9. mar, 2021

Mordet på det fria ordet

 

Men snälla Aftonbladet,

så här kan vi inte ha det!

Att ni som företrädare för pressen

påtaglig ökar den allmänna stressen.

 

Detta genom att här om dagen

helt negligera den svenska lagen

om rätt att yttra sig och demonstrera

och ytterst fredligt protestera.

 

Ni ställer er på maktens sida mot folket

och trampar på sanningen och det fria ordet

Det är faktiskt rena rama skolket

från er viktiga uppgift – och på er beror det

om nu yttrandefriheten bokstavligen dör

när ni nu stämmer in i maktens kör!

 

Ni verkar nu ingå i den mäktiga pakten

som består av den politiska och ekonomiska makten.

Ni har blivit maktens megafon och företrädare,

och får närmst betraktas som förrädare.

 

Vad är ett land, där kritiskt tänkande förkvävs

och grundläggande friheter förnekas?

Det är precis de förhållanden som krävs

för att landet skall kunna med fog utpekas

som en form av klassisk diktatur!

Eller hur?

 

Tack för ordet!

Leve det fria ordet!