18. dec, 2020

Grundlurade!

Folkhälsomyndigheten tycks ju stå bakom och uppmuntra den allt intensivare testningen, som nu försiggår över hela landet (och runt om i världen). I Sverige är den beräknade kostnaden ca 1000 kr per testtillfälle – förutom de oerhörda personella resurser som krävs.

Tusentals forskare över hela världen har länge hävdat att PCR- testet är fullständigt värdelöst, när det gäller att konstatera smitta av det virus som nu åstadkommer sjukdomen Covid-19 - eller andra infektioner.

Trots detta fortsätter användandet av detta test, och positiva utslag kan innebära att människor skickas hem från sina arbetsplatser (inkl. sjukhus) och isoleras i dagar eller veckor.

Något förvånad kan man bli, när man i Folkhälsomyndighetens egna nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

läser följande:

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret, och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte”.

Är hela Folkhälsomyndigheten en schizofren organisation?

Den som tvivlar på detta kan själv gå in på Folkhälsomyndigheten och kontrollera här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19