31. mar, 2021

Kolesterol-kalkylator

Under ganska många år har man inom sjukvården skrämt oss för höga kolesterolvärden i blodet – och helt felaktigt också hävdat att mättat fett skulle ge höga kolesterolvärden! Närmare en miljon svenskar medicineras med kolesterolsänkande statinpreparat – vilket måste vara ett av de allra största misstagen inom skolmedicinen.

Statiner har under åren förorsakat mycket onödigt lidande i form av t.ex. polyneuropati (känselbortfall i framför allt ben och fötter) och sannolikt många fall av hjärt- och kärlsjukdom – som statiner skulle förhindra!

En av statinernas biverkningar är blockering av kroppens egen förmåga att bilda coenzymet Q10, vilket är nödvändigt för all muskelaktivitet (och hjärtat är ju faktiskt en muskel).

Statinernas stora fördel ligger helt hos tillverkarna. Statiner är sannolikt det enskilda läkemedel som inbringat de största vinsterna inom läkemedelsindustrin. Det handlar om gigantiska belopp!

Man talar om olika värden: Totalkolesterol, HDL, LDL och Triglycerider. Tidigare har man ofta okritiskt bara mätt totalkolesterolet, vilket inte är något bra mått. Det är också relationerna mellan dessa värden som är viktiga.

LDL brukar man kalla det ”onda kolesterolet” - vilket är en felaktig benämning. Det visar sig också, att riktigt gamla människor ofta har höga värden av LDL.

Benny Ottosson har tänkt till omkring detta, och skapat ett praktisk verktyg för att göra en egen bedömning av om man har ”farliga kolesterolnivåer”. Det är helt GRATIS! Du finner information om detta på följande länk:

https://www.kolesterolkalkylator.se/

Obs. Eftersom jag inte är läkare, så får jag inte ge några medicinska råd, så var och en får göra sin egen bedömning av ovanstående text – och gärna kolla med andra källor. Man kan också titta på denna länk: http://www.svaradoktorn.se/425444274