statiner mot höga kolesterolvärden var en annan chockerande upptäckt. Eftersom båda dessa förhållanden redan då förorsakade landstingen astronomiska summor i form av vårdkostnader (förutom det onödiga mänskliga lidandet), så trodde jag i min naivitet att åtminstone det ekonomiska incitamentet kunde väcka ett visst intresse där. Jag skrev ett långt brev till dåvarande Folkhälsoministern (Maria Larsson) den 28 mars 2009 – med ett avsevärt antal vetenskapliga referenser som klart utvisade den s.k. vetenskapliga evidensen i mina påpekanden. Därefter skickade jag brevet för kännedom till SVERIGES SAMTLIGA LANDSTING.

Efter mer än 20 år har jag inte fått någon reaktion från ett enda landsting – inte ens en bekräftelse på att man fått mitt brev!

Däremot fick jag svar på brevet till Folkhälsoministern – bisarrt nog från dåvarande Jordbruksministern (Eskil Erlandsson), eftersom folkhälsan då administrerades av jordbruksdepartementet! Och det brevet var en ren förolämpning, där han inte bemötte en enda av mina vetenskapliga referenser.

Vid kontroll något år senare, visade det sig att vissa landsting lagvidrigt avstått från att ens registrera mitt brev och ge det ett diarienummer. Man anförde då som skäl, att det ju ”bara var för kännedom”, eftersom originalet var ställt till Folkhälsoministern…

Än i dag fortsätter Livsmedelsverket att varna för mättat fett och att rekommendera margariner och andra hälsovådliga ”lättprodukter”, vilket starkt bidragit till att ökningen av fetma, diabetes och andra metabola sjukdomstillstånd fortsatt att öka dramatiskt. Och våra läkare tycks fortsätta med den hämningslösa förskrivningen av statiner till både män och kvinnor. Fullkomligt häpnadsväckande!

Med anledning av den s.k. pandemin har jag nyligen skrivit till flera myndigheter för att få veta vilken av dem som har det direkta ansvaret för hanteringen av detta gigantiska folkhälsoproblem (helt skapat på artificiell väg). 

Resultatet liknar i någon mån det som hände 2009. Ingen myndighet tycks känna sig ansvarig.

Se följande länk:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7003468/posting/v%C3%A5ra-myndigheters-ansvar-f%C3%B6r-folkh%C3%A4lsan