8. jan, 2021

Otillåten diktning

 

Om nästan allt kan man dikta,

om kärlek och om ond bråd död.

Men intresset verkar påtagligt svikta,

om man skriver om vårt dagliga bröd!

 

Det är nog för enkelt och banalt

särskilt tycks det för doktorer,

och intresset blir också mycket svalt

hos Big Pharmas donatorer.

 

De vill ju ha utdelning på sin investering,

i företag som säljer dyra piller.

Det ingår i deras långsiktiga planering,

Och ingen skall skall sätta några griller

i huvudet på deras skattestödda kunder,

som tror på egendomliga under

som att vi kan hålla oss friska med riktig mat!

 

Nej varken prosa eller dikt

får på längre sikt

störa ekonomiska transaktioner

för dem som redan äger miljoner!

 

Fortsätt därför att äta vår sockrade mat!

Att den skulle vara skadlig är bara prat.

Den är tvärt om mycket fin

- särskilt för läkemedelsindustrin!

Och för dem som där investerar,

och sina rikedomar förmerar!

 

Men läsa dikt om detta kan vara farligt,

så det gäller att ta det litet varligt,

och i stället lyssna på Big Pharma,

som oss verkligen kan charma!

 

Och med hjälp av sina oräkneliga jurister,

som täcker alla vetenskapliga brister,

så kan de med kvasivetenskapliga finter

få den varmaste sommar att bli vinter!

 

Länge leve vetenskapen,

men inte Big Pharma,

som saknar den egenskapen,

när man gör vintrar varma!