2. mar, 2021

Frihet är det bästa ting...

Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring, för den som frihet kan bära...

Det finns all anledning att än i dag ägna en tanke åt denna gamla text, troligen författad 1439 av biskop Thomas Simonsson (1380 – 1443). På olika håll i världen hotas i dag människors fri- och rättigheter på de mest avskyvärda sätt. 

Den som personligen vill demonstrera mot de alldeles orimliga begränsningar av våra fri- och rättigheter, som just nu genomförs i vårt land - med den s.k. pandemin som förevändning - kan göra det genom att delta i "Tusenmannamarschen" lördagen den 6 mars, med  start kl. 14.00 på Medborgarpltsen i Stockholm.

https://vimeo.com/516308489?fbclid=IwAR1EwbiDqLCsj1tKJ9VEt7i4hrI7D3JasEfODpqMsUL1ZQX9uKqbek-f2Js