11. apr, 2021

Lika bra med tomtemask?

Under den pågående ”pandemin” har det varit många turer i diskussionerna om nyttan av olika former av andningsskydd för att hindra spridning av SARS-CoV-2 (det virus som ger Covid-19). Det som framförts i olika sammanhang har varit präglat av den allmänna skräcken för sjukdomen – och oftast kliniskt befriat från vetenskapliga fakta. Man har gissat, trott och tyckt!

Och galenskapen har blivit extremt tydlig, när man sett människor cykla omkring alldeles ensamma med påsatt munskydd – eller sittande ensamma i sina bilar med munskydd på. Riktigt upprörande blir det förstås, när myndigheter och läkare i olika sammanhang KRÄVT att munskydd eller mask skall användas – trots att vetenskapligt eller empiriskt stöd för deras värde saknats.

Man har ju ändå hela tiden vetat, att det aktuella viruset är långt mindre än öppningarna i det material maskerna och skydden består av. Det blir bokstavligt talat som att försöka stänga mygg ute med hjälp av hönsnät (där öppningarna kanske är 5 cm eller större!

Men galenskapen har ändå fortsatt.

Det är nu befriande att från "USA:s nationella hälsovårdsinstitut" till sist få en genuin vetenskaplig studie om detta. Och den visar inte bara hur värdelösa skydden är, när det gäller att hindra smittspridning. Den påvisar dessutom hur dessa andningsskydd allvarligt SKADAR användarna! Risken för flera allvarliga sjukdomstillstånd ökar – däribland cancer!

Den totalt ovetenskapliga myten om nyttan av vanliga andningsskydd för att hindra spridning av Covid-19 måste omedelbart avslöjas! Folkhälsomyndigheten borde direkt sammankalla till en presskonferens för att berätta detta! Annars tar myndigheten på sig ett stort ansvar – och förorsakar människor lidande och död på grund av sin oförmåga att ta reda på och sprida viktiga vetenskapliga fakta!

Om man dessutom tar hänsyn till de omfattande miljöproblem andningsskydden förorsakar, så borde man snarast bestämt avråda från användningen av sådana!

En kort sammanfattning av den aktuella studiens resultat:

De befintliga vetenskapliga bevisen utmanar säkerheten och effekten av att bära ansiktsmask som förebyggande ingripande mot COVID-19. Uppgifterna tyder på att både medicinska och icke-medicinska ansiktsmasker är ineffektiva för att blockera överföring mellan människor av viral och infektionssjukdom, såsom SARS-CoV-2 och COVID-19. Att bära ansiktsmasker har visat sig ha betydande ogynnsamma fysiologiska och psykologiska effekter. Dessa inkluderar hypoxi, hyperkapni, andfåddhet, ökad surhet och toxicitet, aktivering av rädsla och stressrespons, ökning av stresshormoner, försämrat immunförsvar, trötthet, huvudvärk, minskad kognitiv prestanda, predisposition för virala och smittsamma sjukdomar, kronisk stress, ångest och depression. 

Långsiktiga konsekvenser av att bära ansiktsmask kan innebära hälsoförsämring, utveckling och progression av kroniska sjukdomar och för tidig död. Regeringar, beslutsfattare och hälsoorganisationer bör använda framgångrikt och vetenskapligt evidensbaserat tillvägagångssätt, när det gäller att rekommendera förebyggande ingripanden för folkhälsan.

Länk till studien i sin helhet:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/?