20. nov, 2020

Viktig aktuell information

Det finns i dag flera anledningar än någonsin till att inte bara okritiskt acceptera den information som kommer från myndigheter och mainstream media.

Att utan förutfattade meningar söka fakta från flera och oberoende källor är en förutsättning för att vi skall undvika att förledas av starka ekonomiska eller politiska krafter.

Ta gärna del av imnformationen på denna länk:

https://www.vaken.se/vaccinet-pa-vag/