20. dec, 2020

Effektivt botemedel mot Covid-19 finns sedan länge?

Redan i juni i år publicerades i en artikel i skriften ”Antiviral Research” den närmast chockerande ”nyheten” att det finns ett beprövat och godkänt läkemedel mot parasiter – som tycks helt stoppa replikeringen (”förökningen” i infekterade celler) av av SARS-CoV-2 (som förorsakar Covid-19)!

Sedan är den studie som redovisas endast ”in vitro” - men jag ser inte att man gjort vidare studier på människa, vilket minst sagt borde vara intressant i det kritiska läge vi nu befinner oss i, med skenande dödstal i det man kallar en pandemi!

Men när nu alla våra myndigheter och nästan hela läkarkåren skapat panik och talat om för oss att det absolut inte finns något som kan förebygga eller bota Covid-19 – och att vi bara kan vänta på ett vaccin! Hur skulle då någon våga påstå, att det faktiskt hela tiden funnits ett effektivt och säkert botemedel!

Det skulle ju riskera att göra alla miljarder som satsats på att få fram ett vaccin närmast bortkastade! Det får förstås inte ske! Det skulle dels alltså förorsaka miljardförluster för vaccintillverkarna - och dels få alla tvärsäkra ”experter” som uppträtt i radio och TV och i våra tidningar att framstå som oseriösa och farligt okunniga. Det kan självklart inte heller få ske!

OM det nu visar sig att Ivermektin faktiskt visar sig vara så enastående verksamt som invitro-studierna antyder vid klinisk användning mot den aktuella smittan – ja då kommer man sannolikt att uppfinna dramatiska biverkningar och till sist förbjuda medlet. Detta var ju ungefär vad som hände med det beprövade profylaxmedlet mot malaria – Hydroxiklorokin!

Det hade använts i uppemot 70 år – utan kända allvarliga biverkningar. Men när det upptäcktes att det var verksamt mot Covid-19, så var det plötsligt mycket farligt. Och läkarna förbjöds närmast att använda medlet mot annat än vissa reumatiska tillstånd!

Ivermektin har länge använts mot infektioner av parasiter – och så vitt jag förstår befunnits vara helt riskfritt. Men snart får man säkert andra besked. Trots tidigare erfarenheter kommer det nu att heta, att det är ”oprövat och riskfyllt”!

I den aktuella rapporten kan man bl.a. läsa:

Ivermectin är ett FDA-godkänt bredspektrum-antiparasitmedel ( Gonzalez Canga et al., 2008 ) som vi de senaste åren tillsammans med andra grupper har visat ha antiviral aktivitet mot ett brett spektrum av virus”.

Länk till originalrapporten finns här nedan.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011?