28. apr, 2021

Miljöfarligt avfall

I en alltmer förgiftad värld måste det ses som en prioriterad uppgift att så långt möjligt minimera allt hälsovådligt avfall. Skickligheten att hantera miljöfarligt avfall tycks variera hos de olika myndigheter som har ansvar på detta område.

Några tankar om detta finns på följande länk (en repris från februari 2020).

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6877176/posting/v%C3%A5ra-l%C3%A4kemedel-en-milj%C3%B6katastrof