7. mar, 2021

Kanske litet elak lyrik

 

Ode till herr Tegnell,

han som är så snäll.

Texten är Zara Leanders

men går att applicera på snälle Anders:

 

Vill du se en stjärna, se på Anders,

även om det kanske går åt fanders!

Ja se och lyssna på denne expert,

tills det kanske slutar alltför tvärt!

 

Om hans råd leder till vår undergång,

så sjung ändå denna sång:

Vill du se en stjärna, se på Anders,

även om det kanske går åt fanders!

Sedan han förkastat enkla vitaminer,

och anbefallt oprövade vacciner.

 

Han vet inget alls om immunförsvar,

och hur det alltid räddat liv.

Han tycks anse att vi bara har,

detta som en sorts tidsfördriv!

 

Vitaminer och mineraler mot SARS-CoV-2,

det måste väl ändå alla faktiskt förstå,

att det absolut inte kan fungera,

och inga stora pengar generera!

 

Nej årtusendens erfarenheter av vitamin D och C,

måste självklart vika för något bättre än de’,

något beprövat sedan flera veckor, eller nå’n månad.

Annars blir man av experterna hånad!

 

Om någon inte vill ha vaccinet, så använd tvång!

Eller lås in’en på en endaste gång!

Och sjung så denna sång:

 

Vill du se en stjärna, se på Anders,

även om det kanske går åt fanders!

Ja se och lyssna på denne expert,

tills det kanske slutar alltför tvärt!

 

Gud bevare konungen och Fäderneslandet

(från alla ”experter”)