17. feb, 2021

Intressant europeiskt fenomén.

Från den 26 januari i år är Ivermectin godkänt läkemedel mot Covid-19 i Slovakien – som det första landet inom EU. Och nu kommer allt fler rapporter om hur effektivt detta enkla medel kan vara – och tecken som tyder på att de som tidigt behandlas med Ivermectin inte riskerar att drabbas av det man nu kallar ”långtids-covid” - och som även drabbar barn och unga.

Ivermectin, som är ett känt medel mot parasiter, har på flera håll visat sig ha god effekt mot Covid-19, men det har inte godkänts av ansvariga myndigheter på annat håll tidigare. I Slovakien har det använts ”informellt” i ca ½ år – och nu blir det alltså officiellt, så att läkare kan skriva ut det både till sjukhuspatienter och i öppenvård.

Det visar sig vara användbart både som profylax (förebyggande) och som behandling, när sjukdomen redan brutit ut. Till skillnad mot andra läkemedel fungerar Ivermectin också i alla stadier av sjukdomen – även om det är effektivare ju tidigare det sätts in.

På ett äldreboende i Tyskland minskade dödligheten från 25–30 % till 5 %, sedan man började använda Ivermectin. Översatt till amerikanska förhållanden skulle det kunna betyda att man räddade ca 60 000 liv i månaden!

Det här förefaller vara i linje med tidigare erfarenheter, då även andra verksamma medel mot parasiter tycks vara fungera mot SARS-CoV-2 - (det virus som ger sjukdomen Covid-19). Men läkarkåren och våra myndigheter är blixtsnabba, när det gäller att hitta bortförklaringar. Endast nya, patenterbara läkemedel anses vara effektiva! ”Naturliga” medel, eller läkemedel där patentet gått ut vill man inte gärna höra talas om.

Och den stora skandalen i detta sammanhang är egentligen kolloidalt silver, som man vet är effektivt mot nästan alla patologiska mikrober (bakterier, virus, amöbor, svamp, encelliga parasiter) - och fullständigt ofarligt för högre organismer, även i höga doser! Det nämns inte ens! Och OM det nämns, så är det i föraktfulla ordalag, som overksam ”huskur”. Och man varnar för skadliga effekter!

För en människa krävs mer än 200 liter under ett dygn för att någon skada skall uppstå av silvret – och redan efter ca 6 liter har man avlidit av själva vattenmängden (kolloidalt silver 10 PPM består till 99,999 % av rent vatten).

Märkligt nog har man inte kunnat visa ett enda fall av skada av detta enkla medel! Och ingen har än försökt göra anspråk på den belöning som tillverkaren Anders Sultan utlovat. Han betalar 100 000 kr till den som kan visa att han/hon blivit skadad av hans produkt (kolloidalt silver, 10 PPM).

Men logik och sunt förnuft har varit en bristvara inom den medicinska vetenskapen sedan 1910, då den s.k. Flexnerrapporten publicerades i USA!

Länkar till artiklar om Ivermectin på nätet:

https://trialsitenews.com/slovakia-becomes-the-first-eu-nation-to-formally-approve-ivermectin-for-both-prophylaxis-and-treatment-for-covid-19-patients/

https://spectator.sme.sk/c/22583299/use-of-parasite-medication-to-treat-coronavirus-patients-approved-in-slovakia.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011