26. dec, 2020

Poesi i elfte timmen (ursäkta några av rimmen!)

 

Det som alla egentligen vet

bevaras nu som en hemlighet.

Som detta att kosten är mycket viktig

och att man bör vara försiktig

med alla kemiska preparat

och inte tro att de är nyttig mat.

 

Och vårt viktiga immunförsvar,

det sista försvar vi har

det avskaffar vi nu, när det gäller livet!

Men det är förstås alldeles givet.

 

Det försvaret behöver vitaminer

i stället för syntetiska mediciner.

Och vitaminer inbringar inga pengar

till Big Pharmas alla drängar.

 

Därför vill dessa ge oss farmaceutiska preparat

mycket hellre än nyttig mat.

För nyttig mat kan hålla dig frisk,

och det innebär en överhängande risk!

 

En risk för minskad vinst på apoteken,

och då kan det vara slut på den giftiga leken

som delvis kan läka, men också göra oss sjuka

och våra kroppar svaga och mjuka.

 

Men sanningen får absolut inte komma fram.

Hela världen är nu bak och fram.

Hellre massor av sjuka och döda

än att propagera för sundare föda.

 

Och det hjälper knappast att rimma

i denna sena ödestimma.

Mediernas ensidiga och falska prosa

vill få oss att somna som Törnrosa.

 

Och kanske vaknar vi först,

när vi döende av törst

saknar vanligt vatten.

Håll i hatten!