25. mar, 2021

Mer om information

Som jag tidigare nämnt, och som alla rimligtvis bör vara medvetna om, så är vårt samhälle numera fullkomligt sprängfyllt av information – som det kan vara svårt att tyda och sammanställa till en enhetlig ”världsbild” för vanliga medborgare. Vetenskapen på olika fält är nu också så oerhört sofistikerad och svårbegriplig för de allra flesta av oss att vi blir helt hänvisade till ”experter” på olika områden.

Det innebär också att politiker och beslutsfattare på alla nivåer blir extremt beroende av dessa experter för att kunna fatta för samhället ändamålsenliga beslut. Ofta är dessa experter mer eller mindre självutnämnda, och det händer tyvärr också att vissa talträngda personer endast i kraft av sitt kändisskap tillåts framträda i våra medier med anspråk på på grundläggande kunskaper i det ämne de pratar om.

Tyvärr har också de journalister som intervjuar dem ofta så dåliga kunskaper att dessa ”experter” ofta får stå oemotsagda – och inte ens får några besvärande följdfrågor. Ett haveri för den undersökande journalistiken!

Alltför ofta har ”experterna” också ekonomiska intressen inom de områden de företräder, vilket gör att det bara därför kan finnas anledning att särskilt kritiskt granska deras utsagor.

De forskare som utan ekonomiska eller karriärmässiga bevekelsegrunder riskerar sin prestige genom att avslöja obekväma vetenskapliga uppgifter bör man möjligen ha mer förtroende för än för dem som följer mainstream och bara underlåter att kontrollera nya fakta för att kunna bibehålla sina tidigare manifesterade uppfattningar (som ofta är falska).

En svensk läkare och forskare, som bl.a. via sin bok ”Forskningsfusket” gjort viktiga avslöjande om korruption och missförhållanden inom läkemedelsindustrin är Docent Ralf Sundberg.

På följande länkar berättar han på Swebb-tv om sin uppfattning, när det gäller det nuvarande ”pandemin”. Enligt min uppfattning mycket väl värt att lyssna på!


https://swebbtv.se/videos/watch/5abe0bb0-4e28-4136-819d-ba24d9ae1753


https://swebbtv.se/videos/watch/322dd51d-b1e0-4825-83dd-34210c45aca9