5. nov, 2020

Medias makt och ansvar

Det finns en man vid namn Ulf Bittner, som sedan länge är aktiv i samhällsdebatten - där han inte skräder orden. Han sätter press på våra myndigheter och beslutsfattare. Genom att vara påläst och kunnig om gällande lagstiftning tycks han kunna sätta skräck i dem som missbrukar sin makt och inte besitter kunskaper om de lagar och förordningar som reglerar deras verksamhet.

Här kommer ett aktuellt inlägg av honom:

SR, SVT, TV4 och riksmedia har ett enormt ansvar att avslöja och delge nationen Sveriges medborgare om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/sr-svt-tv4-och-riksmedia-har-ett-enormt-ansvar-att-avsloja-och-delge-nationen-sveriges-medborgare-om-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/