21. okt, 2020

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Den 7/10 hade jag ett inlägg på min hemsida med rubriken

Det mest omfattande brottet i världshistorien – Corona-skandalen!

Där försökte jag översätta och sammanfatta ett föredrag av den tyske advokaten och människorättskämpen, Dr Reiner Fuellmich, som tillsammans med ett antal kollegor förbereder en juridisk “grupptalan” mot de företag, regeringar och enskilda som ligger bakom det enorma bedrägeri, som nu dagligen skördar liv över hela världen.

Anmärkningsvärt nog lyckades svenske kämpen för samma sak, Ulf Bittner, få kontakt med denne Reiner Fuellmich och komma överens om en tid för telefonintervju den 20/10 kl. 17.00 svensk tid.

Någon timme innan intervjun skulle göras bröts Bittners kontakt med Internet via hans fiberkabel! Detta har inte hänt tidigare. Tror någon att det var en tillfällighet att det hände just nu? Jag tror absolut inte det!

Lyckligtvis hade Bittner en bekant väldigt nära, vilken fortfarande hade en fungerande uppkoppling, och via den ledningen kunde han alltså ändå genomföra intervjun.

Det som framkommer där är så viktigt att alla uppmanas att via samtliga tillgängliga kanaler sprida detta.

Intervjun finns på nedanstående länk. Och den som vill tillägna sig budskapet på svenska kan gå till efterföljande länk till det tidigare inlägget på min hemsida.

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-2020-10-20

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6960903/posting/det-mest-omfattande-brottet-i-v%C3%A4rldshistorien-corona-skandalen