4. dec, 2020

Nytt svar från Livsmedelsverket - som inte uppfattat någon fråga

Efter att ha varit oerhört frustrerad över den strategi man i Sverige använder mot coronapandemin, så skrev jag till de myndigheter jag trodde var ansvariga.

Då jag inte fick något meningsfullt svar från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen – som samtliga förklarade att de inte hade något ansvar för den svenska folkhälsan – vände jag mig till Livsmedelsverket. Därifrån fick jag ett svar – men jag tyckte det var ofullständigt och inte gav svar på det viktigaste. Därför skrev jag ett nytt brev – där jag formulerade min viktigaste frågeställning så här:

Varför är man helt inriktad på teknikaliteter beträffande smittans spridning - medan ingenting nämns om det helt centrala, att göra människor mindre mottagliga för smittan genom att ge dem ett bättre immunförsvar?

Och varför nämner man aldrig något om de enkla, billiga och lätt administrerade medel som finns i det avseendet?

Jag vill påstå att det faktiskt var två mycket tydliga frågor. Men tydligen uppfattade man inte på Livsmedelsverket någon av dem, för deras svar ser ut såhär:

 ”Hej,

tack så mycket för alla dina synpunkter.

Här i "Fråga oss" svarar vi på direkta frågor från bland annat konsumenter. Eftersom jag inte kan se några frågor i ditt mejl så har jag inte heller något mer svar än detta att ge.

Vänliga hälsningar

Ingela

Fråga oss, Livsmedelsverket

Om du har ytterligare frågor använd dig gärna av vårt forum "Fråga oss".  Där kan du även söka svar på din fråga, bland andra frågor som tidigare ställts till oss.

Box 622, 751 26 Uppsala

018-17 55 00