18. jan, 2021

Utslängd från Facebook

Några undrar kanske varför jag tystnat på Facebook…

Anledningen är enkel: Jag har skrivit sådant som inte överensstämmer med mainstream – och de fakta som Facebook väljer att släppa fram. Därför har man satt stopp för mina skriverier där. Och det är ganska frustrerande att inte kunna kommentera t.ex. uppenbart felaktiga uppgifter som framförs – eller att inte kunna svara på kanske ganska enkla frågor.

Stoppet kom den 16/1 och såg då ut att vara permanent för all framtid. Men i dag (17/1) får jag beskedet att stoppet upphör den 23/1 kl. 12.38…

Ett litet intrikat problem uppstår. Via Facebook har jag onekligen nått ut till en stor krets läsare, vilket säkert är en av anledningarna till att min hemsida nu snart har haft 1,5 miljoner besök. Och många har nog vant sig vid att hitta mig i de grupper där jag varit aktiv. Men samtidigt är jag inte så intresserad av att begränsas av Facebooks ramar – som alldeles uppenbart kan stoppa möjligheten att framföra viktig (ibland livsviktig) information, endast därför att den strider mot Facebooks uppfattning – d.v.s. företagets ekonomiska intressen.

Försöker hitta en alternativ plattform – och återkommer förstås...