12. mar, 2021

Vems är ansvaret?

I Dagens Nyheters ”DN-Tema” kunde man den 25 november 2017 läsa en artikel som skrivits av Karin Söderberg, direktör för kvalitet och farmaci på Kronans Apotek. Det föranledde mig att skriva följande (vilket tyvärr är minst lika aktuellt i dag).

I artikeln framgår bl.a. att mindre än hälften av alla läkemedel används på rätt sätt, och att 3000 människor årligen i Sverige dör av felaktigt använda läkemedel. Det är tio gånger fler än de som dör i trafiken under ett år. Om man därtill lägger alla som dör av korrekt använda läkemedel, på grund av deras biverkningar, så hamnar man på hisnande tal.

Varje år får apoteken tillbaka ca 1500 ton oanvända mediciner – som kostat oss skattebetalare miljarder! Man kan dessutom anta, att andelen mediciner som spolas ner i toaletter eller slängs i soporna är högst betydande. I värsta fall kan den mängden vara lika stor som den apoteken får tillbaka… Det här är förstås inte bara ett resursslöseri, utan innebär också en allvarlig miljöförstörelse.

Vissa mediciner har t.ex. också hormonstörande inverkan och kan skada både människor och djur, när de kommer ut i det biologiska kretsloppet. Och alla mediciner är ju potenta kemikalier, som påverkar människans fysiska eller psykiska hälsa. Det är självklart anledningen till att de används! Att få dessa kemikalier okontrollerat spridda i naturen är förstås förenat med avsevärda hälsorisker på sikt.

Kemikalieinspektionen uttrycker sig på följande sätt:

De företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa och miljön. Det finns regler som talar om att företagen ska ha kunskap och bedöma hur farliga deras produkter är, och att de ska arbeta för att ta bort farliga ämnen och minska riskerna

Vilket ansvar tar de stora läkemedelsbolagen för sina produkter?

De tycks lägga all energi på att sälja så mycket som möjligt – ofta med grovt förfalskade uppgifter om medicinernas effekt och säkerhet - men sedan upphör nog deras intresse!

Sammanfattningsvis:

Mindre än hälften av våra läkemedel används på rätt sätt

3000 svenskar dör varje år av felaktigt använda läkemedel

Tusentals svenska dör av korrekt använda läkemedel

1500 ton oanvända läkemedel återlämnas till apoteken

En okänd mängd slängs i soporna eller spolas ner i toaletter

Kemikalieinspektionen säger att ”De företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa eller miljön”

Kan någon påstå, att inte mediciner är ”kemiska produkter”?

Vem tar ansvaret för våra mediciner?