23. nov, 2020

Myndigheternas flykt från ansvar

Fredagen den 20 november 2020 sände jag ett mail med några konkreta frågor till Folkhälsomyndigheten.

Föredömligt snabbt kom svaret redan följande söndag – den 22 november.

Innehållet var däremot en indikation på att myndigheten inte har något svar på mina enkla frågor. Men de påstår inte heller att frågorna är irrelevanta. De skickar bara över ansvaret till en annan myndighet.

Det betyder alltså, att Folkhälsomyndigheten inte anser sig ha något ansvar för FOLKHÄLSAN! Vilken uppgift har då denna myndighet? Och varför heter den just Folkhälsomyndigheten?

Man har medvetet undanhållit hela befolkningen livsviktig information om effektiva förebyggande och botande behandling mot det coronavirus som nu skapar kaos i stora delar av världen!

Man har rekommenderat och vidtagit åtgärder som i hög grad varit kontraproduktiva för folkhälsan (lockdown, social distansering, avrådande från att använda verksamma immunstärkande medel som C- och D-vitamin etc.)

Men ansvaret för de tragiska konsekvenserna av detta skickar man ogenerat över till en annan myndighet – Läkemedelsverket!

 

Så här lyder deras svar:

Hej!

Tack för ditt mejl.

För frågor om läkemedel eller behandling hänvisar vi till Läkemedelsverket.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

Vänliga hälsningar,

 

Folkhälsomyndigheten                                         Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                             Box 505

                                                                                       831 26 Östersund

 

 

Och så här såg mitt mail med frågorna ut:

”Bästa Folkhälsomyndigheten!

Vi har nu en pågående global pandemi – och den har också drabbat Sverige! Den har förorsakat åtskilliga dödsfall – om än inte så många som man påstår, då många som fått ”Covid-19” i sin dödsattest egentligen har avlidit av hjärtinfarkt, stroke, diabetes, demens, cancer eller andra sjukdomar.

Detta är i sig en skandal – att man (läkarna) låtit sig förledas till att att våldsamt överdriva pandemins dödlighet.

Men det absolut oförlåtliga agerandet är, att man ensidigt inriktat sig på att med olika tekniska lösningar minska smittspridningen, medan man däremot sorgfälligt undvikit den allra enklaste och mest självklara lösningen för att dramatisk minska pandemins effekter - nämligen genom att med enkla medel förstärka vårt immunförsvar och göra oss mer motståndskraftiga mot mot det aktuella coronaviruset – och de flesta andra patologiska mikrober!

Med den spridning viruset nu fått torde det också stå klart, att det i längden närmast är omöjligt för någon att undvika att smittas, om man på minsta sätt har några mänskliga kontakter (och hur skulle någon kunna undvika det!).

Man vet sedan decennier att något så enkelt som rejäla doser av C-vitamin dramatiskt minskar risken för sjukdom generellt. Och om man dessutom tar en viss mängd vitamin D3 och zink (båda ämnen som är väsentliga för vårt immunförsvar), så minskar man VÄSENTLIGT risken för allvarliga följder av det nu aktuella coronaviruset.

Ett annat känt antiviralt medel är kolloidalt silver (10 PPM). Det är absolut ofarligt i rimliga mängder, men förkastas också av skolmedicinen - därför att det inte är ett "godkänt läkemedel" (vilket det redan på 1930-talet och många år därefter var - och som sådant redovisat i FASS).

Det är fullkomligt häpnadsväckande, okunnigt och närmast kriminellt att - som läkare och myndigheter nu gör – försöka skrämma oss från att använda dessa billiga, effektiva och ofarliga medel för att skydda oss och hejda pandemins utbredning!


Min upprörda fråga är:

VARFÖR FÖRSES INTE ALLA SJUKVÅRDSANSTÄLLA OCH PERSONER I RISKGRUPPER MED TILLRÄCKLIGA TILLSKOTT AV C-VITAMIN, D-VITAMIN OCH ZINK?

Hur kan någon ansvarig försvara – och förklara - detta?

C-vitamin är absolut ofarligt, nästan i hur höga doser som helst – om man inte lider av någon väldigt speciell sjukdom. Det hjälper också levern med avgiftning t.ex. av toxiska läkemedel och är därför ett utmärkt komplement till traditionella sådana.

Oralt – via munnen – kan de flesta ta åtminstone 5000 mg under en dag – och mer, om man sprider ut det på ett antal mindre doser under dagen. Och intravenöst – via dropp – har inte ens doser på 30 000 – 40 000 mg visat sig ha några allvarliga biverkningar – men kan däremot bota dödliga tillstånd som sepsis (blodförgiftning), framskriden cancer - och Covid-19.

Vitamin D3 (som egentligen är ett hormon) är i högsta grad nödvändigt för ett välfungerande immunförsvar. Det har också visat sig, att de flesta som drabbas allvarligt av Covid-19 har låga serumnivåer av vitamin D3.

Vitamin D3 kan utan risk tas i doser på 250 mikrogram om dagen (10 000 IE) Livsmedelsverket rekommenderar max 10 mikrogram för alla under 75 år!

När det gäller zink måste man ta mer än 100 mg om dagen i flera månader för att riskera några som helst toxiska effekter. Livsmedelsverket rekommenderar som mest 12 mg (och endast till pojkar, 14 – 17 år)

Ett annat allvarligt missförstånd, som man sprider, är att åldern i sig utgör en riskfaktor. Det är självklart fler äldre som dör! Ju äldre man blir, desto kortare återstående livstid har man.

Men när det gäller Covid-19 – och många andra dödliga sjukdomar – så beror den ökade risken huvudsakligen på att man genom felaktig kost och och livsstil hunnit dra på sig metabola sjukdomar – framför allt genom att följa myndigheternas råd om fettsnål och kolhydratrik föda – och av läkarna ordinerats ”läkemedel” mot de symtom man fått. De flesta äldre är helt enkelt undernärda och förgiftade av läkemedel! Därför är risken för allvarlig sjukdom högre! Inte därför att man levt många år!

Hälsn.

Sven Erik Nordin

Svensk medborgare och beroende av våra ansvariga myndigheter sätt att utöva sin makt över bl.a. vår hälsa”