4. mar, 2021

Intressanta vetenskapliga sanningar – och myndighetsbesked.

Det finns hur mycket vetenskapligt stöd som helst, som visar den fundamentala betydelsen av vitamin D3 för vårt immunförsvar. Långt innan detta med Covid-19 dök upp var detta ett känt vetenskapligt faktum!

Och det absolut glasklara sambandet mellan allvarligt insjuknande i Covid-19 och låga serumnivåer av vitamin D3 kan ingen seriös forskare förneka!

Lika klart är det att Hydroxiklorokin förebygger och botar Covid-19, liksom Ivermectin! Hydroxiklorokin är sannolikt ett av världens mest säkra och beprövade läkemedel, som använts i närmare 70 år som profylax och botemedel mot malaria – utan allvarliga biverkningar!

Men när det visade sig att det också var verksamt mot Covid-19 blev läkarna plötsligt förbjudna att förskriva medlet – mot just Covid-19. Det är fortfarande tillåtet mot reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och andra autoimmuna sjukdomar – men absolut inte mot Covid-19!

Hur kan man då i dag tillåta, att en statlig myndighet som Läkemedelsverket går ut med följande ”information” (d.v.s. desinformation – rena lögner)?

 

D-vitamin och klorokinfosfat ska inte användas för att behandla corona.

Det förekommer falska påståenden om att D-vitamin och klorokinfosfat skulle fungera som behandling mot corona. Det stämmer inte. Det finns inga vetenskapliga belägg för att varken D-vitamin eller klorokinfosfat ska användas i behandling av covid-19. Klorokinfosfat kan dessutom ge allvarliga biverkningar. Varken D-vitamin eller klorokinfosfat har heller visats ha någon förebyggande effekt på covid.19.

Länk till en av alla presentationer som gäller vitamin D3:

https://www.youtube.com/watch?v=ha2mLz-Xdpg&feature=emb_rel_end